Bisiklet Topluluğu

 
 
 
 
 
 
 

Topluluklara üye olmak için tıklayınız...

Topluluk Amacı

Topluluğumuzun kuruluş ve etkinlik oluştururken göz önünde bulundurduğu hususlardan bahsedilmiştir.

Gazi Üniversitesi öğrencilerine alternatif ulaşım araçlarından olan bisiklet hakkında teknik bilgi ve kullanımına ilişkin bilgi edindirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmaktır.

 • Ekonomik ve ekolojik bir taşıt olan bisikleti öğrencilerin kullanma alternatiflerinden birisi haline getirmek amacıyla çalışmalarda bulunmak,

 • Bisiklet kullanımıyla birlikte bisiklet turları düzenlemek ve diğer bisiklet sporları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek,

 • Öğrencilerin gürültü, hava kirliliği, çevre kalitesi, kentsel mekân kalitesi gibi konularda çevreye saygılı araçlardan olan bisikleti kullanmasını teşvik etmek,

 • İnsanlar üzerinde başlıca stres nedenlerinden biri olan ulaşım sorununun çözümüne ilişkin kendi çapında katkıda bulunmak,

 • Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasıyla kentte insan ölçeğini de göz önüne alan bir kimlik kazandırılmasına katkıda bulunmak,*

 • İlk aşamada örneklem bölge olarak seçilen Ankara’da ve yakın çevresindeki ilçelerde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet parkurları belirlemek,*

 • Bisiklet kullanımına yönelik eğitim verilemesine katkıda bulunmak; bu amaç ile eğitim etkinlikleri düzenlemek; kent içi ulaşımda bisikletin yeri, bisiklet yolları ve parklarının tasarımına ilişkin söyleşiler, seminerler, konferanslar düzenleyerek bu konuya ilişkin biçimlenmeyi sağlamaya yardımcı olmak,

 • Fakültedeki öğrenciler arası birlik, beraberlik ve arkadaşlığı geliştirmek için çalışmak.

 • Yurtiçi ve yurtdışında faaliyette bulunan bisiklet toplulukları ile iletişim içinde bulunarak bilgi alışverişini sağlamak.

 • Sürdürülebilir kent mekanlarının planlanması aşamasında bisiklet yolları ve parklarının göz ardı edilmemesi için çalışmalar yapmak; yapılmasında etkin rol oynamak,*

 • Bisikletin yapımı ve tasarlanması konusunda sanayiciler ve etkin rol oynayan kurumlarla işbirliği yapılması,

 • Yenilenebilir enerji sistemleri ile yürütülebilen bisiklet tasarımı ve üretimi için Teknopark ve ilgili bölümlerle işbirliği yapılması,

 • Geliştirilen tasarımların üniversite, sanayi işbirliği ile patent alınması için çalışmalar yapmak,

 • Bisiklet tasarımı konusunda inovasyon çalışmaları yapmak, Açık ve Kapalı inovasyonlar yapmak,

 • Sağlık için spor ve sağlıklı toplum oluşturmak bağlamında, büyümeye yüz tutan, kasaba,vilayet ve büyükşehirlerin belediyeleriyle irtibat kurarak, planlarında bisiklet yolu ve ekolojik ulaşım konusunda, önerilerde bulunmak, projeler sunmak, danışmanlık yapmak,

 • Türkiye’de gelişmekte olan İl, İlçe ve bölgelere dönük alternatif ekolojik ulaşım konusunda çalıştaylar düzenleyip, çalışmalara öncülük etmek ve belediyelerle ortak şehircilik alanında çalışmalar yapmak, ortak projeler ve kongreler, sempozyumlar yapmak,

 • Avrupa Birliği ülkeleri veya alternatif yollar oluşturmuş olan ülkelerin öğrenci topluluklarıyla işbirliği yapıp ortak projeler, kongreler gibi faaliyetlerde bulunmak,

 • Türkiye’de ve Dünya’da bisiklet üretimi konusunda etkin rol oynayan üniversite ve kurumlarla işbirliği yapmak, geziler ve çalışmalar düzenlemek,

 • Bisiklet sporunda milli olmuş, örnek, rol model sporcularla irtibata geçilerek, toplumun motivasyonunu arttırmak amacıyla konferanslar yapmak,

 • Bisiklet imalat sektöründe görevli, bilinen, üst düzey becerili kişilerle irtibat kurularak konferanslar düzenlemek,

 • Topluluk üyelerimizi araştırmaya sevketmek için online dergi çıkarmak, çıkarılan dergide öğrencilerimizi makale yazmaya sevk etmek,

 • Topluluğumuzun mezun olmuş üyeleriyle irtibat kurarark, nitelikleri ve istihdamları konusunda onlarla dayanışma içerisinde olmak.

TOPLULUK BAŞKANI AD SOYAD TOPLULUK BAŞKANI MAİL AKADEMİK DANIŞMAN AKADEMİK DANIŞMAN MAİL
YASİN YURDAKUL  gazigumbit@gmail.com DOÇ. DR. SEVİNÇ BAHAR YENİGÜL yenigul@gazi.edu.tr
 
background image