Ana Sayfa

Topluluğun Amacı

Üniversitede bilgi üretilecek ortamı sağlamak ve farklı fikirleri bir arada barındırarak üniversite bünyesinde demokratik kültürü sağlamak ve yaşatmak topluluğumuzun varlık sebeplerinin başında gelmektedir. Öğrenciler arasında entelektüel meraka haiz insanlarla birlikte gündemi sadece güncelliği ile değil; tarihî, felsefî ve sosyolojik arka planları ile tartışmak ve bunu yaparken de hiçbir siyasî ideolojinin tarafı veya karşıtı olmamak topluluğumuzun bir diğer önemli varlık nedenidir. Ayrıca imkanlarımız çerçevesinde çeşitli zamanlarda kamuoyu tarafından kabul görmüş ve akademik anlamda konu üzerindeki yeterliliği sorgulanmayacak kadar yüksek donanıma sahip kişilerle konferanslar, paneller ve söyleşiler yapılacaktır. Son olarak fikir, düşünce, kültür, sanat gibi alt bölümlerden oluşacak aylık bir dergi çıkarmak hedeflerimiz arasındadır. Çalışmalarımızdaki kriterimiz; şiddet, tahrik ve bölücülük içermediği sürece fikrî ve ilmî özgürlüklere fırsat tanınmasıdır.

 

 

Akademik Lider    Öğrenci Topluluğu Başkanı
   

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Belma TOKUROĞLU

Telefon:0312 216 14 22

E-Posta: belmat@gazi.edu.tr

Okul: Gazi Üniversitesi

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

  Fotoğraf Kişisel Bilgiler
 

 

   
3

  Adı:Aybüke ÇİMRİN

  Görevi:Organizasyon Koordinatörü

  Birim:ÜYE KAYIT VE GÜNCELLEMELERİ

   

 

 

Adı:Meltem TOZOĞLU

Görev:Sayman

Birim:ÜYE KAYIT VE GÜNCELLEMELERİ

 

Adı:Cansel AYDIN

Görev:Denetmen Yardımcısı

Birim:HTML

 

Adı:Osman ÖZGÜRDERE

Görev:Sayman Yardımcısı

Birim:ÜYE KAYIT VE GÜNCELLEMELERİ

 

2013-2014 Faaliyet Planı

#

Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı

                         ve

Etkinliğin Kazanımları

Yeri ve Adresi

Tarihi ve Saati Malzeme ve İhtiyaç Listesi Kaynak
1.Etkinlik Kulüp Tanıtım Standı Gazi Üniversitesi İİBF 16-23 Eylül 2013 Maliyetsiz

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

2. Etkinlik Tanışma Toplantısı Gazi Üniversitesi İİBF Seminer Salonu 22 Ekim 2013 Maliyetsiz

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

3. Etkinlik Gündem Söyleşileri(Haftada Bir Gün) Gazi Üniversitesi İİBF Seminer Salonu 26 Ekim 2013-10 Haziran 2014 Boş Sınıf ya da Seminer Salonu tahsisi 

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

4. Etkinlik Topluluk Yemeği Gazi Üniversitesi İİBF 3 Kasım 2013 Maliyetsiz

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

5. Etkinlik Türkiye'de Siyasi Kültür ve Devlet konulu panel Gazi Üniversitesi İİBF 100. Yıl Konferans Salonu 11 Aralık 2013 Salon Tahsisi

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

6. Etkinlik Ortadoğudaki Son Gelişmeler Gazi Üniversitesi İİBF 100. Yıl Konferans Salonu 27 Aralık 2013 Salon Tahsisi

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

7. Etkinlik Makale Teknikleri Eğitimi Gazi Üniversitesi İİBF 6-9 Ocak 2014 Maliyetsiz

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

8. Etkinlik DT Etkinliği

Dt Sahnesi

12 Ocak 2014 Maliyetsiz

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

9. Etkinlik Kulüp Tanıtım Standı Gazi Üniversitesi İİBF  10-16 Mart 2014 Maliyetsiz

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

10. Etkinlik Geleneksel İran Siyaseti ve İran'da Toplum Gazi Üniversitesi İİBF 100. Yıl Konferans Salonu 27 Mart 2014 Salon Tahsisi

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

11. Etkinlik  Demokrasi, Sandık ve Cumhuriyet Üçgeninde Türk Siyaseti Tartışmaları Konulu Panel Gazi Üniversitesi İİBF 100. Yıl Konferans Salonu 21 Nisan 2014 Salon Tahsisi

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

12. Etkinlik Ankara’nın Tarihi ve Siyasi Dokusunu Araştırmak Amacıyla Kapsamlı Ankara Gezisi Ankara İl Sınırları İçerisindeki Tarihî Eserler, Müzeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasî Partiler 2-7 Mayıs 2014 (Müze biletleri, Şehir içi ulaşım masrafları)

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

13. Etkinlik DT Etkinliği DT Sahnesi 8 Mayıs 2013 Maliyetsiz

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

14. Etkinlik Topluluk Yemeği - 15 Mayıs 2014 Maliyetsiz

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

15. Etkinlik Osmanlı-Türk Siyasî Hayatının Geç Dönem Eserlerini Görme Amacıyla İstanbul Gezisi İstanbul İli Sınırları İçerisinde Kalan Osmanlı İmparatorluğu Eserleri 16-19 Mayıs 2014 (Yakıt, Konaklama, Tarihi mekanlara giriş ücretleri )

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

16. Etkinlik Etkinliklerimizİ kayıt altına almak için fotoğraf makinesi ve video kamera  Etkinlik Yapılacak Salon ve Mekanlar    İlgili Aletin Tahsisi

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

17. Etkinlik Dt Etkinliği Dt Sahnesi  30 Mayıs 2014 Maliyetsiz

Öz Kaynak

--------

Hibe Proje

--------

Sponsor

 

Özkaynağa Göre Öğrenci Başına Düşen 1 Yıllık Maliyet Toplam Maliyet
Toplam Maliyet / Öğrenci Sayısı =