Tıp Fakültesi Nörobilim, Genetik ve Medikal Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROBİLİM,GENETİK VE MEDİKAL TEKNOLOJİ TOPLULUĞU’NUN AMAÇLARI

1. İnsanların bilimsel farkındalıklarını arttırmak için kurulacak bilimsel topluluk. Bilhassa tıp öğrencilerinin bilimsel farkındalığını arttırmak birincil amaçtır

2. Nörobilimin önemi ve geleceğine yönelik farkındalığı artırmakla birlikte genç bireylerin bu alandaki araştırma tutkusunu diri tutmak

 3. Genetik ve Medikal teknoloji, etik, felsefe, sosyoloji, bilişim, psikoloji gibi çeşitli alanlar içinde multidisipliner ve analitik düşünce şeklini geliştirme ve farklı alanları temsil edecek genç araştırmacıları ortak paydada buluşturmak

4. Tıp öğrencilerini teknolojik gelişmelerden,otomasyon ve tıpta yapay zeka uygulamalari hakkinda bilgi sahibi olmasını sağlamak ve fütüristik düşünceyi geliştirmek

5. Tıp öğrencilerinin ve çeşitli alanlardan üniversite öğrencilerinin bilim kültürü edinmisini, bilimsel metodolojiyi kavramasını, bilimsel tartışma kültürü edinmesini ve sorunlara özgün ve yenilikçi çözüm önerileri getirebilecek donanıma ve bilimsel ufka sahip olmalarını sağlamak

6. Bilim insanı hekim kimliğini tıp fakültesi öğrencilerine aşılamak, iyi hekimlik uygulamalarının yanı sıra iyi bir bilim insanı ve  bilgi ve teknoloji üreticileri olmalarını da sağlamak ve bu yolda fakülteyi bitirmeden önceki sürelerde de girişim ve çalışma yapmalarına yardımcı olarak akademik hayatlarında tecrübe kazandırmak.

7.Tıp öğrencilerin entelektüel anlamda yetkin bireyler olmasına yardımcı olmak

8.Tıp öğrencilerinin  zaman yönetimi iyi yapabilmelerine yardımcı olmak

9.Tıp öğrencileri arasındaki sosyal bağları güçlendirmek suretiyle gelecekte kariyerlerinde

mesleki dayanışmaların güçlendirmesini sağlamak

Misyonlarımız

*Nörobilim,Genetik alanlarında yeni gelişmeleri ve önemli bilgileri  tıp öğrencilerinin kavramasını sağlayacak ve Medikal teknoloji alanında yeniliklerinden ve değişimlerinden takip etmesine yardımcı olacak sunum etkinlikleri düzenlemek

*Tıp öğrencilerinin bilim kültürünü edinmesini ve bilimsel tartışma yöntemlerini öğrenmesinini sağlayacak ve öğrencilerin tartışılan konulardaki yetkin olmalarına yardımcı olacak bilimsel tartışma ve münazaralar düzenlemek

* Nörobilim ve Genetik alanlarında yetkinlik sahibi ulusal ve uluslararası tanınırlılığı olan öğretim üyelerine ve medikal teknoloji sektöründe çalışan insanlara konferanslar ve sempozyumlar verdirmek, öğrenci kongreleri düzenlemek .

* Nörobilim,Genetik ve Medikal Teknoloji alanlarında haber derlemeleri,makaleler ve bilimsel yazılar oluşturmak ve bu yazıları derleyip e-dergi yayınlamak

*Bilimsel kurumlara,üniversite enstitü ve üniversite labovatuarlar ve medikal teknoloji sektöründe faaliyet gösteren teknolojik tesislere geziler düzenlemek

*Doğa gezileri  ve sosyal geziler düzenlemek

* Toplumun ve bilhassa genç bireylerin  Nörobilim,genetik ve medikal teknolojiye olan farkındalıklarını arttırmak için sosyal sorumlululuk projeleri düzenlemek

*Bilimsel deney yöntemlerin öğrenilmesi ve bilimsel metodolojinin öğretilmesi için  kurs vermek ve çevrimiçi kurs tasarlamak

*Kalitesi ispatlanmış kuruluşlarda araştırma yapan akademisyenlerle bağlantı  kurup tıp öğrencilerini bilimsel araştırmalara dahil etmek.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim, Genetik ve Medikal Teknoloji Topluluğu 2017-2018 Etkinlik Planı

Etkinlik No

-Etkinliği Katılan Konuşmacıların Adı

-Etkinliğin Kazanımları

Adres / Yer

Tarih / Saat

Malzeme ve İhtiyaç Listesi

Kullanılan Kaynaklar

Not: Kullanılan Kaynaklar Kırmızı Renk İle Belirtilecektir

 1. Etkinlik

Tanışma Toplantısı

 

Tıp Fakültesi Amfileri

8 Kasım 2017 Saat 12:30

KIRTASİYE

PASTANE

ÖZKAYNAK

 

 1. Etkinlik

1. E-dergi  ve basılı dergi oluşturulması

--------

Ekim-Kasım 2017

KIRTASİYE

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1.  Etkinlik               

Prof. Dr. Lamia Pınar “Nerede Hata Yaparız?” Konuşma

Tıp  Fakültesi Amfileri

9 Kasım 2017 12:30

KIRTASİYE

ÖZKAYNAK

 1.  Etkinlik

Onatcan Arslan Computational Neuroscience Sunumu

Tıp Fakültesi Dekanlığı 6. Kat Konferans Salonu

21 Aralık

2017

12:35

KIRTASİYE

ÖZKAYNAK

 1. Etkinlik

ODTÜ

Teknoloji ve Bilim Müzesi

Gezisi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kampüsü

6 Ocak 2018

Cumartesi

KIRTASİYE

OTOBÜS

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1. Etkinlik

Prof. Dr. H. Altay Güvenir

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı

*Konuşmacı adı güncellenecek

Medikal Teknoloji  Sempozyumu

Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşke Mimar Kemalletin Salonu

13 Ocak 2018 Cumartesi

8.30-19.00

KIRTASİYE

PASTANE

 

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1. Etkinlik

Bilkent Teknokent Gezisi

Bilkent Kampüsü

10 Mart 2018

KIRTASİYE

OTOBÜS

ÖZKAYNAK

SPONSOR

 1. Etkinlik

Sarper Hikmet Taze Tıpta Otomasyon sunumu

Tıp Fakültesi Dekanlığı 6. Kat Konferans Salonu

Nisan 2018

KIRTASİYE

ÖZKAYNAK

 1. Etkinlik

2. E-dergi  ve basılı dergi oluşturulması

----

Nisan 2018

KIRTASİYE

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1. Etkinlik

Uzman Dr. Tufan Arslanca

Dr. Uygar Can Arıcı İngiltere’de ve Almanya’da Tıp Eğitimi Sunumu

Tıp Fakültesi Dekanlığı 6. Kat Konferans Salonu

23 Mart 2018

Saat 17:00

KIRTASİYE

ÖZKAYNAK

 

 

 

 1. Etkinlik

Rutin

Açık oturumlar

 

Gazi Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu

Pazartesi ve Salı günleri

 

 

KIRTASİYE

 

 

ÖZKAYNAK

 1. Etkinlik

Boğaziçi Yapay Zeka Labovatuarı ve İstanbul Üniversite Aziz Sancar DTA Enstitüsü Gezisi

İstanbul

Mayıs

KIRTASİYE

OTOBÜS

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1. Etkinlik

Rutin Sunumlar

Tıp Fakültesi Amfileri

Her Çarşamba ve Perşembe günü

KIRTASİYE

PASTANE

ÖZKAYNAK

 

 1. Etkinlik

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Sinan Canan Nörobilim Konferansları Dizisi-I

*Konuşmacı güncellenecek.

Tıp Fakültesi Dekanlığı

6. Kat Konferans Salonu

Mart

KIRTASİYE

PASTANE

 

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1. Etkinlik

Burak Muratoğlu

Yurt Dışında Uzmanlık Eğitimi Konferansı

*Konuşmacı güncellenecek.

Tıp Fakültesi Dekanlığı

6. Kat Konferans Salonu

Mart

KIRTASİYE

PASTANE

 

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1.  Etkinlik

Prof.Dr.Sultan Tarlacı

Nörobilim Konferansları Dizisi-II

*Konuşmacı güncellenecek.

Tıp Fakültesi Dekanlığı

6. Kat Konferans Salonu

Nisan

KIRTASİYE

PASTANE

 

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1. Etkinlik

Prof.Dr. Nevzat Tarhan Nörobilim Konferansları Dizisi-III

*Konuşmacı güncellenecek.

Tıp Fakültesi Dekanlığı

6. Kat Konferans Salonu

Nisan

KIRTASİYE

PASTANE

 

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1. Etkinlik

 

Prof.Dr. Turgay Dalkara Nörobilim Konferansları Dizisi-IV                                

*Konuşmacı güncellenecek.

 

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı

6. Kat Konferans Salonu

Nisan

KIRTASİYE

PASTANE

 

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1. Etkinlik

Prof.Dr. Hayrunnisa Bolay Belen Nörobilim Konferansları Dizisi-V

*Konuşmacı güncellenecek.

Tıp Fakültesi Dekanlığı

6. Kat Konferans Salonu

Mayıs

KIRTASİYE

PASTANE

 

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE

 1.  Etkinlik

Prof.Dr. Kürşat Aydın

Nörobilim Konferansları Dizisi-VI

*Konuşmacı güncellenecek.

Tıp Fakültesi Dekanlığı

6. Kat Konferans Salonu

Mayıs

KIRTASİYE

PASTANE

 

ÖZKAYNAK

SPONSOR

HİBE