Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Topluluğu

.-1Topluluklara Üye Olmak İçin Tıklayınız

 

Misyon

İngilizce Öğretmenliği bölümümüzün temel çıkış noktası ve küresel bir dil olan İngilizcenin sağlıklı eğitimi sırasında; bireysel, sosyal, akademik, kültürel ve mesleki noktalarda karşılaşılan problemler özellikle de dilin sağlıklı edinimi ve aktarımında, İngilizce dil yeterliliğini artırmada, İngilizcenin küresel boyutluluğunun getirdiği kültürel profilleri, bakış açılarını ve fikirleri tanımada sorunlar yaşanabilmektedir. Tüm bunlar ise dilin kullanıcısı olan öğrencilerin ve de öğretmen adaylarının hem eğitim hem de mesleki performanslarında iniş çıkışlara yol açabilmektedir.

GİDET, kendi içinde kurduğu sosyal platform ile küresel bir dil olan İngilizcenin araladığı her kapıyı açarken, bünyesindeki üyelerin İngilizce kullanımlarını akademik çerçevede ileriye taşımayı, topluluk içinde yapılacak etkinliklerle de İngilizcenin sağladığı her bilgiyi özellikle alanlarıyla bağdaştırmalarını sağlayacaktır. Topluluğumuz; Gazili öğrencilerimizin Türkçeden İngilizceye, İngilizceden İngilizceye bilgi entegresini sağlamayı; İngilizce düşünebilme becerisi kazandırırken aynı anda İngilizceyi daha akıcı, anlaşılır ve uzmanca kullanabilmelerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerin kurduğu ve yaşattığı GİDET, başta Gazi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencileri olmak üzere, tüm bu hedef ve amaçlar doğrultusunda, hem öğretmen adayı olmak hem de sadece dil alanında değil, her alanda eğitici rol oynayacağı gerekçesinden dolayı tüm üyelerine aktif, farklı bakış açılarına sahip ve dikkat çekici bir kimliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Vizyon

“GİDET”, bünyesinde bulundurduğu her öğrenciye farklı perspektifleri birlikte keşfedebilmelerini sağlayan ve bunu yaparken de İngilizce kullanımlarını azami başarıya çıkarabilmelerini sağlayan iş birlikçi bir topluluk olmaktır.

E-Dergi

Kurulumuz, eğitim yılı boyunca belirtilen misyon ve vizyon doğrultusunda başarılı bir şekilde gerçekleştirilen her akademik, kültürel ve sosyal etkinliğin ve de topluluk üyeleri tarafından yayınlanması adına GİDET kuruluna gönderilen çeşitli yazıların bir araya getirileceği bir e-dergi tasarlamayı planlamaktadır.

TOPLULUK BAŞKANI AD SOYAD TOPLULUK BAŞKANI MAİL AKADEMİK LİDER AKADEMİK LİDER MAİL
GÜNTÜLÜ BİLGİLİ gazieltcollab@gmail.com ARŞ.GÖR.DR.BÜŞRA ÇELEN busra.delen@gazi.edu.tr

 

 

 

background image