Dünya Dili Türkçe Topluluğu

                                        

 
 
 
 

Topluluklara üye olmak için tıklayınız...

Topluluk Amacı

Türk dili dünyanın en eski ve en yaygın dillerinden birisidir. Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılmış, çeşitli milletlerle kültür alışverişinde bulunmuştur. Türkçe, bugün 250 milyonu aşkın bir nüfus tarafından çeşitli lehçe ve ağızlarıyla konuşulmaktadır. Dilimiz, Balkanlardan Büyük Okyanus’a Kuzey Buz Denizi’nden Tibet’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ses bayrağımız olarak dalgalanmaktadır. Dışişleri Bakanlığının verilerine göre yurtdışında yaşayan 5 milyonu aşkın (Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının verilerine göre ise 6,5 milyonu aşkın) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vardır.

Giderek insanlığın birbirine yaklaştığı ve kültürlerin birbirini etkilediği bir dünyada Türk Dilinin tarihî ve kültürel köklerinin güçlülüğüne bağlı olarak etki alanının genişlemesi, ses bayrağımız olan Türkçemizi bir dünya dili olma yolunda hedefe daha da yaklaştırmaktadır.

Bu bağlamda topluluğumuzun genel amacı; yurtdışında yaşayan soydaşlarımızı, aynı dili konuştuğumuz kardeş milletlerimizle Türkçemizi tüm yönleriyle ele almak; bir dünya dili olma yolunda Türkçenin geleceğine ışık tutacak çalışmalar ve etkinlikler yapmaktır. Türkçemizin dünya üzerindeki konumunu, gelişimini, dününü, bugününü ve yarınını ele almak; tarihimiz dilimiz ve kültürümüz bağlamında çalışmaktır.

Dünya dili olma yolunda Türkçenin güzel ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan; Türk Dilini ve Edebiyatını, toplumu yansıtan bir inceleme alanı olarak gören, bunun yanında Türk kültürünün evrensel kültür içindeki yerini belirleyen, akademik anlamda bilgi üreten, tarihi bugünle buluşturup toplumsal gelişme sürecini inceleyen; dinamik hedefleri olan, edebiyat ve dil açısından misyonunu yerine getiren bir topluluk olmaktır. Türkiye’nin folklorik değerlerini, dil güzelliklerini, kültürel öğelerini tanıtan konferans, panel, sempozyum, geziler vs. düzenlemektir.

TOPLULUK BAŞKANI AD SOYAD TOPLULUK BAŞKANI MAİL AKADEMİK DANIŞMAN AKADEMİK DANIŞMAN MAİL
KADRİYE GÜLNİHAL YILDIRAN  dunyadiliturkcetoplulugu@gmail.com PROF. DR. ÜLKER ŞEN ulkersen@gazi.edu.tr

 

 
 
 
.
background image