Gazi Eğitim Fakültesi STEM Topluluğu

Topluluklara Üye Olmak İçin Tıklayınız

 

STEM TOPLULUĞU AMACI

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi sayesinde öğrenciler fiziksel, entelektüel ve kültürel dünyasını zenginleştirmekte ve eleştirel düşünme, problem çözme gibi öz yeterliklerini geliştirmektedir.

ABD’de yayımlanan 21. Yüzyıl için Öğrenme Raporunda üç anahtar alanda dokuz farklı öğrenme becerisine yer verilmiştir. Bu üç anahtar alan;

  1. Bilgi ve İletişim Becerileri
  2.  Düşünme ve Problem Çözme Becerileri
  3.  Kişilerarası İletişim ve İşbirlik Becerileri

STEM eğitimi bahsedilen bu alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Eğitim süresince öğrenciler ana disiplinin yanı sıra; kritik düşünme, problem çözme, işbirlikli çalışma gibi  farklı becerileri kazanırlar.

Gazi Eğitim Fakültesi STEM Topluluğu olarak amaçlarımız;

  • Öğretmenleri, öğretmen adaylarını ve ilkokul öğrencilerini STEM eğitimi ile tanıştırmak
  • STEM eğitiminin dünyadaki yerine dikkat çekmek
  • Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına STEM eğitiminin temel kavramlarını anlatmak
  • STEM eğitiminin geliştirdiği 21.yy becerilerini tanıtmak
  • Öğrencilerde mühendislik döngüsü, tasarım süreçleri gibi becerileri geliştirmek
  • STEM eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak

Bu hedefler doğrultusunda düzenleyeceğimiz etkinlikler ile gerek üniversite içinde gerekse üniversite dışında STEM eğitimini anlatmak, tanıtmak ve sevdirmek istiyoruz.

 

background image