Mimarlık Fakültesi Mimarlık Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK TOPLULUĞU AMAÇLARI

Mimarlığı, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda gençlere anlatmak, sevdirmek, pek çok teorik ve pratik etkinlikler düzenlemektir. Mimarlık üzerine kafa yorup Türkiye ve dünyadaki mimarlık ortamı hakkında fikir sahibi olabilmektedir.

Bununla birlikte; Mimarlık Fakültesi’ne gelmiş her öğrenciyi mimarlık disiplinine adapte edebilmek  ve daha iyi bir eğitim-öğretim ortamı hazırlanması için her türlü olanağı değerlendirmek amaç edinilmiştir.

Dayanışma, kaynaşma, alt ve üst sınıf hiyerarşisini ortadan kaldırma, tartışma platformaları yaratma, herkesin söz sahibi olmasını sağlama, öğrenci taleplerinin okul yönetimine iletilmesinde ortak bir dil birliği oluşturma, mimarlığa dair sosyal bilinci geliştirmek ve tartışmak da bu sürecin devamı niteliğinde işleyecek bir durumdur.

 

2017-2018 YILLIK FAALİYET PLANI

ETKİNLİK NO

ETKİNLİĞİN ADI VE ANA FİKRİ

ADRES

TARİH

MALZEME VE İHTİYAÇLAR LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

"Şenlik var!"

Mimarlık Fakültesi

11.10.2017

 

Özkaynak

 

 

 

 

 

 

2

Atatürk’ü Anma Yürüyüşü

Ankara

10.11.2017

 

Özkaynak

3

Tanışma Toplantısı

Mimarlık Fakültesi 3.kat

18.11.2017

 

Özkaynak

4

Film Akşamı 1

Mimarlık Fakültesi 3.Kat

23.11.2017

 

Özkaynak

5

Müze Gezisi

Ankara

28.11.2017

Otobüs

Özkaynak

6

Kritik Günü

3.kat

13.11.2017

 

Özkaynak

7

Geri Dönüşüm Workshopı

Mimarlık Fakültesi 3.kat

15.11.2017

Atık Kağıtlar

Özkaynak

8

Mimarlık Hocalarıyla Söyleşi

Mimarlık Fakültesi 3.kat

13.12.2017

 

Özkaynak

9

Veda Partisi

Ankara

12.01.2018

 

Özkaynak

10

Tanışma Toplantısı

Ankara

10.02.2018

 

Özkaynak

11

Film Akşamı 2

Mimarlık Fakültesi 3.kat

15.02.2018

Bilgisayar

Özkaynak

12

Film Akşamı 3

Mimarlık Fakültesi 3.kat

1.03.2018

Bilgisayar

Özkaynak,

13

Mimarlık Hocalarıyla Söyleşi

Mimarlık Fakültesi

5.03.2018

 

Özkaynak

14

Kritik Günü

3. Kat

8.03.2018

 

Özkaynak

15

Beton Çalıştayı

Mimarlık Fakültesi

12.03.2018

 

Sponsor ,Özkaynak

16

Fotoğraf Yarışması

Mimarlık Fakültesi 3.kat

7.04.2018

 

Özkaynak

17

Mimarlık Hocalarıyla Panel

Mimarlık Fakültesi

12.04.2018

 

Özkaynak

18

Baharı Karşılama Pikniği

Ankara

21.04.2018

 

Özkaynak

19

Film Akşamı

Mimarlık Fakültesi

3. kat

10.05.2018

 

Özkaynak

20

Mimarlık Hocalarıyla Söyleşi

Mimarlık Fakültesi

21.05.2018

 

Özkaynak

21

Veda Partisi

Ankara

2.06.2018

 

Özkaynak