Ana Sayfa

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. YÖNETİM BİLİMİ ARAŞTIRMA TOPLULUĞU(YEBAT)

                   

Topluluğun Amacı

Yönetim, (farklı beklentileri olabilen) aynı amaca sahip bireylerin çabalarının örgütlenmesi, yönlendirilmesi, geliştirilmesidir. Yönetim, insanların bir arada çalışmasına imkan sağlayacak ortamın hazırlanması, faaliyetlerin planlanması ve işletilmesidir. Çağrı merkezi, kahve fincanı, keşifler, notebook ve dahası: insanoğlu tarafından tasarlanan her şey yönetimin sonucudur: Planlıdır, örgütlüdür, yönlendirilmiş çalışmaları içerir, denetlenerek geliştirilir.

Ve yönetim, bilimdir! Sistemli bir şekilde incelenen yönetsel çalışmaların sonuçlarına dayalı ilkeleri ve yöntemleri vardır. Birikimlidir: Bilim insanları, kendilerinden önceki çalışmaları geliştirecek yaklaşımların peşindedir.

Değer yaratabilmek için, yönetimden ve yönetimin felsefesinden geçmek gerekir. Yönetsel çalışmaların kendisinden, deneyimlerden yararlanmak değer yaratımını hızlandırır, etkileştirir. Bireysel ve toplumsal yaşamın kolaylaştırılmasında yönetim esastır.

Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimi Araştırma Topluluğu (YEBAT), yönetimin anlamsal önemini taşıyan bir öğrenci topluluğu olarak yola çıkıyor. Gazi Üniversitesindeki öğrencilerin yönetsel becerilerini geliştirmesinde yön gösterici olma hedefi var böyle bir hedefi olmalı! Yeni bir oluşum olmanın enerjisi, geç kalmış bir oluşum olmanın verdiği sorumluluk ile çalışmalarını gerçekleştirecek.Sertifikalı eğitim programları,üniversiteler arası öğrenci kongreleri,teknik ve kültürel geziler,söyleşiler v.b programlarla yönetim biliminin tüm yönleri ile tanıtımı ve gelişimi için katkıda bulunmak aidiyet duygusuyla üyelerin her türlü gelişimine katkıda bulunmak topluluğun esas amacıdır.

 

AKADEMİK LİDER                                      ÖĞRENCİ TOPLULUĞU BAŞKANI

 

                                   

Adı Soyadı:Doç.Dr.Aykut GÖKSEL                                                                                          Adı Soyadı:Veli SOLKOL            

Bölüm:İşletme                                                                                                                        Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

E-posta:agoksel@gazi.edu.tr                                                                                                   E- posta:veli.009@hotmail.com

Tel:0(312) 216 12 34                                                                                                               Tel:0(535) 221 3127

 

Adı Soyadı:Mehmet Fatih GÜLDOĞAN

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Başkan Danışmanı

E-posta:fatihmehmetfb293@gmail.com

Adı Soyadı:Başak AKÇA

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Başkan Yardımcısı

E-posta:basak.akca1@gmail.com

Adı Soyadı:Burak ODABAŞI

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Sosyal Medya Sorumlusu

E-posta:burakodabasi9642@gmail.com

Adı Soyadı:Emre KEKEÇ

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Grafik Sorumlusu

E-posta:eballack@gmail.com

Adı Soyadı:Yunus Emre GÜRBÜZ

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:AR-GE Komite Başkanı

E-posta:yunusemregurbuzz@gmail.com

Adı Soyadı:Çağla Mine ESER

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Gezi ve Etkinlik Komite Başkanı

E-posta:caglamexx@gmail.com

Adı Soyadı: Fatmanur MART

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Topluluk Genel Sekreteri

E-posta:fatmanur.mart.03@gmail.com

Adı Soyadı:Buse KONURALP

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Üye Kayıt ve Tanıtım Sorumlusu

E-posta:busekonuralp@mynet.com

Adı Soyadı:Salih SEZEN

Bölüm:İKTİSAT

Görev:Reklam ve Sponsorluk Komite Başkanı

E-posta:salihsezen5@gmail.com

Adı Soyadı:Bilge BAHADIR

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Sosyal Sorumluluk Komite Başkanı

E-posta:blg-boncuk-1996@hotmail.com.tr

 Adı Soyadı:Enes GÖKÇE

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Halkla İlişkiler Komite Başkanı

E-posta:enesgokce96@gmail.com

Adı Soyadı:Ali Kadir ULUSOY

Bölüm:İKTİSAT

Görev:Teknik Yazışmalar Sorumlusu

E-posta:alikadirulusoy@gmail.com

Adı Soyadı: Alparslan Çağlar MUSAOĞLU

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Topluluk Denetmeni

E-posta:musaoglualparslancaglar@gmail.com

Adı Soyadı: Fatma Nur POLAT

Bölüm:İKTİSAT

Görev:Proje Üretim Komite Başkanı

E-posta:fatmapolaat@hotmail.com

Adı Soyadı:Sümeyye SERT

Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Görev:Fakülteler Temsilciliği Birimi

E-posta:smyysrt@gmail.com

                                                                                                                                                

2016-2017 ETKİNLİK PLANI
NO

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACIARIN ADI

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI
Yer ve Adres Tarih ve Saat Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi Kaynak

1

TANIŞMA KAHVALTISI

GAZİ MAHALLESİ GEZEGEN CAFE

09.10.2016

---------------

 

2

EKONOMİ BAKANLIĞI SEKTÖR GEZİSİ

 

EKONOMİ BANKASI MERKEZ BİNASI

 

14.12.2016

OTOBÜS

 

3 SAYIŞTAY SEKTÖR GEZİSİ SAYIŞTAY MERKEZ BİNASI 15.12.2016 OTOBÜS  
4 T.C MERKEZ BANKASI SEKTÖR GEZİSİ MERKEZ BANKASI MERKEZ BİNASI 16.12.2016 OTOBÜS  

5

YEBAT GENEL TOPLANTISI

MECRA CAFE

19.12.2016 ----------------------

 

6

27 MART MİNİ SEMİNER ETKİNLİKLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF 100.YIL KÜLTÜR MERKEZİ

27.03.2017

MİKROFON,SES SİSTEMİ,PROJEKSİYON

 

7

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI SEKTÖR GEZİSİ DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ BİNASI

24.04.2017

OTOBÜS

 

8 VERGİ DENETLEME KURULU SEKTÖR GEZİSİ VERGİ DENETLEME KURULU MERKEZ BİNASI

26.04.2017

OTOBÜS

 

9 VESTEL SEKTÖR GEZİSİ VESTEL MERKEZ KAMPÜSÜ/MANİSA

08.05.2017

OTOBÜS

 

10       ----------------------------------------

 

11

      ---------------------------------------