Ana Sayfa

TÜRK HALK BİLİMİ TOPLULUĞU AMAÇLARI

Yaşadığı çevrede, beyninde, bedeninde ve ruhunda sayısız çelişkilerle var olan insanın bütün bu çelişkiler ve zıtlıklar arasında kendisine bir yol çizmeye çalıştığı dönemlerde öz kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Amacımız Gazi Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde bulunan benliğine bağlı olanları bir çatı altında toplayarak başka iklimlere doğru değil, yaşadığımız toplumun geçmişine doğru yönelen, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, hayat stratejisini oluşturmuş, mensubiyet ve aidiyet kavramının farkındalığında olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak; Anadolu’yu, Anadolu insanının kültürünü anlamak ve anlatmak için eğitim etkinlikleri yapmaktır. Bütün düğümleri kendi geçmişimizden beslenerek çözmek; Öz pınarlarından çıkan suyu bir neslin kalbinden diğerinin kalbine aktarmak başlıca hedeflerimizdendir. Bu amaç doğrultusunda Türk Halk Kültürü alanında çalışma yapan akademisyenlerin de desteğini alarak konferanslar ve seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır. İnsanımızı iyi tanımak ve insanımızın taşıdığı kültür bulutlarının yağmurlarını anlamak zorundayız. Sahip olduğumuz değerleri yaşatmak ve yozlaşmasına engel olmak için de topluluk üyeleri olarak elimizden geleni yapmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda TÜBİTAK, MEB, TDK, Türk Tarih Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak projelere dönüştürülecek, bu doğrultuda Türk Halk Biliminin hak ettiği konumu ve prestiji kazanması için çeşitli etkinlikler yapılcaktır.

Kısaca bu topluluğun misyonu Türk Halk Bilimini ileriye taşıyacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bunun için başta e-dergi çıkarmak olmak üzere çeşitli girişimlerde bulunmayı amaçlıyoruz. Girişimler sonucunda topluluğu amacına ulaşmış bir noktada göreceğimize inanıyoruz.

 

 

    

Akademik Lider

Topluluğun Başkanı

Adı Soyadı: Doç. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Telefon:

E-posta: kihsan@gazi.edu.tr

Adı Soyadı: İsa SARIÇAM

Telefon: 0554 599 8675

E-posta: isa.s1905@hotmail.com

 

YÖNETİM KURULU 

 

Adı Soyadı: Ayşe TAŞ

Görevi: Başkan Yardımcısı

E posta: aysetas546@gmail.com
Telefon: 

 

Adı Soyadı: Furkan YILDIRIM

Görevi: Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

E posta: furkan.yildirim@gazi.edu.tr
Telefon: 0545 893 3377

Adı Soyadı: Ümmügülsüm ÖZDOĞAN

Görevi: Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

E posta: glsmozdogan123@hotmail.com
Telefon:

Adı Soyadı: Şevval SARIKAYA

Görevi: Birinci Sınıf Temsilcisi

E posta: seval9606@gmail.com
Telefon:

Adı Soyadı: Hava TOPSAKAL

Görevi: Teknik Yazışmalar Sorumlusu

E posta:
Telefon:

Adı Soyadı: Esra Deniz ÖZER

                     Ayşegül ŞEN

Görevi: Video Çekim Sorumlusu

E posta: esradenizozer@gmail.com

               ayse210628@gmail.com
Telefon:

Adı Soyadı: Mert SARP

                     Ahmet ÜNAL

Görevi: Mezun İzleme, Adres Güncelleme ve Staj Sorumlusu

E posta: mert7106.ms@gmail.com

               ahmetunal961@gmail.com
Telefon:

Adı Soyadı: Aslı SİRKECi

                     Hilal UYSAL

Görevi: Online Dergi Sorumlusu

E posta: aslisrkc@gmail.com
Telefon:

Adı Soyadı: Yaşar Özge DOĞAN

                   Rukiye ŞENTÜRK

Görevi: Kurum, Kurumlar Arası Proje, Kongre Koordinasyon Sorumlusu

E posta: yasar_ozge@windowslive.com

              rukiyeer24@gmail.com
Telefon:

Adı Soyadı: Esra ÖKLÜK

                  Sezer Serhat ÖZDEMİR

Görevi: Toplulukların Olağan Kongre ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

E posta:
Telefon:

 

 

YILLIK PLAN

 

2016-2017 ETKİNLİK PLANI

#

Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı Ve Etkinliğin Kazanımları

Etkinlik Yeri ve Adresi

Tarihi ve Saati

Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi

Kaynak

1.Etkinlik

Oryantasyon

Gazi Eğitim Fakültesi

Resim-İş Binası

15.10.2016

 Maliyetsiz

Öz kaynak

2.Etkinlik

Tanışma Kahvaltısı

Beşevler, Ankara

19.10.2016

Yiyecek/İçecek

Öz kaynak

3.Etkinlik

TDK Ziyareti

Çankaya, Ankara

22.10.2016

Yol Masrafı 

Öz kaynak

4.Etkinlik

Türk Halk Edebiyatının Detaylı Bir Şekilde Ele Alındığı Slayt Gösterimi

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok

05.11.2016

Maliyetsiz

Öz Kaynak

5.Etkinlik

Anıtkabir Ziyareti

Çankaya, Ankara

10.11.2016

Yol Masrafı 

Öz kaynak

6.Etkinlik

Türk Tarih Kurumu Gezisi

Çankaya - Ankara

19.11.2016

Yol Masrafı  

Öz kaynak

7.Etkinlik

Dönem Sonu Toplantısı

Gazi Eğitim Fakültesi

F Blok

15.12.2016

Maliyetsiz

Öz kaynak

8.Etkinlik

Dönem Başı Toplantısı

Gazi Eğitim Fakültesi

F Blok

28.02.2017

Maliyetsiz

Öz kaynak

9. Etkinlik

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gezisi

Ulus, Ankara

11.03.2017

Yol Masrafı

Öz Kaynak

10. Etkinlik

Âşık Atışması

Gazi Eğitim Fakültesi

21.03.2017

Maliyetsiz

Öz Kaynak

11. Etkinlik

Azez Telefer Türkmenleri Kampı Yardım Kampanyası

F Blok Fuaiye Salonu

23.05.2017

24.05.2017

25.05.2017

Maliyetsiz Öz Kaynak

12. Etkinlik

Osmanlı'dan Günümüze Irak'ta Türk Varlığı

Gazi Eğitim Fakültesi

F Blok Konferans Salonu ve Fuaye Alanı

12.05.2017 Maliyetsiz Öz kaynak

13. Etkinlik

 Amasra Gezisi

Amasra - BARTIN

22.05.2017

Otobüs

Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı