Ana Sayfa

 

 Topluluğumuzun Amacı

 

2012-2013 Eğitim - Öğretim yılı güz dönemi içerisinde Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu GÜPDAT, üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencileri kapsayan bir topluluktur. Bu bağlamda topluluğun amaçları, sunmayı planladığı faaliyetler yalnızca Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla sınırlı olmayıp, üniversite kapsamındaki tüm bölümlere yöneliktir.

 

Bu doğrultuda topluluğumuzun amaçları:

 • İnsanların yaşamlarında spor yapmanın gerekliliği ve sağlıklı yaşamla ilgili ilgi uyandırarak onları spor psikolojisi alanında bilgilendirmek.
 • Sosyal sorumlulukla ilgili (sığınma evleri, huzur evleri, engelliler, lösemili çocuklar, otizmli çocuklar vs.) projeler kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek.
 • Bölümümüzde okutulan çeşitli uygulamalı dersler kapsamında okullarda şiddet, uyum sorunu, akademik başarısızlık ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.
 • Özel eğitim, tiyatro, müzik, resim gibi alanlarda ilgili disiplinlerle işbirliği yapmak.
 • Alanla ilgili öğrenci kongrelerine katılmak ve bu kongrelere katkıda bulunmak.
 • Yaşamlarını daha kaliteli hale getirebilmelerine yardımcı olmak.
 • Kendilerine ilişkin farkındalıklarını arttırmak.
 • Kişilerarası ilişkilerinde daha başarılı olmalarına yardımcı olmak.
 • Akademik anlamda yeterlik kazanmaya yardımcı olacak verimli ders çalışma, zaman yönetimi gibi konular hakkında bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmak.
 • Yaşam amaçlarını belirleme, hedef oluşturma ve kariyer planlamalarını destekleyici etkinlikler düzenlemek.
 • Etkinliklerimiz aracılığıyla Psikoloji alanına ilgi duyan öğrencilerin bu alanda bilgi sahibi olmaları için onlara fırsatlar tanımak.
 • Bölümümüzün öğrencilerinin akademik kurumlarda, kamuda veya özel sektörde başarıyla görev yapabilmeleri için gereken bilgi ve beceriyi kazanmalarına destek olmak.
 • Evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak.

Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla (Türk PDR Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü vb.) gerekli iş birliği ve bağlantılarda bulunarak Üniversitemizi temsil etmek ve alanımızla alakalı gerekli çalışmaların yürütülmesinde aktif rol almayı amaçlar.

 

Akademik Lider                                                                                            Topluluk Başkanı

 

Adı: Nazife

Soyadı:Üzbe

Ünvanı:Araştırma Görevlisi 

Mail: nazifeuzbe@gazi.edu.tr     

Telefon:0555 715 40 26       

      Adı: Nursel

     Soyadı: HALKAPINAR

     Ünvanı: Topluluk Başkanı

     Mail: nhalkapinar@gmail.com

 

                                                       

Yönetim Kurulu Üyeleri

  Fotoğraf Kişisel Bilgiler
1  

Adı Soyadı: Nilüfer Yücel

Adres: 

Unvan: Topluluk Başkan Yardımcısı

2  

Adı Soyadı: Zülal Kavlak

Adres: 

Unvan: Birinci Sınıf Sorumlusu

3  

Adı Soyadı: Gamze YILDIZ

Adres: 

Unvan: Teknik Yazışmalar Sorumlusu

4  

Adı Soyadı:Burak Taşpınar

Adres:

Unvan:Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

 

5  
 

Adı Soyadı: Tuğçehan Şimşek

Adres:  

Unvan:Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

6    

Adı Soyadı:  Ezgi ARMAĞAN

Adres:

Unvan:Video Çekim Sorumlusu
7  

Adı Soyadı : Havva Süeda Yiğit 

Adres : 

Ünvan : Video Çekim Sorumlusu

8  

Adı Soyadı :  Ahmet Karlıdağ

Adres : 

Ünvan : Online Dergi Sorumlusu 

9  

Adı Soyadı :  Merve Nur Ünal

Adres : 

Ünvan : Online Dergi Sorumlusu

10  

Adı Soyadı :  Mehmet Akif KARAKUŞ

Adres : 

Ünvan : Mezun İzleme, Adres Güncelleme ve Staj Sorumlusu

11  

Adı Soyadı :  Hande Nur AKALIN

Adres : 

Ünvan : Mezun İzleme, Adres Güncelleme ve Staj Sorumlusu

12  

Adı Soyadı :  Muhammet SEVİNÇ

Adres : 

Ünvan : Kurumlar Arası Proje, Kongre Koordinasyon Sorumlusu

13  

Adı Soyadı :  Nilgün BİLGİN

Adres : 

Ünvan : Kurumlar Arası Proje, Kongre Koordinasyon Sorumlusu

14  

Adı Soyadı :  Abdullah KILINÇ

Adres : 

Ünvan : Toplulukların Olağan Kongre ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

15  

Adı Soyadı :  Merve Nur DEMİRER

Adres : 

Ünvan : Toplulukların Olağan Kongre ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

 

                                                                         

           

2016-2017 ETKİNLİK PLANI
Etkinlik No

Etkinliğin Adı

Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı

Etkinliğin Kazanımları

Yer ve Adres Tarih ve Saat Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi Kaynak
1.Etkinlik

 

GÜPDAT

Yönetim Kurulu Toplantısı

Anafikri: Yeni Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Seçimi ve Görev Paylaşımının Gerçekleştirilmesi

 

 

 

F Blok Konferans Salonu

14.10.2016

17.30

-- --
2.Etkinlik

 

Film Analizi

Konuşmacı : Nazife Üzbe Atalay

F Blok Konferans Salonu

21.02.2017

17.30

--

Özkaynak
3.Etkinlik

 

Gezi

Uzmanlar eşliğinde gölem ve analizler yapmak

 

Eskişehir

04.03.2017

İki Otobüs

Kumanya

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

4. Etkinlik

 

Film Analizi

Konuşmacı : Ümre KAYNAK

   

F Blok

Konferans

Salonu

20.03.2017

 

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

5.Etkinlik

 

PDR Günü

Konferanslar

Prof Dr. Hasan BACANLI

Prof. Dr. Galip YÜKSEL

Doç Dr. Şerif IŞIK

 

Gazi Konser

Salonu

ve

Yemekhane

25.03.2017

Kokteyl-Pasta İhtiyacı

400 kişik yemek

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

6.Etkinlik

 

Film Analizi

Konuşmacı : Sare Terzi 

F Blok Konferans Salonu

27.03.2017

...

31.03.2017

 

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

7.Etkinlik

 

Konferans

Konu : Sosyal Psikoloji

F Blok Konferans Salonu

03.04.2017

...

07.04.2017

Afiş

Kokyetl

Plaket

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

8.Etkinlik

Gezi

Uzmanlar eşliğinde gözlem ve analiz yapmak

 

Bolu 15.04.2017

2 Otobüs

Kumanya

Öz kaynak

Hibe 

9.Etkinlik

 

Film Analizi

Konuşmacı : Ümre KAYNAK

F Blok Konferans Salonu

17.04.2017

...

21.04.2017

 

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

10.Etkinlik

 

Kitap Analizi

Konuşmacı : Nazife Üzbe Atalay

 

F Blok Konferans Salonu

24.04.2017

...

28.04.2017

 

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

11.Etkinlik

 

Konferans 

Konu: Ögrenme Psikolojisi

F Blok Konferans Salonu

01.05.2017

...

05.05.2017

Afiş

Kokyetl

Plaket

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

12.Etkinlik 

 

Film Analizi

Konuşmacı: Sare TERZİ

F Blok Konferans Salonu

08.05.2017

...

13.05.2017

 --

Öz kaynak

Hibe 

13.Etkinlik

  

Film Analizi

Konuşmacı : Elvan Akyol Yıldız

F Blok Konferans Salonu

15.05.2017

...

19.05.2017

 

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

14. Etkinlik

 

Kitap Analizi

Konuşmacı : Ümre Kaynak

F Blok Konferans Salonu

15.05.2017

...

19.05.2017

--

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

15. Etkinlik

 

Konferans 

Konu : Psikolojik Danışmanlık İlkeleri 

F Blok Konferans Salonu

22.05.2017

....

26.05.2017

Kokteyl-Pasta İhtiyacı

Plaket

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor

16.Etkinlik 

 

Gezi

 

Amasya 20.05.2017

2 Otobüs 

Kumanya

Öz kaynak

Hibe 

17. Etkinlik 

 

Kitap Analizi

Konuşmacı : Sabire Kılıç 

F Blok Konferans Salonu

22.05.2017

...

26.05.2017

 

Öz kaynak

Hibe 

Sponsor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu (GÜPDAT) Tanıtım Videosu