Ana Sayfa

 

 

                              

Gazi Kayat Kurumsal Web Sitesi Açıldı

                                                                   Topluluğun Amacı

Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu olarak;


1)Toplumsal yarar, kamu yönetimi mesleği ve toplumsal yaşama ilişkin etik ve ahlaki değerlerin gelişmesine katkı sağlama,


2)Siyaset bilimi, yönetim bilimleri, kamu hukuku, kentleşme ve çevre sorunları konularında öğrencilerin temel bilgilere sahip olma ve bilgileri geliştirmesi için Kamu Çalışan uzmanlarla, Öğrenciler arasında köprü görevi kurma,


3)Güncel sorunlara objektif ve eleştirel yaklaşan, araştırmacı, bilgilerini kullanarak somut çözümler üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Kamu Yönetimi bölümünün topluluğu olarak üstümüze düşen teknik gezi, münazara ve benzeri etkinliklerde bulunma


4)21. Yüzyılın değişen dünyasında kamunun sorunlarını tespit ve yeni yetişen Kamu Yöneticilerin bu sorunların çözümü için yeterli bilgi ve donanıma sahip olmasını sağlamak ve bu çerçevede etkinlikte bulunmak,


5)Yöneticilik konusunda bilgi ve birikimi arttıracak teknik gezi ve ziyaretlerde bulunmak,


6)Kamunun önem kazanması için gelecekte yapılabilecek projelerin temelini akademik olarak üniversitelerde oluşturmak,


7)Osmanlı ve eski devlet geleneğimizi araştırıp günümüze uygun şekilde aktarmak


8)Bu amaçlar doğrultusunda topluluğu cazip hale getirecek bölüm öğrencilerine hitap eden sosyal aktivitelerde bulunmak


Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu olarak paydaş kurumlarımız olan  TODAİ ve İçişleri Bakanlığıyla çalışmalarda bulunmaktayız.

 

 

KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMA TOPLULUĞU

 

 

Akademik Lider 

Arş. Gör. FATİH KOCAOĞLU 

E-Posta: kocaoglusubutay@gmail.com

Topluluk Başkanı

İBRAHİM BAHAR

Telefon:0 507 548 97 34

E-Posta:ibrahim27.ib@gmail.com

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

1  

ESRA SARGIN


Başkan Yardımcısı

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

E-Posta:esrsrgn@gmail.com

 

2  

ABDULVAHİD AKSÖKEK

Birinci Sınıf Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Telefon:0 543 388 23 22
E-Posta:seyitvahid@gmail.com
3  

İBRAHİM BİLGİÇ


Online Dergi Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Telefon:0 545 383 73 50
E-Posta:bilgicibrahim01@gmail.com

4  

YUSUF YASİR DUMAN


Video Çekim Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Telefon:0 553 591 34 29
E-Posta:yyduman29@gmail.com

5  

UFUK DAĞ


Teknik Yazışmalar Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Telefon:0 507 498 02 94

E-Posta: ufukdagkm46@gmail.com

6  

MEHMET ÜNAL


Video Çekim Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Telefon:0 546 815 60 16

E-Posta:mehmetunal869@gmail.com 

7  

MUHAMMED ALPASLAN TANDIRCI

Bilgisayar Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Telefon:0 535 913 7952

E Posta:babelikea@gmail.com
8  

ESRA ALTINSOY

Kongre Takip Ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

E Posta: esragfb1097@gmail.com

 
9  

GAFUR TUNCAY ŞEN

Online Dergi Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Telefon:0 554 350 65 81

E-Posta:tuncaysen42@gmail.com

10  

FATMA YAZAR

Kurum, Kuruluşlarla İlişkili Staj ve Proje Ayarma Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

E Posta :fatmayazar66@gmail.com

11  

EMEL İĞREK

Kongre Takip Ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

E Posta: emeligrek95@gmail.com

12  

ŞULE GÜNOĞLU

Mezun İzleme Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

E Posta: sulegunoglu@gmail.com

13  

NUR SOLMAZ

Adres Güncelleme Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

E Posta : nursolmaz2603@hotmail.com

14  

BAHTIGÜL ERGEN

Kurum, Kuruluşlarla İlişkili Staj ve Proje Ayarma Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

E Posta:bahtglergen@gmail.com

15  

BERNA KAYA

Bilgisayar Sorumlusu

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

E Posta:bernakaya458@gmail.com

 

2016-2017 ETLİNLİK PLANI

 

#

Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı

ve

Yapılan Her Etkinliğin Açıklayıcı Kazanımları

Etkinliğin       Adres ve Yeri                              

Etkinliğin Tarih    ve Saati            

Etkinliğin Malzeme   ve İhtiyaçlar Listesi

Kullanılan Kaynak

1. Etkinlik

LOZAN ZAFER Mİ? HEZİMET Mİ?

Gazi İ.İ.B.F 100.Yıl Salonu

19/10/2016

 

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

2. Etkinlik

Kayat Tanışma Kahvaltısı

Dalyy Done

30/11/2016

 

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

3. Etkinlik

Mesleki Eğitim Proğramı

Gazi İ.İ.B.F 100. Yıl Salonu

,,/11/2016

MALİYETSİZ

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

4.

Etkinlik

 

Dergi Çalışması

 

Gazi İ.İ.B.F

../01/2017

 

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

5.

Etkinlik

YENİ ANAYASA VE CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ÜZERİNE PANEL

Gazi İ.İ.B.F

../03/2017

MALİYETSİZ

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

6.

Etkinlik

TBMM Gezisi

TBMM

12/03/2017

Otobüs Tahsisi

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

7. Etkinlik

Yeni Dünya Düzeninde Kamunun Önemi Ve Yeri Konulu Konferans
 

Gazi İ.İ.B.F 100. Yıl Salonu

../04/2017

MALİYETSİZ

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

8.

Etkinlik

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Gezi

TİKA,BAKANLIKLAR VS..

../04/2017

OTOBÜS TAHSİSİ

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

9.

Etkinlik

Belirlenecek bir Ünlü ile Söyleşi Programı

Gazi İ.İ.B.F 100. Yıl Salonu

../04/2017

../05/2017

MALİYETSİZ

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

10.

Etkinlik

Tarihi ve Kültürel Dokusu Olan Şehirlerimizden Belirlenecek Olan Bir İlimize Gezi Düzenlenmesi

....

../05/2017

Otobüs Tahsisi, Rehber ve Yemek Ücreti

 

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

11.

Etkinlik

 

Veda Pikniği

Belirlenecek bir mekan

.../06/2017

 

Öz Kaynak

Hibe/Proje

Sponsor

 

 

 

 

Tanıtım Videomuz