Ana Sayfa

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Gelişimsel Tıp Topluluğu

Amaçlar

 1. Multidisipliner (disiplinlerarası) yaklaşımla gelişimsel tıp hakkında farkındalığı sağlamak.
 2. Gelişimsel anatomi bilgileri ile tıbbın temel/klinik bilimleri ve diğer insan ve doğa bilimleri (antropoloji, paleoantropoloji vb.) arasındaki ilişkiyi anlatan/aydınlatan, alanında temayüz etmiş/yetkinlik sahibi ulusal ve uluslararası tanınırlılığı olan öğretim üyelerine konferanslar verdirmek, öğrenci kongreleri düzenlemek, online (çevrimiçi) dergi çıkartmak ve bu dergiye makaleler yazmak, gelişimsel tıp alanları ile ilgili projeler yapmak ve patent almak.
 3. Multidisipliner (disiplinlerarası) gelişimsel tıp uygulamalarını tanı ve tedavide gözlemlemek.
 4. Multidisipliner gelişimsel tıp uygulamaları ile ilgili teknik ve bilimsel araştırmalarda yeniliğe dönük sertifika programları açmak.
 5. Alanında lider üniversitelerle ortak kongre, sempozyum ve kurumlara dönük geziler düzenlemek.
 6. Ulusal ve uluslararası tıp, antropoloji ve gelişimsel tıp ile ilgili sergi ve müzelere geziler düzenlemek.
 7. Gelişimsel tıp açısından beslenme alışkanlıklarını incelemek ve değerlendirmek.
 8. Gelişimsel insan anatomisi, fizyolojisi ve ilgili diğer bilim dalları ile egzersiz arasında bağlantı kurmak, teorik ve uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak.
 9. Konvansiyonel ve alternatif tıp konuları ile gelişimsel tıp arasındaki ilişkiye yönelik konferanslar verdirmek.
 10. Mezun izleme birimince mezunlarımızın hekim uygulamalarında multidisipliner gelişimsel tıp eğitimi ile ilgili eksikliklerini tespit ederek, seçmeli ders önerisinde bulunmak.
 11. Konu ile ilgili bilim insanlarını Yılın Bilim İnsanı ödülünü vererek, teşvik etmek.

Paydaş Kurumlar

 • Sağlık Bakanlığı
 • TÜBİTAK
 • Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 Programı
 • AB Bakanlığı
 • Patent Enstitüsü
 • DPT
 • Üniversitelerin ilgili kurulları ve BAP
 • Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerin ilgili fakülteleri ve bilim dalları
 • Dünya Sağlık Örgütü
 • NIH
 • Ulusal ve uluslararası bilim dernekleri
 • STK’ları

 

 

 

Akademik Lider

Topluluk Başkanı

    

Adı Soyadı: Prof. Dr. Meltem BAHÇELİOĞLU

Telefon: 0 532 486 7822

e-posta: mbahcelioglu@gmail.com

Okul: Gazi Üniversitesi

Bölüm: Tıp Fakültesi

Adı Soyadı: Necdet ERSÖZ

Telefon: 0 537 695 3246

e-posta: ersoznecdet@gmail.com

Okul: Gazi Üniversitesi

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı: Hüseyin Ömer SEMİZ

Ünvanı: Başkan Yardımcısı

Telefon: 0 543 313 1055

e-posta:  

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Öncü SARI

Ünvan: Kurumlar Arası Proje ve Koordinasyon Sorumlusu  

Telefon: 0 534 570 7044

E-Posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

 

Adı Soyadı: Ezgi KAYMAK

Ünvan: Teknik Yazışmalar Sorumlusu 

Telefon: 0 506 693 3087

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

 

Adı Soyadı: İdil CARUS

Ünvan: Olağan Öğrenci Kongresi Tertip ve Arşiv Sorumlusu  

Telefon: 0532 224 1596

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Furkan ALTAŞ

Ünvan: Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu 

Telefon: 0 551 104 2103

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (Türkçe)

Adı Soyadı: Enes TOPAL

Ünvan: Video Çekim Sorumlusu 

Telefon: 0 534 929 2882 

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Naciye BOZKURT

Ünvan: Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu 

Telefon: 0 531 366 4948

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

 

Adı Soyadı:  Ece KISA

Ünvan: Staj ve E-dergi Sorumlusu 

Telefon: 0 534 524 7981 

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Onat Can ARSLAN

Ünvan: Kurumlar Arası Proje ve Koordinasyon Sorumlusu  

Telefon: 0 507 119 7159

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Gülsüm Süeda KAYACAN

Ünvan: Adres Güncelleme ve Mezun İzleme Sorumlusu

Telefon: 0 506 693 2403

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Buse GENÇ

Ünvan: Staj ve E-dergi Sorumlusu 

Telefon: 0 537 970 9835

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Damla KARACABAY

Ünvan: Olağan Öğrenci Kongresi Tertip ve Arşiv Sorumlusu  

Telefon: 

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Seda ÖZCAN

Ünvan: Adres Güncelleme ve Mezun İzleme Sorumlusu

Telefon: 0 538 341 6896

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Didem TETİK

Ünvan: Video Çekim Sorumlusu 

Telefon: 0 545 595 0773

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

Adı Soyadı: Duygu YANIKTAŞ

Ünvan:  1. Sınıf Temsilcisi

Telefon: 0 505 902 5460

e-posta: 

Bölüm: Tıp Fakültesi (İngilizce)

 

 

 

 

                    2017 ETKİNLİK PLANI

 

 

Etkinlik

NO

 

   

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

 

 

 Adres ve Yer              

 

 

 

 

 Tarih ve  Saat          

 

 

 

 

 Malzeme  ve    İhtiyaçlar Listesi

 

 

 

 

  Kaynak

 Kullanılan                Kaynak 

 

1.Etkinlik

Evrimsel Tıp Akademik Tanıtım Toplantısı 2017

Katılımcılar: Yönetim Kadrosu
Kazanımlar

 • Evrimsel tıp disiplini üzerine tıp fakültesi öğrencilerine yönelik akademik ve bilimsel bilgiler sağlamak

İzleyiciyi yapılacak etkinliklerin plan ve programı hakkında bilgilendirmek

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Amfileri

12 Ocak 2017 Perşembe

 

Saat 12.30

Kırtasiye

 Özkaynak

 

 

 2. Etkinlik

 

Rutin Bilimsel Sunumlar (Ocak – Mayıs dönemi)

Katılımcılar: Lisans düzeyi öğrenciler

Kazanımlar

 • Tıbbî ve evrimsel literatür üzerine bilimsel bir tartışma ortamı yaratmak

Akademik konular üzerine interaktif bir fikir alışverişi sağlayıp ilgili disiplinlerde güncel bilgileri araştırıp paylaşmak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Amfileri

Ocak – Mayıs döneminde her hafta pazartesi günü


Saat 12.30

Ara Çayı ve Su (30 Kişilik)

Özkaynak

 3. Etkinlik

 

Üç Hastalıkta Evrimi Tartışıyoruz

Katılımcılar: Evrimsel Tıp Ekibi Üyeleri

Kazanımlar

 • Laktoz Intoleransının Kökeni ve Evrimi konusunda çalışmaları sunmak
 • Hipertansiyonun Kökeni ve Evrimi konusunda çalışmaları sunmak

Obezitenin Kökeni ve Evrimi konusunda konusunda çalışmaları sunmak

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

11 Şubat 2017 Cumartesi

 

Saat 12.30

-

-

4.Etkinlik

Kanserin Evrimi Konferansı

Katılımcılar: Akademisyen güncellenecektir

Kazanımlar

Kanser üzerine evrimsel biyoloji ve evrimsel tıptan tedavi teori ve pratiği üzerine güncel bulguları edinmek

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

Mart 2017

 

Saat 12.30
Kırtasiye Özkaynak
5. Etkinlik

Üç Başlıkta Evrim Paneli

Katılımcılar: Akademisyen güncellenecektir

Kazanımlar

 • Evrim teorisini bilimsel, tıbbî ve etik noktalardan interdisipliner bir anlayışla tartışmak
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6. Kat Konferans 

25 Mart 2017 Cumartesi

 

Saat 12.30
- -
6. Etkinlik

Bilinç Evrimleşiyor mu?

Katılımcılar: Akademisyen güncellenecektir

Kazanımlar

 • Bilincin çeşitli problemleri üzerine evrimsel literatür yardımıyla birtakım çözümler edinmek

İnsan bilincinin kökeni hususunda evrim biyolojisinden bir perspektife sahip olmak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

Nisan 2017

 

Saat 12.30
- -
7. Etkinlik

Sinirbilimde Yeni Ufuklar Konferansı

Katılımcılar: Akademisyen güncellenecektir

Kazanımlar

Tıpta yapay zekâ teknolojileri, kompütasyonel klinik sinirbilim ve nöral kök hücreler başlıklarını alanında deneyimli ve yetkin isimlerle tartışmak, son bulguları elde etmek

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

15 Nisan 2017 Cumartesi

 

Saat 12.30
Kırtasiye Özkaynak
8. Etkinllik

Psikiyatrik Hastalıklar ve Evrim

Katılımcılar: Evrimsel Tıp Ekibi Üyeleri

Kazanımlar

Anksiyete, şizofreni, depresyon ve bipolar bozukluk gibi bazı psikiyatrik durumların evrimsel kökeni üzerine soruşturmalarla klinik tablo konusunda farklı bir bakış açısı edinmek

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

6 Mayıs 2017 Cumartesi

 

Saat 12.30
- -
9. Etkinlik

II. Ulusal Evrimsel Tıp Sempozyumu

Katılımcılar: Akademisyen güncellenecektir

Kazanımlar

 • Evrimsel tıp disiplini üzerine tıp fakülteleri bünyesinde ulusal çapta akademik bir bilinç sağlayıp ilgili alana dair temel ve klinik bilgileri bilimsel bir ortamda sunmak

Evrimsel tıp üzerine çalışmak isteyen yeni ve genç profesyonellere ulaşmak ve bu sahada çalışacak olanlara motivasyon sağlamak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

Nisan 2017

- -
10. Etkinlik

Evrimsel Tıp E-dergi İlk Sayı 2017

Katılımcılar: Evrimsel Tıp Ekibi Üyeleri

Kazanımlar

Akademik yıl boyunca yapılan çalışmaları değerlendirmek, toplamak, ürünleri yazıya dökmek ve gelecek yıllarda değerlendirilmek üzere arşivlemek

- Temmuz 2017 - -
11. Etkinlik

 

       
           

 Etkinlik Planı

Etkinlik No