Ana Sayfa

           Topluluğun Amacı

 • Fakültemiz Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı öncülüğünde Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin ve topluluk üyelerinin kültürel ve araştırmacılığa yönelik gelişmelerini sağlamak,
 • Ana sanayi ve yan sanayide ihtiyaç duyulan sistem ve parçaların tasarım ve imalatı konusunda faaliyet göstererek otomotiv sektöründe yer almak,
 • Tasarım konusunda öncülük edebilen eğitim ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olmak,
 • Kendi özkaynaklarımızla, devlet ya da özel sektör kuruluşlarıyla ortak BAP, TUBİTAK, ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA gibi programlar kapsamında projeler gerçekleştirmek,
 • Otomotiv ile ilgili her türlü donanımın tasarlanması, üretilmesi, doğrulanması ve patentlenmesi konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ulusal ve uluslararası standartlarda AR-GE faaliyetlerine katılmak,
 • Yeni ürünlere patent almak, alınan patentlerin üretime geçmesini için özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 • Dünyada otomotiv sekötüründe öncülük eden ülkelerin öğrenci topluluklarıyla işbirliği içinde olmak ve ortak faaliyetlerde bulunmak, sempozyumlar, paneller ve konferanslar düzenlemek,
 • Yine bu ülkelerin özel sektörlerinde temayüz etmiş ünlü uygulamacıları konferans ve panellere davet edilmesini sağlamak ve bu ülkelerin otomotiv sektörü ile ilgili olan öğrenci topluluklarının vasıtasıyla o ülkelerin özel sektör kuruluşları ve bilimadamlarıyla fakülteler arası ve üniversiteler arası işbirliği protokollerin imzalanmasına aracılık etmek,
 • Devletin, istikrarın ve cumhuriyetin emanet edildiği Türk gençliği olarak pozitif bilimin ışığında, milli şuur ve ülkü sahibi insanlar olmasına, Anayasanın başlangıç bölümlerinde belirtilen ilkelere bağlı, kanun ve nizamlara saygılı kişiler olmalarına yardımcı olmak,
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için ulusal ve uluslararası gözlemler ve araştırmalarda bulunulması için yurtiçi ve yurtdışı teknik geziler düzenlemek,
 • Dernekler kanunu ve mevzuattaki diğer işleri yapmak,
 • Web sitemiz aracılığı ile online dergi çıkartarak bilgi paylaşımında bulunmak ve otomotiv sektörünün gelişmesine katkı sağlamak,

         Otomotiv Tasarım Topluluğu kurumsal farkındalık oluşturmak ve ülkemizde otomotiv sektöründe öncü kurumlarla işbirliği içerisinde olmayı, genç mühendis adaylarına otomotiv tasarımı ile ilgili yeterlilikler kazandırmayı amaçlamaktadır. Paydaş kurumlarımız olarak; Otomotiv Tasarım Topluluğu; Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (UİB), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Sanayi Bakanlığı ve sektörde üretim yapan diğer firmalar ile işbirliği içerisinde faaliyet yapmayı hedeflemektedir.

                           Yönetim Kurulu

             Topluluğun Akademik Lideri              Yönetim Kurulu Başkanı

 

Adı Soyadı: Prof.Dr. H.Serdar YÜCESU

Telefon: 031222028641

e-Posta: yucesu@gazi.edu.tr

Fakülte: Teknoloji Fakültesi 

Bölüm: Otomotiv Mühendisliği

 

Adı Soyadı: Batuhan İLTER

Telefon: 05061133104

e-Posta: batuhan5508@gmail.com

Fakülte: Teknoloji Fakültesi 

Bölüm: Otomotiv Mühendisliği

 

1

Adı Soyadı: Ahmet Onur KIYAKLI

Telefon: 05432936822

e-Posta: okiyakli@gmail.com

Görevi: Başkan Yardımcısı

Bölüm: Otomotiv Mühendisliği

2

Adı Soyadı: Deniz ÇAN

Telefon: 05456080298

e-Posta: denizcann17@gmail.com

Görevi: Gezi ve Etkinlik

Bölüm: Otomotiv Mühendisliği

3

Adı Soyadı: M. Kağan GÜMÜŞ

Telefon: 05377842772

e-Posta: m.kagangumus@gmail.com

Görevi: Proje

Bölüm: Otomotiv Mühendisliği

4

Adı Soyadı: İbrahim GÜNEYLİ

Telefon: 05397453996

e-Posta:ibrahim.guneyli08 @gmail.com

Görevi: Eğitim

Bölüm: Otomotiv Mühendisliği

5

Adı Soyadı: Hüseyin Orhun GÜRSOY

Telefon: 05073935796

e-Posta: orhungursoy@gmail.com

Görevi: İnsan Kaynakları

Bölüm: Otomotiv Mühendisliği

6

Adı Soyadı: Yunus Emre YILGIN

Telefon: 05398950534

e-Posta: yunusemreyilgin1@gmail.com

Görevi: Bilişim

Bölüm: Otomotiv Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik Takvimi

No

Etkinlik

Tarihi

Etkinlik

Açıklaması

Etkinlik

Adresi

İhtiyaç

Listesi

Kaynak
1 Eylül 2016

Tanışma 

Toplantısı

OTT Odası - Özkaynak
2 Ekim 2016

Genel Kurul

Toplantısı

OTT Odası - Özkaynak
3 Kasım 2016

Teknik

Konferans

OTO-01 - Özkaynak
4 Şubat 2017

Genel Kurul

Toplantısı

OTT Odası - Özkaynak
5 Mart 2017

Catia

Kursu

Bil.Lab Bil.Lab Özkaynak
6 Nisan 2017

Teknik Gezi

(Autoshow 2017)

TÜYAP EXPO Otobüs Özkaynak
7 Mayıs 2017

Proje

Hazırlanması

Gebze - Özkaynak
8 Mayıs 2017

Yılsonu 

Pikniği

Mogan Gölü - Özkaynak
9  

 

 

    Özkaynak