Ana Sayfa

TOPLULUĞUN AMACI

Gazi Eğitim Fakültesi Edebiyat Topluluğu’nun genel amaçları:

• Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada resmi veya ikinci dil statüsünde konuşulan, Asya’dan Pasifik’e kadar dünyanın birçok üniversitesinde ciddi bir eğitim süreciyle öğretilen Türkçenin bir dünya dili olmasında etkin rol almak,

• Güçlü ve köklü bir edebiyat geleneğine sahip olan üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda edebî alanlarda temsil etmek,

• Türkiye Türkçesinin temelini teşkil eden İstanbul Türkçesi’ni tüm öğretim süreçlerinde yaygınlaştırarak konuşma dilinde ulusal bir standardizasyona gitmek,

• Kültürel bir sürekliliğin devamı olan edebiyat ürünlerinin sağlıklı ve önyargılardan uzak bir şekilde değerlendirilmesine, zevkle okunur hale getirilmesine ve üniversitemizde okuma bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

• Başta Başbakanlık, MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere TİKA, TDK, TTK, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ, TYB, BAŞBAKANLIK TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUĞU, TÜRK EDEBİYATI, DİLSEV DERNEĞİ, TÜRK EDEBİYATI VAKFI, MİLLİ KÜTÜPHANE, AKM gibi kamu kurumlarının yanı sıra üniversitelerin TÖMER birimleri, yurt içi ve yurt dışında Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, edebiyat öğretimi yapılan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla, ortak işbirliği çerçevesinde edebiyatla ilgili etkinliklere imza atmak,

• Edebi ve kültürel faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişimlerine katkıda bulunmak,

• Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle üniversitemiz bünyesinde edebiyat ve sanata ilgi duyan bireylerin bu alanda kişisel ve akademik gelişimine destek olmaktır.

ÖZEL AMAÇLAR

• Gazi Eğitim Fakültesi Edebiyat Topluluğu’nun özel amaçları:

• Roman incelemeleri, yazar söyleşileri, şiir ve öykü dinletileri, kitap fuarı gezileri, güzel konuşma eğitimi, drama atölyeleri gibi sanatsal ve eğitsel aktiviteler aracılığıyla öğrencilerde sanat ve estetik gelişim sağlamak,
Tarihimizi, toplumumuzu, kültürümüzü ve evrensel değerlerimizi edebî ürünler aracılığıyla öğrencilerimize doğru tanıtmak,

• Dünyaya farklı açılardan bakan üniversitemiz öğrencilerinin ortak bir nokta olan edebiyat ve sanatta birleştirerek bakış açılarındaki sınırları kaldırıp farklı düşünebilmelerini sağlamak,

• Düzenlenen edebi yarışmalar ve kurslarla öğrencilerin edebî gelişim ve girişimlerini sağlamak,
Öğrencilerimizin içindeki sanat ruhunu canlandırmak,

• Edebiyat dünyasını Gazi Üniversitesi öğrencilerine tanıtmak ve sevdirmektir.

 

The aim of Community

The overall purposes of Gazi University Literary Community:

Take an active role in becoming the Turkish, a World language which spoken offical and second status language in a wide geography from Central Asia to the Balkans, from Asia to the Pasific taught language in many world’s university with a serious educational process.

Represent in national and international literary field to our university which powerful and has a deep-rooted tradition literature.

Expanding Istanbul Turkish which constitutes the foundation of Türkiye Turkish in the all teaching process go to national standardization.

Cultural continuity of the continuation of the literary product of healthy and the distant way of bias in the evalution, to be read with pleasure and contribute to the development of reading awareness in our university.

As well as public institutions such as particularly the Prime Minister, Ministry of Education, Culture and Tourism Ministry including, TİKA, TDK, TTK, YUNUS EMRE Institute, TYB, PRIME MINISTRY OF TURKISH WORLD AND ALLIES GROUP, TURKISH LITERATURE, DİLSEV ASSOCIATION, TURKISH LITERATURE FOUNDATION, NATIONAL LIBRARY, AKM as universities TÖMER units, domestic and abroad, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Languages and Literature, literature teaching, made with universities and non-governmental organizations, undertakes literature-related events in the framework of joint cooperation.

Contributing to the students support the morale and personality development, to ensure the formation of community consciousness, leisure time and provide the rest, and academic development with literary and cultural activities.

Within our university students and social and cultural activities to be held by individuals who are interested in literature and art it is to support the personal and academic development in this area.

 

Special Purposes

Special Purposes of Gazi University Literary Community:

Art and aesthetics ensure development for students via educational activities, such as Novel studies, author interviews, poetry and story readings, book fairs trips, fine speech education, art and drama workshops.

Our history, our society, our culture, our universal values to promote correctly to our students via literary products.

Our university students facing the world in different ways, combining a common point in literature and the arts, to make them think differently to remove limits in perspective.

To ensure the development of literature and the initiative of students, with organized literary competitions and courses.

To revive the spirit of art in our students.

Introduction and endearing the literary world to Gazi University students.

 

Akademik Lider 

 

Öğrenci Topluluğu Başkanı  
   

 

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Dr. Ferah Burgul ADIGÜZEL

Telefon: 0312 202 83 41

E-Posta: fburgul@gmail.com

Okul: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Kurum: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Adı Soyadı: Emre ÇELEN

E-Posta:  emreclen@gmail.com

Telefon: 05434004599

Okul: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Kurum: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

 
  Fotoğraf   Kişisel Bilgiler  
  Başkan Yardımcısı      
1

 

 

 

Adı Soyadı: Mehmet AKİFGündüz

  WEB Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu    
2  

Adı Soyadı: Mücahit Yıldırım

mchtyldrm58@outlook.com

 
 

WEB Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

   
3  

Adı Soyadı: Gülşen Uzun

 

gulsenuzun@outlook.com

 
  1. Sınıf Temsilcisi      
4

 

Adı Soyadı: Halil Taha Kuruçay

 

 
 

Teknik Yazışmalar

     

 

5

 

Adı Soyadı: Büşra Nur Yıldız

busranur380@gmail.com

 
  Video Çekim Sorumlusu      
6  

Adı Soyadı: Meryem Kodal

 
  Video Çekim Sorumlusu:      
7  

Adı Soyadı: Şifa Uğuz

 

 

 

 

 

Adres Güncelleme ve Mezun İzleme Sorumlusu

     

8

 

 

 

 

 

Adı Soyadı: Şule Kömbe

 

sulekmby@gmail.com

 
         
  Adres Güncelleme ve Mezun İzleme Sorumlusu      

9

 

 

Adı Soyadı: Esma Karayörük

 
  Staj ve E-Dergi    

 

10

 

Adı Soyadı: Muhammed İhsan Demir

ihsanfe09@gmail.com

 

 
       
 

Staj ve E-Dergi

   
11  

 

Adı Soyadı: Hacer Turunç

 

Toplulukların Olağan Öğrenci Kongresi Tertip ve Arşiv Sorumlusu

   
12  

Adı Soyadı: Fatma Kaya

  Toplulukların Olağan Öğrenci Kongresi Tertip ve Arşiv Sorumlusu    
13   Adı Soyadı: Zekeriya Merdin
  Kurumlararası Proje ve Koordinasyon    
14   Adı Soyadı: Ayşegül Kayar
  Kurumlararası Proje ve Koordinasyon   Adı Soyadı: Ayşe Buluç
       

       

 

 

 

 

 

         

ETKİNLİK NO

ETKİNLİĞE KATILACAK KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

 

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KAYNAK

1.ETKİNLİK

Zeynep KORKMAZ ve Türkçe

 

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

 8 Aralık 2016

2068aa

Afiş, Fotoğraf Makinesi

Davetiye, Çiçek

 

Öz Kaynak

2. ETKİNLİK

 

M. Fuad Köprülü'yü Anma Etkinliği

 

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

20 Aralık  2016

 Afiş, Davetiye

3. ETKİNLİK

-

 

 Kiralık Konak

(Roman İncelemesi)

Merve KARA

KÜBRA GÜNEL

 

 

 

 

Gazi Üniversitesi

Neşe Yağız  Konferans Salonu

28 Şubat

SALI

2017

Fotoğraf makinesi

 

Çiçek

 

Afiş

 

Davetiye

 

Öz kaynak

4.ETKİNLİK

Hüküm Gecesi

(Roman İncelemesi)

Süleyman Yavuz

Karacaoğlu

Mehmet Can Acer

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Neşe Yağız Konferans Salonu

7 Mart

SALI  2017

Fotoğraf Makinası 

Çiçek 

Afiş

Davetiye

Öz Kaynak
5 ETKİNLİK

Ankara

(Roman İncelemesi)

Emre Çelen

Gülşen Uzun

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Neşe Yağız Konferans Salonu

 14 Mart SALI  2016

Fotoğraf Makinası 

Çiçek 

Afiş

Davetiye

Öz Kaynak

6. ETKİNLİK

 

Çalıkuşu

(Roman İncelemesi)

Döne Kaya

Hilal Yücebaş

 

 

 

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Neşe Yağız Konferans Salonu

 21 Mart 

SALI 

2017

 

Fotoğraf makinesi

 

Çiçek

 

Afiş

 

Davetiye

 

Öz kaynak

7.ETKİNLİK

 Acımak

 (Roman İncelemesi)

 Hilal Sukut 

 Canan Gül

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Neşe Yağız Konferans Salonu

28 Mart

SALI

2017 

Fotoğraf makinesi

Afiş

Davetiye

Çiçek

Öz kaynak

8.ETKİNLİK

 

 

 Yeşil Gece

(Roman İncelemesi)

Selen Çelebi

Tuğba Özmen

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Neşe Yağız Konferans Salonu

11 Nisan 

SALI

2017

 

Fotoğraf makinesi

Afiş

Davetiye

Çiçek

Öz kaynak

 

 

9.ETKİNLİK

Mahşer

(Roman İnceleme)

Şeyma Özata

Aleyna Yiğit

Gazi Üniversitesi

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Neşe Yağız Konferans Salonu

 

 19 Nisan SALI

2017 

Fotoğraf makinesi

 

Çiçek

Afiş

Davetiye

 

Öz kaynak

10. ETKİNLİK

 Sinekli Bakkal

(Roman İncelemesi)

Şule Kömbe

Ayşe Kaya

 

.

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Neşe Yağız Konferans Salonu

25 Nisan

SALI 

2017

Fotoğraf makinesi

Afiş

Davetiye

Çiçek

Öz Kaynak

11.ETKİNLİK 

 Ateşten Gömlek

 (Roman İncelemesi)

Mücahit Yıldırım

Tuğçe Nur Aydın

 

 

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Neşe Yağız Konferans Salonu

2  Mayıs

Salı 2017

Fotoğraf makinesi

Çiçek

Afiş

Davetiye

Öz Kaynak

12.ETKİNLİK

Üç İstanbul 

(Roman İncelemesi)

Muhammed İhsan Demir

Tevfik Can

 

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Neşe Yağız Konferans Salonu

9 Mayıs

SalıI

2017

 

Fotoğraf makinesi

Çiçek

Afiş

Davetiye

Öz Kaynak
13. ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş Öz Kaynak
14. ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş Öz Kaynak
15.ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş  Öz Kaynak
16.ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş Öz Kaynak
17.ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş Öz Kaynak
18.ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş Öz Kaynak
19.ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş ÖzKaynak

20.ETKİNLİK

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

Afiş

Öz Kaynak

21. ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

     

 Afiş

Öz Kaynak

22. ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVESİTESİ 

 

Afiş

Öz Kaynak

23.ETKİNLİK

 

 

GAZİ ÜNİVESİTESi

 

 

Afiş

Öz Kaynak
24.ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş Öz Kaynak

25.ETKİNLİK

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

Afiş

Öz Kaynak

26.ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş Öz Kaynak
27.ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   Afiş Öz Kaynak

28. ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

Afiş

Öz Kaynak

29. ETKİNLİK

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

Afiş

Öz Kaynak

30. ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

Afiş

 

Öz kaynak

 

31. ETKİNLİK

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

Afiş

 

Öz kaynak

32. ETKİNLİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

Afiş

 

Öz kaynak

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

TANITIM VİDEOSU