Ana Sayfa

 

 

Topluluğun Amacı

Kulübümüzün bünyesinde gerçekleştirdiğimiz projelerimizde gençlerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, girişimcilik ruhlarını teşvik etmeyi bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmayı ve gençlere dayanışma duygularını serbestçe ifade etme olanağı tanımayı amaçlamakla birlikte gençler arasında kültürel bir köprü oluşturarak tüm dünyada barış, kardeşlik sevgi ve hoşgörünün yaygınlaştırılmasına hizmet etmek amacındadır. Bu bağlamda ESN (Erasmus Student Network) ağına bağlanmış olup, giden ve gelecek yabancı öğrencilere yardımlarda bulunulmaktadır.

 

 

 

Bu Bağlamda Kulübün Amaç ve Çalışmaları

a)Üniversite içindeki gençlik projeleriyle ilgilenen tüm öğrencilerin bir araya gelip ortak çalışmalar yapması için platformlar oluşturmak

b)Öğrencilerin gençlik proje bilgilerini artırmak

c)Öğrencilerin çevredeki sanatsal faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak

d)Öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı olmak

e)Topluluğun amacına uygun olarak ilgili uzmanların katılımıyla yapılacak olan söyleşiler, konferanslar, haftalar, şenlikler, festivaller ve temel amaç olan projeler gerçekleştirmek,

f)Proje eğitimleriyle ilgili sunumlar yapmak,

g)Gençlik projeleri üzerine ders ve kurslar düzenlemek,

h)Gençlik projeleri alanında faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve Topluluklar ile ikili ilişkilerin kurulmasını sağlamak (Ulusal Ajans, AB Bakanlığı, Dışilişkiler Ofisi)

i)Düzenlediği etkinliklerle Gazi Üniversitesi’nin tanıtımına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.

 

 

Akademik Lider

Adı Soyadı: Doç. Dr. Duran Bülbül
Telefon: 0312 216 13 49 
E-Posta: duranbulbul@gazi.edu.tr
Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm: Maliye

 

Topluluk Başkanı
Ad Soyad: Hatice Nur YILDIRIM
E-posta: haticeyildirim0304@gmail.com
Fakülte: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm: Uluslararası İlişkiler

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

  Fotoğraf Kişisel Bilgiler
1

Adı Soyadı: Mehmet Ali ÇARKIT

E-mail: mcarkit1@gmail.com

Görevi: Başkan Yardımcısı

2

Adı Soyadı: Elif Bilge YURTSEVER

E-mail: elifbilge97@gmail.com

Görevi: Kurumlar Arası Proje ve Koordinasyon Sorumlusu

3

Adı Soyadı: Mehmet ŞAHİNER

E-mail: mehmetsahiner666@hotmail.com

Görevi: Olağan Öğrenci KongresiTertip ve Arşiv Sorumlusu

4

Adı Soyadı: Muhammet Ali TUZANE

E-mail: m.alituzane@gmail.com

Görevi: Birinci Sınıflar Sorumlusu

5  

Adı Soyadı: Ali MANİCİ

E-mail: alimanici9@gmail.com

Görevi: Teknik Yazışmalar Sorumlusu

6  

Adı Soyadı: Emre KANKILIÇ

E-mail: emrekankilic@gmail.com

Görevi: Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

     7

Adı Soyadı: Mehmet DOĞRU 

Görevi: Video Çekim Sorumlusu 
E-posta: siyahkovboy_0001@hotmail.com

8
Adı Soyadı: Yusuf Berke Çalışkan 

Görevi: Adres Güncelleme ve Mezun İzleme Sorumlusu 
E-posta: yusufberkecaliskan@gmail.com

Etkinlikler

Etkinlik No

Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı

ve 

Etkinliğin Kazanımları

Yeri ve Adresi Tarihi ve Saati Makzemeleri Ve İhtiyaçları Kaynak
1. Etkinlik Genel kurul (Yapıldı) Ankara 13 Aralık 2016   -

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

2. Etkinlik Ulusal Ajans, bakanlıklar ziyaretleri ve seminerlere katılım  Ankara Şubat 2017 -

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

3. Etkinlik "Liderlik ve Vizyon Geliştirme" konulu konferans Ankara Mart 2017 -

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

4. Etkinlik Beypazarı Gezisi Ankara Mart 2017 Otobüs

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

5. Etkinlik Prof. Dr. MÜMTAZ TURHAN Öğrenci Çalıştayı Ankara 20 Nisan 2017  

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

6. Etkinlik Topluluk gelişim istişaresi Ankara Haftada bir -

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

7. Etkinlik   Ankara   -

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

8. Etkinlik   İzmir ve Denizli    

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

9. Etkinlik   Ankara   -

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

10. Etkinlik        

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

11. Etkinlik   Ankara    

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

12. Etkinlik        

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

13. Etkinlik        

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

14. Etkinlik   Ankara   -

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

15. Etkinlik        

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

16. Etkinlik        

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

17. Etkinlik        

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

18. Etkinlik