Üye Kayıt Formu

 

                                    

OTOMOTIV BILIM ve TEKNOLOJI TOPLULUK ÜYELIK FORMU

AUTOMOTIVE SCIENCE and TECHNOLOGY COMMUNITY MEMBERSHIP FORM

          Tarih /  Date              

 


                    Adı, Soyadı / Name, Surname           :                   * Zorunlu alandır.

 

                    Fakülte / Okul / Faculty /  School      :                   * Zorunlu alandır.

 

                    Bölümü / Department                        :                   * Zorunlu alandır.

 

                    Öğrenci No / ID Number                   :     

 

                    Cep tlf. /  Mobile Phone                    :     

 

                    E- mail                                            :                    * Zorunlu alandır.

 

                    Üye olduğu diğer kulüpler / Other Club Memberships:

 

                    Topluluğa katılma amacı, hedefler, beklentiler ; 

 


SOLİDWORKS STEP/IGES
MATLAB VISUAL STUDIO
AUTOCAD CATIA
FORTRAN ORİJİNpro
VISUAL STUDIO PHOTOSHOP
MASTERCAM AFTER EFFECT
SIEMENS NX ILLUSTRATOR
ANYSY Diğer:

     İç tüzüğü okudum ve tüm maddeleri kabul ederek ve katıldığım tüm faaliyetlerde sorumluluğun kendime ait olduğunu bilerek Otomotiv Mühendisliği Kulüplerinden Otomotiv Bilim ve Teknoloji Topluluğuna ( OBITET ) katıldım.

 

     I have read the internal constitution and having accepted all articles and knowing that the responsibility is mine and mine alone in all the activities I take place in, I have joined in the automotive science and technology community of the clubs of Automotive Engineering.

 

İmza