Ana Sayfa

 Topluluğun Amacı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi HASAT  Halk Bilimi ve Sahne Sanatları Topluluğu;
Dans - Tiyatro - Müzik ve Halk Bilimi olmak üzere 4 branşta çalışan bir kültür ve sanat topluluğudur. Topluluğun amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
 
  • Başta yaşadığımız coğrafya olan Anadolu olmak üzere, halkbilimi ve temelde halk dansları ile sahne sanatlarının kültürel ve bilimsel temellerine ulaşmak için araştırma, geliştirme, derleme ve arşivleme çalışmalarında bulunmak;

 

  • Bu kaynakların yaşatılması ve üniversite öğrencileri tarafından teorik ve pratik olarak nesilden nesile aktarılmasını sağlamak adına eğitim ve uygulama çalışmalarında bulunmak;    

         

  • Halkbilimi ve sahne sanatları alanında yapılacak her türlü çalışmaya fırsat vererek, bu çalışmalardan ülkemizde ve dünyada ilgilenenlerin haberdar olabilmelerini sağlamak amacıyla, her türlü yarışma, temsil, festival, sergi, panel, konferans, seminer ve kongre gibi etkinliklere katılmak, Ülkemizi, Üniversitemizi ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni başarıyla temsil etmek, yazılı ve görsel malzemeyi hayata geçirmek;

 

  • Günümüzde bir sahne sanatı haline gelen halk danslarını, çağdaş sanat anlayışları gereğince sahneleme çalışmaları yürütmek;

 

  • Topluluk üyesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunmaları ile kötü alışkanlıklardan uzak; ülkesi ve yaşadığı coğrafyayla barışık; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı; Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır gençler yetişmesine katkı sağlamaktır.

 

Akademik Lider

Öğrenci Topluluğu Başkanı

Adı Soyadı: Arş. Gör. Salih KARAASLAN

Telefon: 0530 974 06 49

E-Posta: salih.karaaslan@gmail.com

Okul: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Kurum: Makina Mühendisliği

Adı Soyadı: Mehmet Vuranok

Telefon:  0532 405 4305

E-Posta:  mehmet_vuranok@hotmail.com

Okul: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Kurum: Makina Mühendisliği

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

# Fotoğraf Kişisel Bilgiler
1
 

Adı Soyadı: Sevtap Göktaş

E-Posta:  sevtapgoktas616@gmail.com

Görev:Başkan Yardımcısı

Okul: Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Bölüm: Mimarlık

2

Adı Soyadı:  Aysel Cansu Karakuş

E-Posta:  cansukarakuus@gmail.com

Görev: Basın Yayın ve Sosyal Medya  Birimi Başkanı

Okul:Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

3  

Adı Soyadı: Gökhan Kuzu

Telefon:  +90 545 775 86 85

E-Posta:   igk903@hotmail.com

Görev: Teknik Birim

Okul : Gazi Üni. Mühendislik Fakültesi

Bölüm:Makine Mühendisliği

4

Adı Soyadı:  Emine Şule Işıklı

E-Posta:e.suleisikli@gmail.com

Görev: Dış işler ve Sponsorluk

Okul:Gazi Üni.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm: Uluslararası İlişkiler

5

Adı Soyadı: Zeynep Pişkin
 

Eposta: piskinzeynepp@gmail.com

Görevi: İdari İşler ve Maliye Birimi Başkanı

Okul:Gazi Üni.Hukuk Fakültesi

Bölüm:Hukuk

 

                                              2014-2015 ETKİNLİK PLANI

#

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACIARIN ADI

VE

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

Etkinlik Yeri ve Adresi

Tarihi ve Saati

Malzeme ve İhtiyaçlar

Kaynak

1. Etkinlik

   7. Geleneksel Sonbahar Tanışma Çayı Etkinliği

 Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akademi Salonu

  30 Eylül 2016

 

 

 

 

  

2.Etkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 3. Etkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Etkinlik

  -

 

 

 

 

 

 

 

5.Etkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Etkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Etkinlik

 

    

 

 

 

 

 

8. Etkinlik

 

         

  

9. Etkinlik

     

    

       

10.Etkinlik

 

 

 

 

 

11.Etkinlik 

 

 

 

 

 

 

 

12.Etkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Etkinlik

 

 

 

 

 

14. Etkinlik

 

 

 

 

15.Etkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Etkinlik

 

18

 

TOPLAM MALİYET:

 

Üniversitemizin Öz Kaynaklarından Talep Edilen Miktar:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Hedeflenen Hibe Desteği:

Sponsor Gelirlerinden Elde Edilmesi Planlanan Miktar:

 

Toplam Üye Sayısı: 

Üye Başına Düşen Gider Miktarı:

 

TANITIM VİDEOSU