Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş ve Müze Eğitimi Topluluğu

Topluluklara Üye Olmak İçin Tıklayınız
 
TOPLULUĞUN AMACI

Gazi Üniversitesi’nin kurulumundan bu yana Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda sanat eğitimine olan etkileri hususunda farkındalık sağlamak,

Farklı sanat disiplinleri hakkında teorik bir altyapı edinirken bunun yanında uygulamaya dönük pratiksel kazanımlar oluşturmak,

Gazi Üniversitesi’nde resim-iş ve müze eğitimi bağlamında yenilik, farkındalık yaratmada öncü olmak,

Estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı görsel sanatlar eğitimcileri yetiştirmek,

Hayat boyu öğrenme sürecinde çok yönlü öğrenme ve yaşam alanları olan müzeler aracılığıyla öğrencilerde tarihî ve kültürel zenginliklerimiz açısından farkındalık oluşturmak,

Müzeler ile öğrencilere yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı kazandırmak,

Öğrencilerde tarih bilinci, sanat zevki ve estetik duyguların gelişmesinde önemli rol oynamak,

Öğrencilerin talepleri ve topluluğun vizyonu doğrultusunda sanatsal ve kültürel özellikleri içerisinde barındıran çok sayıda kitap ve film günleri düzenlemek,

Müze eğitimi aracılığıyla öğrencilerde araştırma-inceleme becerisi geliştirmek,

Öğrencilere bulundukları yakın çevre içerisindeki müze, ören yerleri ve tarihi niteliğe sahip olan yerler hakkında farkındalık kazandırmak ve yakın çevresi dışında yaşadığı coğrafya hakkında bilgilendirme yapmak,

Müzelerin kültürel mirası aktarmadaki önemini kavratmak,

Öğrencilerde tarihi ve turistik değerleri gelecek kuşaklara aktarma bilinci oluşturmak,

Öğrencilerde grup çalışmasına katılma ve grupla iş birliği yapma becerisi geliştirmek,

Müze gezilerinden elde edilen kazanımlarla sanat eserleri üretmek ve sergi düzenlemek,

Sanat eğitiminin temel kavramları beraberinde yaratıcı kişiliği geliştirmek,

Bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar yapmak,

 

TOPLULUK BAŞKANI AD SOYAD TOPLULUK BAŞKANI MAİL AKADEMİK LİDER AKADEMİK LİDER MAİL
DERYA CANBOLAT deryacanbolat53@gmail.com DOÇ.DR.ALİ ERTUĞRUL KÜPELİ alikupeli@gazi.edu.tr

 

background image