Gazi Eğitim Fakültesi Genç Kalemler Topluluğu

Topluluklara Üye Olmak İçin Tıklayınız

 

Topluluğun Amacı, Vizyon

Türk gençliği, içinde bulunduğumuz yüzyılda etkinliğini giderek artıran dil ve kültür emperyalizminin saldırılarıyla karşı karşıya kalmış ve ana hedef haline gelmiş bulunmaktadır. Aziz ecdadımızın vatanı emanet ettiği, memleketimizin ve istikbalimizin mümessili ve neferi olan gençlerimizin, düşünce dünyamızın meydana getiren mukaddes dilimiz Türkçenin bilgisi ve üstün kabiliyetleri ile donatarak zihinlerimizdeki kadim Türk düşüncesini yeniden ihya ettirmek başlıca vazifelerimizdendir. Dilin edebiyattan , edebiyatında dilden ayrılamayacağını  bilincini aktarmak da ayrıca üstlendiğimiz vazifelerden biridir Atalarımız ,yüzyıllardır var olan , Türkistan’da at sırtında doğan kağanlardan, Anadolu’da post üstünde oturan dervişlere değin sürdürdüğü uzun ve meşakkatli serüvenin, sayısız medeniyet ile etkileşerek bizlere sunduğu hududu bilinmeyecek derecede engin olan kültür mirasımızın ve  bu mirasın varisi olan bizlerin bütün kültür dairelerimize sahip çıkmak ,muhafaza etmek ve gelişimini sağlamak noktasında, üzerimize düşen asli vazifemizi gerçekleştirmek hasebiyle öğrenci arkadaşlarımızı ideallerimiz çatısı altında toplamak ve birlikten kuvvet doğar ilkesiyle ivedilikle ülkümüzü gerçekleştirmek çabasında olmak ümidini ve amacını taşıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmalar yürütmeyi amaçladığımız başlıca kurum ,kuruluşlar ve kişiler  ise şu şekildedir: TÜRKSOY, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Kubbealtı akademisi kültür ve sanat vakfı, Türk Ocakları, gerek yurt içi olsun gerekse yurtdışındaki üniversiteler ve öğrenci toplulukları , okulumuz ve çevre okullardaki Türk Dili ve Edebiyatı , Çağdaş Türk Lehçeleri ve içtimai disiplinler alanlarında öğretim üyesi hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Yunus Emre Enstitüsü ,AKM vs. kurum ve kuruluşlar.

 

TOPLULUK BAŞKANI AD SOYAD TOPLULUK BAŞKANI MAİL AKADEMİK LİDER AKADEMİK LİDER MAİL
KAMİL AL ka1mil@hotmail.com DOÇ.DR.YUSUF UYAR uyary@gazi.edu.tr

 

 

KİTAP SESLENDİRMELERİMİZ

https://www.youtube.com/channel/UCdmEXQwMBOxHQvB-ziii1tw/featured

background image