Mühendislik Fakültesi IEEE Öğrenci Topluluğu - Öğrenci Toplulukları
Mühendislik Fakültesi IEEE Öğrenci Topluluğu

MİSYON VE VİZYON ANLAYIŞIMIZ

IEEE, insanlığın yararı için teknolojiyi ilerletmeye odaklanmış dünyanın en büyük teknik meslek örgütüdür.

Hayatın her alanında yapıcı ve yaratıcı çözümler üreterek teknolojiyle paralel ilerleme amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız.

IEEE GAZİ olarak vizyonumuz; öğrenci arkadaşlarımızın eğitim döneminden başlayarak profesyonel iş hayatında da sürdüreceği teknik alt yapıyı oluşturmak ve araştırma ruhunu pekiştirmek, ayrıca; mühendislik ve ilgili bölümlerin sadece teorik eğitimlerle tamamlanamayacağı, bu süreç içerisinde öğrencilerin hayata karşı farklı bakış açılarının kazandırılması doğrultusunda farkındalık yaratmaktır.

 

 

 

 

2019-2020 ETKİNLİK PLANI

 

Topluluk Adı: Mühendislik Fakültesi IEEE Gazi Öğrenci Topluluğu

 

 

Etkinlik Adı

Etkinliğe (varsa) Katılan Konuşmacıların Adı

Etkinliğin Kazanımları

 

 

Adres ve Yeri

Tarih ve Saati

İhtiyaç Listesi

Kullanılan Kaynak

Üye Toplantısı

-IEEE hakkında bilgilendirme

 

- Yıllık plan hakkında konuşma

 

- Yapılması hedeflenen projeler hakkında bilgi verme

 

Mühendislik Fakültesi 212 No’lu Sınıf

3 Ekim 2019 Saat 17.30

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

 

Yapay Zekâ Söyleşisi

- Yapay zekâ hakkında bilgilendirme

 

Şehit Mustafa Avcu Akademi Salonu

15 Ekim 2019

 Saat 14.00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

 - Etkinlik afişlerinin asılması

Öz Kaynak

Teknik Gezi(1)

-Sektör hakkında yerinde bilgi edinilmesi

 

Ankara

26 Ekim 2019

-Ulaşım

Öz Kaynak/Sponsor

OGM ile Fidan Dikim Etkinliği

- OGM’nin belirlediği bir alana fidan dikim etkinliği

 

 

28 Ekim 2019

-Ulaşım

Öz Kaynak/Sponsor

Söyleşi

- Mühendisliğin sektördeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapılması

 

Şehit Mustafa Avcu Akademi Salonu

31 Ekim 2019

Saat 14.00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

 - Etkinlik afişlerinin asılması

Öz Kaynak

Teknik Gezi(2)

-Sektör hakkında yerinde bilgi edinilmesi

Ankara

31 Ekim 2019

-Ulaşım

Öz Kaynak/Sponsor

3G Söyleşisi

Robotik Kodlama Eğitimi

-Robotik Kodlama hakkında eğitim verilmesi

 

- Öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi

Şehit Mustafa Avcu Akademi Salonu

7 Kasım 2019

Saat 14.00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

 - Etkinlik afişlerinin asılması

Öz Kaynak

Teknik Gezi(3)

- Sektör hakkında yerinde bilgi edinilmesi

Ankara

9 Kasım 2019

 

-Ulaşım

Öz Kaynak/Sponsor

Enerji Söyleşisi

 

- Enerjinin sektördeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapılması

Şehit Mustafa Avcu Akademi Salonu

 

21 Kasım 2019

Saat 14.00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

 - Etkinlik afişlerinin asılması

Öz Kaynak

Teknik Gezi(4)

-Sektör hakkında yerinde

bilgi edinilmesi

Ankara

29 Kasım 2019

Saat 14.00

-Ulaşım

Öz Kaynak/Sponsor

WED Konferansı

 

- Alanında uzman mühendisler ile sektör hakkında konferans yapılması

Şehit Mustafa Avcu Akademi Salonu

5 Aralık 2019

Saat 8.00-17.00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

- Etkinlik afişlerinin asılması

Öz Kaynak

Havva’nın Kadınları Söyleşisi

-Kadın mühendislerinin yaşadıkları zorluklar ve

başarıları hakkında söyleşi

 

Şehit Mustafa Avcu Akademi Salonu

16 Aralık 2019

Saat 14.00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

 - Etkinlik afişlerinin asılması

Öz Kaynak

Teknik Gezi

-Sektör hakkında yerinde

bilgi edinilmesi

Ankara

25 Şubat 2020

-Ulaşım

Öz Kaynak/Sponsor

Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

-Alanında uzman kadın mühendisler ile

kadın mühendislerin sektördeki yeri, önemi ve tecrübeleri

hakkında söyleşi

 

Şehit Mustafa Avcu Akademi Salonu

8 Mart 2020

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

 - Etkinlik afişlerinin asılması

Öz Kaynak

Tarihi Gezi

- Tarihimizi ve kültümüzü daha iyi kavramak

Ankara

18 Mart 2020

-Ulaşım

Öz Kaynak/Sponsor

Söyleşi

- Alanında uzman mühendisler ile sektör hakkında konferans yapılması

Şehit Mustafa Avcu Akademi Salonu

7 Nisan 2020

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

 - Etkinlik afişlerinin asılması

Öz Kaynak

Dönem Sonu Toplantısı

-Proje Sergileri

 

-Yıllık planın değerlendirilmesi

 

Şehit Mustafa Avcu Akademi Salonu

21 Nisan 2020

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

 - Etkinlik afişlerinin asılması

 

-Sergi alanının oluşturulması

Öz Kaynak