Ana Sayfa

KÜLTÜREL MİRASI KORUMA TOPLULUĞU

 

Kültürel Mirası Koruma Topluluğu; Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencilerinin isteği ile 6 Mart 2014 tarihinde ilgili birimlerin izinleri ile resmen çalışmalarına başlamıştır. Kültürel Mirası Koruma Topluluğu, arkeolojik değerler açısından zengin bir birikime sahip olan Anadolu’da, mirasçısı olduğumuz uygarlıkların kültür ve tabiat varlıklarının malesef pek gözönünde bulundurulmayan korunması (konservasyonu) ve gerektiğinde onarımı (restorasyonu) konularındaki duyarlılığın daha belirgin hale getirilmesi, uluslararası standartlara taşınması, Anadolu kültürü konusunda ulu önder Atatürk’ün arzu ettiği ortak bilincin ortaya çıkarılması ve bu bilincin üniversite öğrencilerinden başlayarak geniş kitlelere ulaştırılması ve yaygınlaştırılmasını başlıca amaç edinmiştir.

Kültürel Mirası Koruma Topluluğu; hitap ettiği kişi ve kurumlarla, eşit ve özgür ilişkiler temelinde paylaşımcı, hiçbir ilişkisini bireysel çıkarların belirlemesine izin vermeyen, konum ve statü peşinde olmayan üyelerinin üretici potansiyelini açığa çıkarmaya olanak sağlayan bir bakış açısı ile kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Bununla beraber, Kültürel Mirası Koruma Topluluğu koruma ve onarım bilgi ve uygulama alanını tanıtmayı, alan ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla köprü kurmayı, program mezunu koruma uzmanlarının kurum ve kuruluşlarındaki özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler yapılmasının sağlanması konularında da çalışma ve etkinliklerde bulunmayı hedeflemektedir.

Bu amaçlara yönelik olarak topluluk; tarihi alan gezileri, seminer, söyleşi, panel ve sergiler ile kampanyalar düzenlenmekte, üyelerinden başlayarak kültürel mirasımızın korunmasına yönelik tüm alanlarda faaliyetlerini yıldan yıla artırmaktadır.

Paydaşlar; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Malzeme Bilimi (Seramik, Çini, vb.), İnşaat gibi bölümlerde kurulmuş ve stratejik işbirliği yapacağımız topluluklar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Europa Nostra, AB, UNESCO vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak proje üretmek, etkinlik ve sempozyum düzenlemek de topluluk amaçları içerisindedir.

KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUYALIM...

                       Topluluğun Akademik Lideri

 

                   Öğrenci Topluluğu Başkanı

 

                      

 Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

 Telefon: 0312 4257676 - 119

 E-posta: aliakyol@gazi.edu.tr

 Okul: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

 Kurum: Kültür Varlıklarını Koruma ve

 Onarım Bölümü

 Adı Soyadı: Muhammed DİLER

 Telefon: 0553 138 1004

 E-posta: muhammeddiler7@gmail.com

 Okul: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

 Kurum: Kültür Varlıklarını Koruma ve

 Onarım Bölümü

 

 

                   YÖNETİM KURULU (2016-2017)                                                                   

 

Adı Soyadı: Mehmet Sıddık AKKUŞ

Ünvan: Başkan Yardımcısı

Telefon: 0545 507 7037

E-posta: m.akkus.0676@gmail.com

Adı Soyadı: Mustafa AÇIKGÖZ

Ünvan: Web Site ve Bilgisayar Sorumlusu

Telefon: 0541 535 8657

E-posta: mstfckgz59@gmail.com

Adı Soyadı: Gizem DOĞRUL

Ünvan: Video Çekim Sorumlusu

Telefon: 0545 388 8145

E-posta: gizemdgrl@gmail.com

Adı Soyadı: Burak SÖYLEMEZ

Ünvan: Teknik yazışmalar sorumlusu

Telefon: 0507 065 7035

E-posta: buraksoylemez10@gmail.com

Adı Soyadı: Yusuf YÜKSEL

Ünvan: ​Kurumlar arası proje ve koordinasyon 

            sorumlusu

Telefon: 0506 112 2232

E-posta: yusufyukselgazi@gmail.com

Adı Soyadı: Kumru ÖNER

Ünvan: Birinci sınıf temsilcisi

Telefon: 05464386850 

E-posta: helin.233462@gmail.com

Adı Soyadı: Ekmel Nur DOĞAN

Ünvan:Kurumlar arası proje ve koordinasyon

            sorumlusu

Telefon: 0530 612 7963

E-posta: ekmelnurdogan@gmail.com

Adı Soyadı: Ceren MUTLU

Ünvan: Adres güncelleme ve mezun izleme

             sorumlusu

Telefon: 0542 238 4559

E-posta: ceren-mutlu98@hotmail.com

Adı Soyadı: Meltem TAŞ

Ünvan: Olağan öğrenci kongresi tertip ve

             arşiv sorumlusu

Telefon: 0546 970 1463

E-posta: meltemtas1996@hotmail.com

Adı Soyadı: Özge Nur YILDIRIM

Ünvan: Staj ve E-Dergi Sorumlusu

Telefon: 0545 847 3532

E-posta: ozgenuryildirim0@gmail.com

 

ÜYELİK FORMUNU DOLDURUP TOPLULUĞUMUZA ÜYE OLABİLİRSİNİZ

 

 

      ETKİNLİK TABLOSU (2016-2017)       

 

 

  Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı Yapılan Etkinliklerin Kazanımları Etkinliğin Adres ve Tarihi Etkinliğin Saati 

Etkinliğin Malzeme İhtiyaçları Ve İhtiyaç Listesi

Kullanılan Kaynak
1.Etkinlik

Söyleşi - Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR,

Kültürel Mirası Koruma Bilinci

27.10.2016

Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisler Seminer Salonu

   16:30 Kuru Pasta ve İçecek  Öz Kaynak
2.Etkinlik Ankara Kent Merkezi Gezisi 04.11.2016    09:30 45 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak
3.Etkinlik

Söyleşi - Prof. Dr. Mustafa SEVER,

Moğolistan'da Türk İzleri

23.11.2016

Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisler Seminer Salonu

   16:30 Kuru Pasta ve İçecek  Öz Kaynak
4.Etkinlik Konya Kent Merkezi Müzeleri ve Çatalhöyük inceleme gezisi  25.11.2016    07:30 45 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak
5.Etkinlik

Söyleşi - Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE,

Alexandria Troas Kazıları

07.12.2016

Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisler Seminer Salonu

   16:30 Kuru Pasta ve İçecek  Öz Kaynak
6.Etkinlik

Söyleşi - Araş. Gör. Berna ÇAĞLAR

 

28.02.2017

Gölbaşı Kampüsü Sosyal

Tesisler Seminer Salonu

  16:30 Kuru Pasta ve İçecek  Öz Kaynak
7.Etkinlik

Söyleşi - Serdar BİLİCİ

 

21.03.2017

Gölbaşı Kampüsü Sosyal

Tesisler Seminer Salonu

  16:30 Kuru Pasta ve İçecek  Öz Kaynak
8.Etkinlik

Söyleşi - Yrd. Doç. Dr. Muhammet GÖRÜR

 

11.04.2017

Gölbaşı Kampüsü Sosyal

Tesisler Seminer Salonu

  16:30 Kuru Pasta ve İçecek  Öz Kaynak
9. Etkinlik

 

Panel - Katılımcılar: Prof. Dr. Bekir ESKİCİ, Dr. Nimet ÖZGÖNÜL, Kemal NALBANT, Bahadır SABAH

 

02.05.2017

Gölbaşı Kampüsü Sosyal

Tesisler Seminer Salonu

  13:30 Kuru Pasta ve İçecek  Öz Kaynak
10.Etkinlik Fotoğraf Sergisi

02.05.2017

Gölbaşı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi A Blok

  13:00 Kuru Pasta ve İçecek  Öz Kaynak
11.Etkinlik

 

Gezi - Nevşehir - Kapadokya Gezisi

 

05-06.05.2017   07:00 45 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak
12.Etkinlik Söyleşi - Dilek ŞENER

16.05.2017

Gölbaşı Kampüsü Sosyal

Tesisler Seminer Salonu

  16:30 Kuru Pasta ve İçecek  Öz Kaynak

 

 

       ETKİNLİK TABLOSU (2015-2016)       

 

  Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı Yapılan Etkinliklerin Kazanımları

Etkinliğin Adres ve Tarihi

Etkinliğin Saati 

Etkinliğin Malzeme İhtiyaçları Ve İhtiyaç Listesi

Kullanılan Kaynak
1.Etkinlik Ankara Kent Merkezi Gezisi 16.10.2015           09.00-17.30 45 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak
2.Etkinlik

Yrd. Doç. Dr. Hatice TOZUN

Halı Restorasyonu: Aksaray, Sultanhanı Halı İşletmeleri Örnekleri   

20.10.2015

Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisler Seminer Salonu
                  16.30   Öz Kaynak
3.Etkinlik

 

Perihan DÖNERTAŞ

Arkeolojik Alanların Tespitine ve Tesciline Yönelik Kanun ve Yönetmelikler                                                             

03.11.2015

Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisler Seminer Salonu
                  16.30   Öz Kaynak
4.Etkinlik

Hattuşaş Alacahöyük Ören Yeri İnceleme Gezisi

21.11.2015          07.00-17.30 45 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak
5.Etkinlik

Seminer - Prof. Dr. Musa KADIOĞLU

24.11.2015                   16:30   Öz Kaynak
6.Etkinlik

Tuna Akçay

Fotoğrafın Gücü ve Fotoğrafın Kültürel Mirasa Katkısı

01.12.2015

Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisler Seminer Salonu
                   16:30   Öz Kaynak
7.Etkinlik

Latif ÖZEN 

Juliopolis Kazısı Buluntuları Konservasyon Çalışmaları

08.12.2015   16:30   Öz Kaynak
8.Etkinlik

Seminer - Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

Tarihi Malzemelerde Arkeometrik Analizler

01.03.2016   16:30   Öz Kaynak
9.Etkinlik

Seminer - Yrd. Doç. Dr. Müge Tunca BAHÇECİ

Başkent Üniversitesi

Arkeolojik Alan Yönetimi

15.03.2016   16:30   Öz Kaynak
10.Etkinlik Pessinus ve Yazılıkaya Midas Şehri İnceleme Gezisi 26.03.2016 07:30-20:00 45 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak
11.Etkinlik

Seminer - Araş. Gör. Hande Bulut 

Ankara Üniversitesi,D.T.C.F., Arkeoloji Bölümü

05.04.2016   16:30   Öz Kaynak
12.Etkinlik

Seminer - Doç. Dr. Leyla MURAT

Ankara Üniversitesi,D.T.C.F., Arkeoloji Bölümü, Hititoloji Anabilim Dalı 

Kaşkalar

19.04.2016

  16:30   Öz Kaynak
13.Etkinlik

Seminer - Yrd. Doç. Dr. Kameray ÖZDEMİR

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fak., Antropoloji Bölümü

03.05.2016   16:30   Öz Kaynak

                                                      

                 ETKİNLİK TABLOSU (2014-2015)

 

  Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı Yapılan Etkinliklerin Kazanımları Etkinliğin Adres ve Tarihi Etkinliğin Saati Etkinliğin Malzeme İhtiyaçları Ve İhtiyaç Listesi Kullanılan Kaynak
1.Etkinlik Ankara Gezisi 21.11.2014 09:00-17:30 30 Kişilik Kumanya ve Otobüs

Öz Kaynak

2.Etkinlik

Seminer - Prof. Dr. Y. Selçuk Şener

Magnesia Latrina Opus Sectile Dekorasyonunun Koruma ve Onarım Çalışmaları

26.11.2014   16:30   Öz Kaynak
3.Etkinlik

Seminer - Prof. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün

Ankara Üniversitesi

Antik Dönemde Sikke

10.12.2014   16:30   Öz Kaynak
4.Etkinlik

Seminer - Asuman Alpagut (Anadolu Medeniyetleri Müzesi)

Arkeolojik Alanlarda Antropolojik Çalışmalar

24.12.2014   16:30   Öz Kaynak
5.Etkinlik Topluluk 1. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı

Gölbaşı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi

17.03.2015

                  11:00   Öz Kaynak
6.Etkinlik

Seminer - Doç. Muna Silav

Müze ve Mekan

24.03.2015

Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisler Seminer Salonu

  16:30   Öz Kaynak
7.Etkinlik Gordion Gezisi (Polatlı,Ankara) 29.03.2015   7:00-       17:30 30 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak
8.Etkinlik

Seminer - Hakan Aygün

Müzeler ve Bilgi Teknolojileri

14.04.2015

Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisler Seminer Salonu

  16:30   Öz Kaynak
9.Etkinlik Kaman Kalehöyük (Çankırı) Japon Anadolu Araştırmaları Merkezi 18.04.2015    7:00-       17:30 30 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak

10.Etkinlik

Seminer - Doç.Dr.Hakan Öztaner

Yeni Dönem Nysa Kazıları

05.05.2015

Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisler Seminer Salonu

  16:30   Öz Kaynak

 

                ETKİNLİK TABLOSU (2013-2014)

 

 

  Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı Yapılan Etkinliklerin Kazanımları Etkinliğin Adres ve Tarihi Etkinliğin Saati Etkinliğin Malzeme İhtiyaçları Ve İhtiyaç Listesi Kullanılan Kaynak
1.Etkinlik Kültürel Mirası Koruma Topluluğu Kuruluş Kokteyli

06.03.2014

Gölbaşı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi

                           11:00                  Öz Kaynak
2.Etkinlik Ankara Gezisi 08.03.2014                         8:00-17:30 15 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak
3.Etkinlik

Seminer - Prof. Dr. Bekir Eskici

Türkiye'de Koruma Uygulamaları

03.04.2014

Gölbaşı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi

                           16:30   Öz Kaynak
4.Etkinlik

Seminer - Prof. Dr. Emel Erten

Çağlar Boyunca Cam

17.04.2014

Gölbaşı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi

                          16:30   Öz Kaynak
5.Etkinlik Alagöz Karargah Müzesi, Pessinus Antik Şehri, Gordion Antik Şehri, Gordion Müzesi, Büyük Tümülüs İnceleme Gezisi     18.04.2014     7:00-17:30 15 Kişilik Kumanya ve Otobüs Öz Kaynak
6.Etkinlik

Seminer - Dr. Nimet Özgönül (ODTÜ)

Korumanın Mimarlık Boyutu

22.05.2014

Gölbaşı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi

                           16:30   Öz Kaynak

 

 

TANITIM VİDEOSU

Topluluk Üye Listesi Topluluğa Üye Ol