Ana Sayfa

 

 

Gazi Ortadoğu Araştırmaları Topluluğu (GODAT)’nun adında geçen “Ortadoğu” ifadesi resmi dili veya resmi dillerinden biri Arapça olan Asya ve Afrika’daki ülkelerin yanı sıra İran ve İsrail’i kapsayacak biçimde geniş bir coğrafyayı ifade etmektedir. Bu bağlamda topluluğumuzun kuruluş amaçları aşağıda özetlenmiştir:

“Ortadoğu” ülkelerinin tarihi, siyasi, ekonomik, stratejik, akademik, eğitimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda rollerini tanımak ve tanıtmak, Öğrencilerimizi yukarıda bahsedilen alanlarda araştırmaya, öğrenmeye teşvik etmek, Öğrencileri bölgenin potansiyeli ve Türkiye’nin bu potansiyel içindeki merkezi konumu hakkında bilinçlendirmek, İlgi alanımıza giren konularda konferanslar, paneller düzenleyerek uzmanlarla öğrencilerimizi buluşturmak, İlgi alanımıza giren konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası resmi kurum ve sivil toplum örgütleriyle (örneğin TİKA,Yunus Emre Vakfı, Türkmeneli Vakfı, Başbakanlık Yurt Dışı Türkleri ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, SETA, ORSAM,USAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi vb.) işbirliği yaparak ortak faaliyet yürütmek ve Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak, İlgi alanlarını paylaştığımız üyelerimizi kaynaştıracak yurt içi ve yurtdışı gezi, tur, film gösterisi ve toplu eğlence faaliyetlerini organize etmek, Bu bağlamda topluluğumuzun genel amacı; Gazi Üniversitesi öğrencilerinin birlikte çalışma ortamı içerisinde, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik kültürü hazmetmiş, paylaşmayı bilen, kendine güveni olan, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

AKADEMİK LİDER

YRD.DOÇ.Celal Turgut KOÇ

e posta: ctkoc@gazi.edu.tr

tel: (0312) 202 84 73

 

Profil Fotoğrafın, Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

TOPLULUK BAŞKANI

Zeynep HOT

e posta: hotzeynep1@gmail.com

tel : 05399612362

 

Muhammet Aktaş'ın Profil Fotoğrafı, Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta ve açık hava

BAŞKAN YARDIMCISI

Muhammed AKTAŞ

e posta: aktasmuhammet6@gmail.com

tel:05511301134

 

 

Teknik Yazışmalar Sorumlusu

 

Kevser Kcmn'in Profil Fotoğrafı, Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor

 

tel: 05079145758

e posta: kevserkocaman@yandex.com

 

 

Özge Ertit'in Profil Fotoğrafı, Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, çizgiler, selfie ve yakın çekim

C.ÖZGE ERTİT

tel: 05070052289

e posta: ozgeeertit@gmail.com

 

Birinci Sınıf Sorumlusu

Mustafa Ağbaht'ın Profil Fotoğrafı

Mustafa AĞBAHT

tel: 05387787411

 

Toplulukların Olağan Kongre ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

Feyza Deliktaş

 

 

Kurum, Kurumlararası Proje ve Kongre Koordinasyon Sorumluları

Şeyma ÖZCAN

tel: 05333610835

e posta: seymaozcan1191@gmail.com

 

Şeymanur OKUR

tel: 05385941475

e posta: snokur33@gmail.com

 

 Kaynak Sorumlusu

tel: 05395819540

e posta: hilalkeskin@gmail.com

 

GODAT  Gazi Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Topluluğu 2017 Bahar Dönemi Öngörülen Etkinlik Planı

Konuşmacı Adı Kazanılacak Edinimler Adres ve yeri  Tarih ve saat  Malzeme ve İhtiyaçlar  
1.Etkinlik  Yeni Ortadoğu Düzeninde Türkiye Doç.Dr.Mehmet Akif  KİREÇCİ Neşe Yağız Konferans Salonu 27.04.17
Saat 15:00
salon  

 


   

  

 

İletişim: 

godat.dergi@gmail.com

hotzeynep1@gmail.com