Gazi Eğitim Fakültesi Engelsiz Eğitim Topluluğu

TOPLULUĞUN AMAÇLARI

•Tüm engelli bireylerin toplumdaki normal gelişim gösteren kişilerin yararlandığı hak ve olanaklardan aynı biçimde, aynı düzeyde yararlanmasına yardımcı olmak,

•Özel eğitim gerektiren bireylerin yaşamlarına en az engelle devam edebilmeleri için gerekli uyarlamaları yapmak, araç-gereç sağlamak, çevresel düzenlemeleri yapmak, buna yönelik olarak konferanslar düzenlemek ve gerekli kurumlarla görüşmek,

•Kurumların engelli birey için uygun hale gelmesini sağlamak,

•Okulumuzdan başlayarak günlük hayatta kullanılan her türlü araç-gerecin özel gereksinimli bireylere uyarlanmasını ve bu uyarlama çalışmalarının okul dışına yaygınlaştırılmasını sağlamak,

•Özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak,

  • Özel eğitim alanındaki her türlü gelişmeyi takip etmek,

•Özel eğitimde kullanılan ya da kullanılabilecek olan teknolojik gelişmeleri takip etmek,

•Farklı branşlarla işbirliği içinde etkinlikler, farkındalık ve tutum değiştirme çalışmaları yapmak,

•Sınavlar, dersler vb. durumlarda yapılacak materyal ve ortam düzenlemeleri için farkındalık çalışmaları yapmak,

•Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal çalışmalar yapmak

 

ETKİNLİK PLANI

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Görme engelli çocuklar ve aileleri için kahkaha terapisi

ÖĞRENCİLER FARKINDALIĞININ SAĞLANMASI BİLGİ EDİNMELERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

13 KASIM

ÇAY İKRAMLAR

ÖZ KAYNAK

2

STAND AÇILIMI

-TOPLULUK TANITIMI VE ÜYE KABULÜ

 MERKEZ KÜTÜPHANESİ

19-23 KASIM

- MASA

Öz Kaynak

3

OKULDAKİ ÇEVRENİN YETERSİZLİĞE UYGUN DÜZENLENMESİ İÇİN FOTOĞRAFLARLA DESTEKLENMİŞ RAPOR HAZIRLANIP İLGİLİ BİRİMLERE SUNULMASI

- OKULU YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİREYLER İÇİN DAHA ELVERİŞLİ BİR YER HALİNE GELEBİLECEĞİNİN GÖRÜLMESİ

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

23 KASIM

 

 

Öz Kaynak

4

FARKLI ENGEL GRUPLARINA YÖNELİK OLARAK FİLM İZLETİLMESİ

-KATILIMCILARIN ENGEL GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK KAZANMASI

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

28-30 KASIM

 

Öz Kaynak

5

FARKLI YETERSİZLİK GRUPLARINA YÖNELİK ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİK PERSONELLE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DERGİ ÇIKARTILMASI

- DERGİLERE ERİŞEN KATILIMCILARIN ENGEL GRUPLARINA YÖNELİK BİLGİ SAHİBİ OLMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

3-7 ARALIK

 

Öz Kaynak

6

YARATICILIK ÜZERİNE “YARATICILIĞI ETKİLİ KULLANMA” BİLGİLENDİRME KONFERANSI

- KATILIMCILARIN YARATICILIĞI KULLANMA HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMALARI

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

10-14 ARALIK

 

Öz Kaynak

7

YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİREYLER İÇİN KAMPÜSÜN BETİMLENMESİ

- YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİREYLERİN KAMPÜS İÇİNDE RAHAT HAREKET EDEBİLMELERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

17-21 ARALIK

 

Öz kaynak