Gazi Eğitim Fakültesi Engelsiz Eğitim Topluluğu

TOPLULUĞUN AMAÇLARI

•Tüm engelli bireylerin toplumdaki normal gelişim gösteren kişilerin yararlandığı hak ve olanaklardan aynı biçimde, aynı düzeyde yararlanmasına yardımcı olmak,

•Özel eğitim gerektiren bireylerin yaşamlarına en az engelle devam edebilmeleri için gerekli uyarlamaları yapmak, araç-gereç sağlamak, çevresel düzenlemeleri yapmak, buna yönelik olarak konferanslar düzenlemek ve gerekli kurumlarla görüşmek,

•Kurumların engelli birey için uygun hale gelmesini sağlamak,

•Okulumuzdan başlayarak günlük hayatta kullanılan her türlü araç-gerecin özel gereksinimli bireylere uyarlanmasını ve bu uyarlama çalışmalarının okul dışına yaygınlaştırılmasını sağlamak,

•Özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak,

  • Özel eğitim alanındaki her türlü gelişmeyi takip etmek,

•Özel eğitimde kullanılan ya da kullanılabilecek olan teknolojik gelişmeleri takip etmek,

•Farklı branşlarla işbirliği içinde etkinlikler, farkındalık ve tutum değiştirme çalışmaları yapmak,

•Sınavlar, dersler vb. durumlarda yapılacak materyal ve ortam düzenlemeleri için farkındalık çalışmaları yapmak,

•Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal çalışmalar yapmak

 

ETKİNLİK PLANI

 

NO

ETKİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

MERKEZ KAMPÜS STAND AÇILIMI

TOPLULUK TANITIMI VE ÜYE KABULÜ

 GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS

4-8 Aralık

2017

- İlgili standın tahsis edilmesi

 

 

Öz Kaynak

2

TANIŞMA

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

 

ANKARA

15 ARALIK

2017

 -

Öz Kaynak

3

KAMPÜS İÇİNDE ENGEL TÜRLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİKLERİNİN YAPILMASI

-ETKİNLİĞE KATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FARKINDALIK OLUŞMASI

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS

18-22 ARALIK

2017

-HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY, BEYAZ BASTON, TÜNEL GÖZLÜK

Öz Kaynak

4

YETERSİZLİK DURUMLARI İÇİN GEREKLİ ARAÇ GEREÇ, MATERYAL GELİŞTİRİLMESİ, KULLANILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

-KATILAN ÖĞRENCİLERİN ÖZEL EĞİTMDE KULLANILABİLECEK METARYELLERİ ÖĞRENMESİ

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS

25-29 ARALIK

2017

-FON KÂĞITLARI, BASTON, TÜNEL GÖZLÜK, VB.

Öz Kaynak

5

TOPLULUK İLE İLGİLİ ÖZEL GÜNLERDE BROŞÜR, AFİŞ VE VİDEO GİBİ BİLGİLENDİRİCİ MATERYALLERİN HAZIRLANMASI VE İLGİLİ PLATFORMLARDA YAYINLANMASI

İNSANLARIN ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ SAĞLAMAK

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

YIL BOYU

-AFİŞ, BROŞÜR VE BİLGİLENDİRİCİ MATERYALLER

Öz Kaynak

6

OKULUMUZ İÇİNDEKİ ARAÇ-GEREÇLERİN UYARLANMASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

-ÇEVRENİN VE ARAÇLARIN HERKES İÇİN KULLANILABİLİR OLABİLECEĞİNİN GÖRÜLMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS

12-16 ŞUBAT

2018

-BRAİLLE ALFABESİ, ASETAT KÂĞIDI, ÇİVİ KALEM VB.

Öz kaynak

7

İLKOKULLARDA YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLER İÇİN MATERYALLERİN ÜRETİLMESİ

YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİREYLERİN KULLANDIĞI ARAÇLARIN BİLİNMESİ

 

 

ANKARA

19-23 ŞUBAT

2018

-KALEM, TUTUTACAK VB.

Öz kaynak

8

ANITKABİR ZİYARETİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE ANITKABİR TANITIMI

ANKARA

 

ULAŞIM

ÖZ KAYNAK

9

YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİREYLERLE SANAT ÇALISMALARI-SERGİ AÇILMASI-GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ÜYESİYLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

ÖĞRENCİLERİN SANATSAL FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMELERİNİ SAĞLAMAK

ANKARA

Gazi Üniversitesi F Blok Konferans Salonu

09.03.2018

-EBRU ÇALIŞMALARI, YAĞLI BOYA, KARAKALEM, TUVAL ÇALIŞMALARI VB.

Öz

kaynak

10

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİN, ALTI NOKTA VB. İŞBİRLİĞİ YAPILARAK ETKİNLİKLERİN YA DA KONSER VB.PROGRAMLARINDÜZENLENMESİ

TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR YAPARAK ÖZEL EĞİTİME DUYARLILIĞIN ARTMASINI SAĞLAMAK

ANKARA

 

-ETKİNLİK AFİŞİ, BROŞÜRLER VB.

Öz

kaynak

11

YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ KİŞİLERLE OKUL, KURUM, VB. ZİYARETLERİN DÜZENLENMESİ

 

ANKARA

 

-

Öz

kaynak

12

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE GİDİLECEK KONSER, SERGİ GİBİ SANATSAL ETKİNLİKLERDE BETİMLEME ÇALIIŞMALARININ YAPILMASI

ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL FAALİYETLERDEN YARARLANMALARINI SAĞLAMAK

ANKARA

 

-

Öz

kaynak

13

KAMPÜS İÇİNDE YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ KİŞİLERİN FOTOĞRAF VB.SERGİSİNİN AÇILMASI

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS

 

-

Öz

kaynak

14

FARKLI YETERSİZLİKTEKİ BİREYLERLE KONFERANSLARIN DÜZENLENMESİ

ÖĞRENCİLERE ÖZEL EĞİTİM İLE İLGİLİ BİLGİLER VERMEK VE FARKLI BAKIŞ AÇILARI SAĞLAMAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS

 

-

Öz

kaynak

15

ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ KİTAPLARIN OKUNUP TARTIŞILMASI

ÖĞRENCİLERE YENİ BAKIŞ AÇISININ SAĞLANMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

KİTAP

ÖZ KAYNAK

16

FARKLI BRANŞLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ETKİNLİKLER, FARKINDALIK VE TUTUM DEĞİŞTİRME ÇALIŞMALARI

FARKLI ALANLARIN ÖZEL EĞİTİME YAKLAŞIMLARININ GÖRÜLÜP İYİ YÖNDE İLERLEMESİNİN SAĞLANMASI

F-BLOK KONFERANS SALONU

 

 

ÖZ KAYNAK

17

MOGAN PİKNİĞİ

YILSONU ETKİNLİĞİ YAPARAK ÖĞRENCİLERİN KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK

ANKARA

12 MAYIS

2018

-PİKNİK MALZEMELERİ VE ARAÇ

Öz

kaynak