Gazi Eğitim Fakültesi Engelsiz Eğitim Topluluğu

Topluluklara Üye Olmak İçin Tıklayınız

 

TOPLULUĞUN AMAÇLARI

•Tüm engelli bireylerin toplumdaki normal gelişim gösteren kişilerin yararlandığı hak ve olanaklardan aynı biçimde, aynı düzeyde yararlanmasına yardımcı olmak,

•Özel eğitim gerektiren bireylerin yaşamlarına en az engelle devam edebilmeleri için gerekli uyarlamaları yapmak, araç-gereç sağlamak, çevresel düzenlemeleri yapmak, buna yönelik olarak konferanslar düzenlemek ve gerekli kurumlarla görüşmek,

•Kurumların engelli birey için uygun hale gelmesini sağlamak,

•Okulumuzdan başlayarak günlük hayatta kullanılan her türlü araç-gerecin özel gereksinimli bireylere uyarlanmasını ve bu uyarlama çalışmalarının okul dışına yaygınlaştırılmasını sağlamak,

•Özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak,

  • Özel eğitim alanındaki her türlü gelişmeyi takip etmek,

•Özel eğitimde kullanılan ya da kullanılabilecek olan teknolojik gelişmeleri takip etmek,

•Farklı branşlarla işbirliği içinde etkinlikler, farkındalık ve tutum değiştirme çalışmaları yapmak,

•Sınavlar, dersler vb. durumlarda yapılacak materyal ve ortam düzenlemeleri için farkındalık çalışmaları yapmak,

•Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal çalışmalar yapmak

 

TOPLULUK BAŞKANI AD SOYAD TOPLULUK BAŞKANI MAİL AKADEMİK LİDER AKADEMİK LİDER MAİL
SALİM ÇAKIR  gaziengelsizegitim@gmail.com DOÇ.DR. BANU ALTUNAY abanu@gazi.edu.tr

 

 
background image