Yönetim - Öğrenci Toplulukları
Yönetim

Doç. Dr. Hacı Ahmet PEKEL

Öğrenci Topluluklarından Sorumlu Rektör Danışmanı

Eftal TURAN 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

Emine H. SÖZER 

SKS Kültür Şube Müdürü

Ergün ÖNDER

SKS Öğrenci Toplulukları Koordinatörü

Özgür DEMİR

SKS Öğrenci Toplulukları Personeli