Ana Sayfa

 Topluluğumuzun amacı; sosyalleşme, insanlarla empati ve iletişim kurma, toplumsal sorumluluk üstlenme gibi olguları topluluk mensubu üyelere kazandırmaktır. Bunun için tüm hukuk dallarının sonuçlarının meydana getirdiği insan profillerini ceza evlerinde, çocuk ıslah evlerinde ve yetiştirme yurtlarında görmek, onlarla iletişim kurarak sosyal sorumluluk doğrultusunda destekler sağlamak, kendimizde empati duygularını geliştirmek için buralara geziler düzenlemek ve buradaki insan profillerine uygun projeler uygulamaktır. Bu alanların etkinliklerini kendi içimizde bir komisyonla yürütmek, bu disiplinlere dönük farkındalıklar oluşturmaktır. Bu disiplinlere dönük Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü akademisyenlerini ve fikir adamlarını bulup konferanslar düzenlemek, üniversitemiz ve başka üniversitelerde herkesin gerekli gördüğü ilmi disiplinlerde temayüz etmiş hocalarımızı ve hukuk adamlarıyla söyleşi, konferans, mülakat ve paneller düzenlemek.

    Ulusal ve uluslararası alanlarda kendini yeni gösteren hukuk alanları ile (spor hukuku, çocuk hukuku, savaş hukuku…) uluslararası hukukun ilmi disiplinleri arasında farkındalık oluşturmak için topluluk olarak bu alanlarda seçmeli ders, konulması, bölüm açılması ve insan hakları mahkemesi, birleşmiş milletler yargı organı, uluslararası ceza mahkemesi gibi uluslararası yargı kuruluşlarının kararlarından yola çıkarak bu alanlarla ilgili konferanslar, sempozyumlar, paneller düzenlenmesi topluluğun uluslararası amaçlarındandır.

   Topluluk olarak yukarıda bahsi geçen ilmi disiplinlerin uygulama sonuçlarını görmek için ulusal ve uluslararası geziler tertip etmek aynı zamanda uluslararası hukuk fakülteleriyle ilişki kurmak, ortak etkileşimlere girmek, sertifikalı programlara iştirak etmek ve sertifikalı programlar düzenlemek bu ilmi disiplinler ile ilgili amaçlardandır.

Paydaş kurumlar:

Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Yerel Mahkemeler, Türkiye Barolar Birliği, Noterler Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Hukuk ve İnsan Hakları Dernekleri ve Vakıflar ile işbirliği yapmaktır.

 

 

Akademik Lider    Öğrenci Topluluğu Başkanı

 

 

Adı Soyadı: Prof. Dr.İlyas DOĞAN

Eposta: ilyasdogan@gazi.edu.tr

Telefon:0312 216 21 94

Okul: Gazi Üniversitesi

Kurum: Hukuk Fakültesi

 

Adı Soyadı: Rumeysa ÇITAK

Eposta: 

Telefon: 0506 902 6643

 Okul: Gazi Üniversitesi

Kurum:Hukuk Fakültesi

 

Yürütme Kurulu Üyeleri

  Kişisel Bilgiler Fotoğraf
 

 

 Adı Soyadı  : Abdullah ÇAĞLAR

 Eposta         : acaglar2013@gmail.com

 Görev           : Denetleme ve Kordinasyon (Başkan Yardımcısı)

 

 

 

 

Adı Soyadı  : Şeyma ÇELEBİ

 Eposta         : 

 Görev           : Yönetim ve Organizasyon

 

 

 

Adı Soyadı  : Ayşe DALSUNA

 Eposta         : 

 Görev          : Yönetim ve Organizasyon

 

 

 

Adı Soyadı  : Ekrem AKDAĞ 

 Eposta         :

 Görev          : Üye Kaydı ve Güncellemesi

 

 

 

 

 

Adı Soyadı  : Hatice AKSOY

 Eposta        : 

 Görev          : İnternet ve İletişim 

 

 

 

 

2015 -2016 ETKİNLİK PLANI

Etkinlik No

Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı

ve

Etkinliğin Kazanımları

Yer ve Adres

Tarih ve Saat Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi Kaynak
1. Etkinlik Tanışma Toplantısı 101 No'lu Sınıf 19 Ekim 2015 Salon  
2. Etkinlik Kariyer Günleri 1 Amfi 4 3 Kasım 2015 Salon

 

3. Etkinlik T.B.B. Gezisi Ankara Aralık 2015 Otobüs

 

4. Etkinlik

İslam Hukuku ve Siyaset

Ankara

 Mart 2016

Maliyetsiz

 

5. Etkinlik Kariyer Günleri 2 Fakülte Mart 2016 Salon

 

6. Etkinlik OkuYorum Ankara Nisan 2016 Maliyetsiz

 

7. Etkinlik Kariyer Günleri 3 Fakülte Binası Nisan 2016 Salon

 

8. Etkinlik OkuYorum Ankara Mayıs 2016 Maliyetsiz

 

9. Etkinlik Anket Çalışması Fakülte Binası Mart + Mayıs 2016 Maliyetsiz

 

10. Etkinlik Dergi Çalışması Fakülte Binası Bahar dönemi 2016 Basım + Yayım

Sponsor

11. Etkinlik Hukukçunun Film Arşivi Fakülte Binası

Bahar Dönemi 2016

Salon

 

12. Etkinlik Şiir Şöleni Ankara Nisan 2016 Salon

 

13. Etkinlik Can Veren Pervaneler Ankara Mayıs 2016 Salon

 

14. Etkinlik Piknik Ankara Mart 2016 Otobüs

 

15. Etkinlik Danıştay Gezisi Ankara  Mayıs 2016 Maliyetsiz

 

16. Etkinlik OkuYorum Ankara Mayıs 2016 Maliyetsiz

 

17. Etkinlik

Türkü Şöleni Fakülte Binası  Mayıs 2016 Salon