Tıp Fakültesi Tıbbi Etik ve Deontoloji Topluluğu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik Ve Deontoloji Topluluğu’nun amacı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenci, tedavi gören hasta ve sağlık hizmeti sunan sağlık personelinde  tıbbi etik ve deontoloji konusunda duyarlılık ve farkındalık yaratmaktır.

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Tanışma Toplantısı

 

-Topluluğun fakülte çapında tanıtılması

 Dekanlık Konferans Salonu - Amfiler

 Ekim 2017

 

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

2

“Tıbbi Etik ve Deontoloji” konulu konuşma

 

Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu

 

- Tıbbi etik ve deontoloji konusunda genel bilgilerin kazandırılması

Dekanlık Konferans Salonu - Amfiler

 

Ekim 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

3

Organ Bağışı Haftası Hastane Etkinlikleri

- Organ bağışı konusunda hasta  ve hasta yakınlarının bilgilenmesinin sağlanması

 

-Katılımcı öğrencilere organ bağışında önemli etik kurallarla ilgili bilgilerin kazandırılması

Hastane

3-9 Kasım 2017

- İlgili afişlerin asılması

 

-Stant kurlması

 

-Başhekimlik tarafından servislere ve odalara giriş izni verilmesi

Öz Kaynak

4

Olgu Sunumu

- Yaşanmış etik ikilemlerin nasıl çözüldüğünün incelenmesi

 

-Katılımcı öğrencilere tıbbi etikle ilgili önceki etkinliklerden öğrenilen bilgileri uygulayabilme becerisinin kazandırılması

 

Amfiler

4 Aralık 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

5

İnsan Hakları Günü Hastane Etkinlikleri

-Hasta ve hasta yakınlarının insan haklarıyla ilgili bilgilendirilmesi

 

-Katılımcı öğrencilerin tıbbi etik ve insan haklarıyla ilgili bilgiler kazandırılması

 

 

Hastane

10 Aralık 2017

- İlgili afişlerin asılması

 

-Stant kurlması

 

-Başhekimlik tarafından servislere ve odalara giriş izni verilmesi

Öz Kaynak

6

“Anatomide Etik” konulu konuşma

-Konuşmacılar daha sonra belirtilecek.

 

-Kadavra hazırlanma sürecinde uygulanan işlemler hakkında bilgi kazandırılması

 

-Kadavra hazırlanma sürecinde dikkat edilen etik kurallar hakkında bilgi kazandırılması

Dekanlık Konferans Salonu - Amfiler

8 Ocak 2018

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz kaynak

7

“GÜTED Dergisi” 1. Sayının yayımlanması

-Öğrencilere tıbbi etik konusunda yazı yazma imkanı tanınması

 

-Öğrencilere yabancı kaynaklardan çeviri yapma imkanı tanınması

 

-Şimdiye kadar yapılmış etkinlikler hakkında bilgilerin derlenmesi

 

 

-

Ocak 2018

-

Öz kaynak

8

“Tıbbi Etik ve Deontoloji” Konulu Sempozyum

-Üniversite çapında tıbbi etik ve deontoloji konusunda bilgi kazandırılması

 

-Multidisipliner bir yaklaşımla alanında uzman kişilerden bilgi edinilmesi

 

-Katılımcılara farklı bakış açılarının kazandırılması

Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu

Mart 2018

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

 

Daha sonra belirtilecek.

9

Olgu Sunumu (Psikiyatri Topluluğu ortak etkinlik)

-Psikiyatri ve etik konularının kesiştiği yaşanmış olayların incelenmesi

 

-Bu olaylara farklı çözüm önerileri getirilmesinin sağlanması

 

-Psikiyatrik hastalara nasıl yaklaşılmalı, ne tür etik kurallara uyulmalı gibi soruların cevaplanması

 

Dekanlık Konferans Salonu - Amfiler

5 Nisan 2018

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

10

“GÜTED Dergisi” 2. Sayının yayımlanması

-Öğrencilere tıbbi etik konusunda yazı yazma imkanı tanınması

 

-Öğrencilere yabancı kaynaklardan çeviri yapma imkanı tanınması

 

-Şimdiye kadar yapılmış etkinlikler hakkında bilgilerin derlenmesi

-

Mayıs 2018

-

Öz Kaynak