Ana Sayfa

AMAÇLARIMIZ

     Türk dili dünyanın en eski ve en yaygın dillerinden birisidir. Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılmış, çeşitli milletlerle kültür alışverişinde bulunmuştur. Türkçe, bugün 200 milyonu aşkın bir nüfus tarafından çeşitli lehçe ve ağızlarıyla konuşulmaktadır. Dilimiz, Balkanlardan Büyük Okyanus’a Kuzey Buz Denizi’nden Tibet’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ses bayrağımız olarak dalgalanmaktadır.

     Dışişleri Bakanlığının verilerine göre yurtdışında yaşayan 5 milyonu aşkın (Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkalığının verilerine göre ise 6,5 milyonu aşkın) Türk toplumunun yaklaşık 4 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, 300.000’i Kuzey Amerika’da, 200.000’i Orta Doğu’da, 150.000’i de Avustralya’da yerleşmiştir. Bu sayı, Türkiye’ye kesin dönüş yapmış olan 3 milyon göçmenle birlikte düşünüldüğünde 8 milyonluk bir kitle oluşturmaktadır.

    Giderek insanlığın birbirine yaklaştığı ve kültürlerin birbirini etkilediği bir dünyada Türk dilinin tarihî ve kültürel köklerinin güçlülüğüne bağlı olarak etki alanının genişlemesi, ses bayrağımız olan Türkçemizi bir dünya dili olma yolunda hedefe daha da yaklaştırmaktadır. Topluluğumuzun bu bağlamda çalışmaları ve etkinlikleri olacaktır.

 İşte tam bu noktada Topluluğumuzun genel amacı:

     Yurtdışında yaşayan soydaşlarımızı, aynı dili konuştuğumuz kardeş milletlerimizle Türkçemizi tüm yönleriyle ele almak; bir dünya dili olma yolunda Türkçenin geleceğine ışık tutacak çalışmalar ve etkinlikler yapmaktır.

     Türkçemizin dünya üzerindeki konumunu, gelişimini, dününü, bugününü ve yarınını ele almak; tarihimiz dilimiz ve kültürümüz bağlamında çalışmaktır.

   Bu genel amaç çerçevesinde alt amaçlarımız:

1.Dünya dili olma yolunda Türkçenin güzel ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan; Türk dilini ve edebiyatını, toplumu yansıtan bir inceleme alanı olarak gören, bunun yanında küreselleşen dünyada Türk kültürünün evrensel kültür içindeki yerini belirleyen ve ön plana çıkmasını sağlayan, bilgi üreten, akademik anlamda, tarihi bugünle buluşturup toplumsal gelişme sürecini inceleyen; dinamik hedefleri olan, edebiyat ve dil açısından misyonunu yerine getiren bir topluluk olmaktır. Ayrıca Türk Dili üzerinde çalışmalar yaparak Türk Kültürüne  katkıda bulunmak ve bilimsel düşünme yeteneği kazanmış, nesnel, akılcı, araştırıcı, dalında yetkin bireyler yetiştirmektir.

2.Sivil toplum kuruluşları  vasıtasıyla Türkçe öğrenmek isteyen ya da Türkiye’yi görmek isteyen yabancı  öğrenciler için kongreler düzenlemek, kamplar yapmak ve oryantasyon (uyum) çalışmalarında bulunmak.

3.Türkiye’nin folklorik değerlerini, dil güzelliklerini, kültürel ögelerini  tanıtan konferans, panel, sempozyum vs. düzenlemek.

4.Yurtdışındaki Türkoloji bölümleriyle ilişki kurarak bu bölümlerde okuyan öğrencilere rehberlik etmek,

5.Dünya Dili Türkçe Topluluğu  olarak Türkçe konuşmanın önemi konusunda farkındalık yaratmak için kitap okuma, tartışma ve inceleme yapmak. Bu konuyla ilgili afiş,el ilanı gibi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek.

6.Kültür ve medeniyetlerin beşiği bu coğrafyayı daha iyi tanımak ve tanıtmak için geziler düzenlemek.

7.Türkçe konuşan ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki dostluğun ve işbirliğinin kurulmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak , akrabalık bağlarını pekiştirmek için etkinlikler düzenlemek

8.Topluluk üyelerinde sorumluluk alma bilincinin oluşturulmasına yardımcı olmak.

     Paydaş Kurumlar

     Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu, Millî Eğitim Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, TÜBİTAK, Gazi Üniversitesi, Konsolosluklar, Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler, Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları...

 

 

AKADEMİK LİDER

 

 

Öğr. Gör. Dr. Ülker ŞEN

 

 GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi.

 E Posta: ulkersen@gazi.edu.tr

 Telefon: 0 (312) 202 83 63

 

 

 

TOPLULUK BAŞKANI

Cansu ŞİMŞEK

c.smsek@gmail.com

0 545 437 7247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunus ER

BAŞKAN YARDIMCISI

Yunus ER

yunuser500@gmail.com

0 537 695 8517

 

 

 

 

BİRİNCİ SINIF SORUMLUSU

Binnaz BAYAR

binnazbayar66@hotmail.com

 

 

 

TEKNİK YAZIŞMALAR SORUMLUSU

Dilber ÇINAR

cnardilber-51@hotmail.com

 

 

TEKNİK YAZIŞMALAR

SORUMLUSU

İlayda ÇAYDAŞ

 mavis.ilayda@hotmail.com

 

 

 

 

WEB SİTESİ ve BİLGİSAYAR SORUMLUSU

Deniz Umut GERÇEKLİ

gerceklideniz@gmail.com

 

 

 

 

 

VİDEO/FOTOĞRAF ÇEKİM SORUMLUSU

Mürşide BALTACI

mursidebaltaci14@gmail.com

 

 

 

 

VİDEO/FOTOĞRAF ÇEKİM SORUMLUSU

Esma BİNAY

 

binayesma@gmail.com

 

 

 

ONLİNE DERGİ SORUMLUSU

Hubeyb VURAL

hubeyb.v@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ONLİNE DERGİ SORUMLUSU

Pınar ÇELİKKIRAN

Pnrclkkrn@gmail.com

 

 

 

KONGRE VE TUTANAK ARŞİVLEME

Sultan BAŞALAN

sultanbasalan64@gmail.com

 

 

 

 

KONGRE VE TUTANAK ARŞİVLEME

Şeyma DEMİR

ank.06.66@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

KURUMLARARASI PROJE VE KONGRE SORUMLUSU

Fatma AK

ftmak0655@gmail.com

 

 

 

ÜYE KAYIT VE GÜNCELLEME SORUMLUSU

Tuğçenur ÇOBAN

 

tugcenurcoban@outlook.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA DİLİ TÜRKÇE TOPLULUĞU

2016-2017 DÜNYA DİLİ TÜRKÇE TOPLULUĞU

 ETKİNLİK PLANI

ETKİNLİK 

NUMARASI

ETKİNLİĞİN ADI,

AMACI VE KAZANIMLARI

ETKİNLİĞİN 

YERİ VE ADRESİ

ETKİNLİĞİN 

TARİH VE SAATİ

MALZEME VE İHTİYAÇLAR

 

KULLANILAN KAYNAKLAR

 

1.

 

ORYANTASYON

TOPLANTISI

 

 1. Topluluk amaçlarının açıklanması.
 2. Yeni üyelerin diğer üyelerle tanışıp, kaynaşmasını sağlamak.
 3. Yeni yönetim kurulunun oluşturulması.

 

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KORDİNASYON MERKEZİ

TOPLANTI SALONU

 

23 Eylül 2016

CUMA

SAAT:14.00

MALİYETSİZ

Öz Kaynak

2.

 

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNDAN BEKLENTİLERİ ANKETİ

 

 1. Öğrencilerin bir topluluktan beklentilerini belirlemek.
 2. Beklentiler doğrultusunda DDTT'’nin etkinliklerini planlamak.

 

 

 

GZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

3 EKİM 2016

PAZARTESİ

Saat: 10.00

MALİYETSİZ 

 

 

Öz Kaynak

 

 

 

3.

TANIŞMA YEMEĞİ

a. Yönetim kurulu ve asil üyelerin kaynaşmasını sağlamak.

b. Topluluk üyeleri arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

HANEDAN RESTAURANT

Dögol Cad.

No: 25

Çankaya/Ankara 

4 KASIM 2016

Cuma

SAAT:18.00

 

Öz Kaynak

4.

 

DÜNYA DİLİ TÜRKÇE TOPLULUĞU 2. YAŞ GÜNÜ VE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

 

 1. Öğretmenler Günü’nü kutlamak ve topluluğu tanıtmak.
 2. Öğretmenlik mesleğinin birlik ve beraberliğine ilişkin farkındalık yaratmak.

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

F BLOK

KONFERANS

SALONU

24 KASIM 2016

PERŞEMBE

SAAT:14:00

MALİYETSİZ

Öz Kaynak

5.

 

“OSMANLI HALK KIYAFETLERİ VE TAKILARI” 

 1. Osmanlı Halk Kıyafetleri Tanıtımı
 2. Osmanlı takıları tanıtımı

Konuşmacı: “Esat ULUUMAY”

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

F BLOK

KONFERANS

SALONU

16 ARALIK 2016 

Cuma  

SAAT:14.00 

 

 

 

 

MALİYETSİZ

 

 

 

 

Öz Kaynak

6.

TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ FİLM GÖSTERİSİ  

 1. İzleyicilere Türk Dili, tarihini ve kültürünü tanıtmak. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

MERKEZ KÜTÜPHANE

ZEMİN KAT

SİNEMA SALONU

 

24 ŞUBAT 2017

Cuma

SAAT:14:00 

           

MALİYETSİZ

Öz Kaynak

7.

 

21 MART NEVRUS KUTLAMASI

 1. Türk kültürünü ve Nevruz geleneklerini yaşatmak.

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHÇESİ

 

 

 

 21 MART 2017

Salı

SAAT:14:00 

 

           

MALİYETSİZ

Öz Kaynak

8.

ÇANAKKALE GEZİSİ

a. Grup üyelerinin kültürel gelişimi       ve sosyalleşmesi

Çanakkale’nin Tarihi Yerleri ve Müzeler

 

23 Nisan 1017

Pazar 01.00-24.00

OTOBÜS+YEMEK

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

 

9.

 

  ANITKABİR’DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

 

 1. Grup üyelerinin kültürel gelişimi ve sosyalleşmesi.
 2. Anıtkabir ziyareti

  ANITKABİR/ANKARA

 

28 NİSAN 2017

CUMA

Saat: 14:00

 

MALİYETSİZ 

 

Öz Kaynak 

 

10.

 

13 MAYIS TÜRK DİLİ BAYRAMI KUTLAMASI

 

a. Dünyanın en köklü ve zengin dillerinden biri olan Türkçemizin Anadolu’da ilk kez resmi dil olarak kabul edilişini kutlamak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

F BLOK

KONFERANS

SALONU 

12 Mayıs  2017

Cuma

SAAT:14:00

MALİYETSİZ

Öz Kaynak

11.

YIL SONU VEDA YEMEĞİ 

 1. Topluluğumuzdan ayrılan mezun olan üyelerimize teşekkür edilmesi, veda.

ASPAVA RESTAURANT

ANIT CADDESİ 10/B

ÇANKAYA/ANKARA

26 MAYIS 2017

Cuma

SAAT:18.00

 

Öz Kaynak