Yönetim

Öğrenci Topluluklarından Sorumlu Rektör Danışmanı

Doç. Dr. Hacı Ahmet PEKEL

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

Eftal TURAN 

SKS Kültür Şube Müdürü

Yaşar ŞAHİNOĞLU

SKS Öğrenci Toplulukları Koordinatörü

Ergün ÖNDER