Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Topluluğu

Topluluklara Üye Olmak İçin Tıklayınız

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ TOPLULUĞU (GÜEYDET)’NUN AMAÇLARI

Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Topluluğu (GÜEYDET) Üyelerinin

a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

d) Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

 

1- Okul ve çevrede Gazi Üniversitesi ve Ana Bilim Dalının (ABD) amaç, görev ve işlevleri hakkında bilgilendirmek,

2- Bölüm ve ana bilim dalının lisans ve yüksek lisans düzeyinde farklı alan ve bölümlerde tanınırlığına artırmak,

3- Alana ilgiyi artırmak üzere lisans düzeyinde başarılı ve istekli öğrencileri yönlendirmek,

4- ABD ile ilgili bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

5- Sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak, katılmak, desteklemek veya yürütmek,

6- Alanla ilgili sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere toplantı, seminer, konferans ve paneller düzenlenmek,

7- Disiplinler arası çalışmalara katılmak üzere farklı topluluklarla iş birliği yapmak,

8- Alanla ilgili öğrenci konferansları düzenlemek,

9- Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yayınları izlemek; ihtiyaç duyulabilecek yayınların hazırlanmasını desteklemek ve yayın çıkarmak.

PAYDAŞ KURUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği

 

TOPLULUK BAŞKANI AD SOYAD TOPLULUK BAŞKANI MAİL AKADEMİK LİDER AKADEMİK LİDER MAİL
GÖZDE YURTSEVER gozde_kural88@hotmail.com PROF.DR.NECATİ CEMALOĞLU necem@gazi.edu.tr
 
background image