Teknoloji Fakültesi İnşaat Topluluğu

AMAÇLAR

Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim alan öğrencilerin akademik ve teknolojik yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, Türkiye Ulusal ajansına, TÜBİTAK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına projeler yapmak ve bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlikler düzenlenecektir:
• Bölüm öğrencilerinin mesleğiyle ilgili bilgi birikiminin artmasını ve İnşaat sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilmesine katkı sağlamak için sektörde kendini kanıtlamış ve yüksek bilgi birikimi olan kişi ve şirketlerle ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi,
• Öğrencilerin inşaat sektöründeki yenilikleri ile gelişmeleri takip etmeleri ve yeni yapı malzemesi ve sistemlerinin yakından takibi için şehir içi ve şehir dışında açılan fuar ve sergilere katılınması ,
• Öğrencilerin inşaat sektöründeki yenilikleri ile gelişmeleri takip etmeleri ve yeni yapı malzemesi ve sistemlerinin yakından takibi ve bu malzeme ve sistemlerin yapım yada uygulama sürecini yerinde görmek için şehir içi ve şehir dışında bulunan fabrika ve şantiyelere teknik geziler düzenlenmesidir. 
• Öğrencileri Proje yazmak konusunda teşvik edecek organizasyonlar yaparak öğrencilere proje yazma alışkanlığı kazandırmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Haftalık Toplantılar

-Topluluğun Yeni Üyelere Tanıtılması

 

- Yıllık Faaliyet Planına Karar Verilmesi

Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

Eylül’ün Üçüncü Haftasından İtibaren İki Haftada Bir

- İlgili toplantı salonunun tahsis edilmesi

Öz Kaynak

2

Baret Giyme Töreni

- İnşaat Mühendisliği öğrencilerine mini konferansın ardından baret hediye edilmesi

Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu

17 Ekim Saat 14.00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

3

Tanışma Kahvaltısı

- Okula yeni gelen birinci sınıf üyeleriyle tanışmak ve inşaat topluluğunu tanıtmak

Ankara / Bahar Cafe

20 Ekim 2018

Saat 10.00

- Etkinlik afişlerinin asılması

Öz Kaynak

4

Betonel Beton Fabrikası Teknik Gezisi

- Beton fabrikasının gezilerek beton imalatının yerinde gözlenmesi ve mini konferans

Mamak/ Ankara

20 Kasım

2018

Saat 09.00

- Etkinlik afişlerinin asılması

- Otobüs tahsisi

- Kumanya

 

Öz Kaynak

5

Çanakkale Köprüsü Teknik Gezisi

-Temeli atılan Çanakkale köprüsü şantiyesine gidilmesi ve imalatların yerinde gözlemlenmesi, şantiyede mini konferans

 

 

Çanakkale

3 Aralık 2018

-Ulaşım

-Kumanya

Öz Kaynak

6

Civil Ankara Sempozyumu

-İnşaat mühendisliği hakkında önemli iş adamlarının konferansa katılımı ile birçok inşaat dalı hakkında bilgilendirme ve network imkanları sağlanacaktır.

 

Gazi Konser Salonu

7-8-9 Mart 2019

-Kumanya

-İlgili Salonun Tahsisi

Öz kaynak

7

Wet Speed Mixing Konferansı

-İnşaat sektöründe Wet Speed Mixing teknolojisi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi

Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu

16 Mart 2019

-Ulaşım

Öz kaynak

8

Işıklar Tuğla Konferansı

-Tuğla teknolojileri hakkında bilgilendirme konferansı ve ardından workshop etkinliği

 

Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu

22-25 Şubat 2019

-Ulaşım

Öz kaynak