Ana Sayfa

                                                                     

 

 

 

     TOPLULUĞUN AMAÇLARI

1)Eğitim ve öğretim hakkında topluluk mensubu üyelerimizde farkındalık oluşturmak.

2)Eğitilmiş bir toplum bilincini oluşturmak için bilgiye ulaşmak, bilginin gücüne inanmak, bilgiyi uygulama düzeyinde kullanabilmek için konferans düzenlemek, sempozyum  düzenlemek, paneller düzenlemek ve projeler yapmak.

3)İstendik yolda davranış değiştirme süreci olan eğitimin insan davranışlarındaki önemi ve yeri konulu örneklemli konferans düzenlemek.

4)Her bilim disiplini doğrudan pedagoji bilimini önemini, her ilmi disiplinde paylaşabilen öğrenme ve öğretme süreçlerine katkı sunabilen akademik faaliyetlerle yeni metot ve metodolojileri ile ilgili ilmi disiplinlere önermek.

5)Pedagoji bilimini bilişsel alanda ve psikomotor alanda ilgili ilmi disiplinlere dönük ortak projelerle, deneylerle, araştırmalarla meydana getirmek.

6)Türkiye’de eğitim bilimlerinde temayüz etmiş olan üniversitelerin ,bölümlerin ve ilgili öğrenci  topluluklarıyla ortaklaşa projeler yapmak ve etkinlikler düzenlemek.

7)Topluluk kendi içinde standartlara uyan görev dağılımını yapar ve mezunları izleyecek birimini oluşturur.

8)Eğitim bilimleri ile ilgili Türkiye’de bilimsel dergileri takip eder.

9)Alanında ünlü ve temayüz etmiş uzman ya da bilim adamları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde temas kurar ve ortaklaşa projeler,sempozyumlar,paneller düzenler.

10)Paydaş kurumlarımız;             

-Ulusal ve uluslar arası ilgili bölümleri ve araştırma merkezleri

-Milli Eğitim Bakanlığı

-TUBİTAK

Kuruluşlarla ortak etkinlik yapar.

 

                                                                                     

                                                     

     

            AKADEMİK DANIŞMAN  

            Arş.Gör.Selman ABLAK

            Tel: 0312 202 81 05 

            e-posta: selmanablak@gazi.edu.tr                                                                                      

                                                                              

           

               TOPLULUK BAŞKANI

                   TOLGA ÇELİK

             Tel: 0506 109 60 18

       e-posta: bzkrtlga@gmail.com

YÖNETİM KURULU

                                                                     
 

            

       

 BAŞKAN YARDIMCISI:

Ahmet TEKLER                                            Ogün KUTLU

    

                                                       

                                                                     

 

                                               WEB SİTESİ VE BİLGİSYAR SORUMLUSU:

                         Erkan  İNCEGİL                                                                     Ali AY

          ​                              

   

 

KURUMLAR ARASI PROJE VE KORDİNASYON SORUMLUSU:

      Edanur ÇAĞLAR                                                                         Elif ŞİMŞEK  

                                                                         

    

STAJ VE E-DERGİ SORUMLUSU:

   Damla ŞAHİN                                  Emre ALICI

      

 

 

             

        BİRİNCİ SINIF SORUMLUSU:                               VİDEO ÇEKİM SORUMLUSU:

                         Furkan ŞAHİN                                                                         Şafak ER                                                                     

                                                                                                                       

 

 

 

 

                  ÜYE KAYIT, ADRES GÜNCELLEME VE MEZUN İZLEME SORUMLUSU:

                  İrem SAĞLAM                                                             Yağmur ÖZSOY

                                    

 

 

 

OLAĞAN ÖĞRENCİ KONGRESİ TERTİP VE ARŞİV SORUMLUSU:

                      Mustafa DEMİR                                                           Asiye Meryem GÜLEÇ                                                

                                                                                                                                                                       

 

 

                                                     TEKNİK YAZIŞMALAR SORUMLUSU:

                                                             Abdullah TOPAL

                                                   

 

 

 

2016-2017 ETKİNLİK PLANI

 

Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı

Yapılan Her Etkinliğin Açıklayıcı Kazanımları

 

Etkinliğin       Adres ve Yeri                                   

 

 

Etkinliğin Tarih ve Saati                   

 

 

 

Etkinliğin Malzeme   ve İhtiyaçlar Listesi  

 

 

Kullanılan Kaynak

  1. Etkinlik

 

2016-2017 faliyet planını ve teşkilatın iç yapısını oluşturmak.

 

 Gazi Eğitim Fakültesi F blok

 

 20 Ekim 2016

Saat:14.00

 

 

 

 

2. Etkinlik

Yeni üyelerle tanışma toplantısı

 

Gazi Eğitim Fakültesi F blok

28 Ekim  2016

Saat: 13.00

 

 

 Sponsor

 

3. Etkinlik

 

Öğretmenler Günü Programı 

Gazi Konser Salonu

 24 Kasım

Öz Kaynak Sponsor

 

 4.Etkinlik

Ürgüp/Göreme Gezisi

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok

 3 Aralık

 

Sponsor

 

 

5.Etkinlik

Türk Eğitim Sistemi Konferansı

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

29 Aralık 2016

 

Öz Kaynak Sponsor

Hibe Proje

6.Etkinlik

Twitter fenomeni Ankara Bey Söyleşisi ve Raşit Yılmaz Konseri

   Gazi Üniversitesi İİBF Yüzüncü Yıl Konferans Salonu

 

 17.03 2017

 

7.Etkinlik

Samsun Kültür Gezisi

Gazi Üniversitesi A Kapı

 

25.03.2017

Öz Kaynak

 

8.Etkinlik

"Günümüzde İnsan Hakları" Konulu Konferans

 Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu 

02.05.2017

Öz Kaynak

-

9.Etkinlik  Türkü şöleni  Fblok konferans salonu  Mayıs 2017    

 

                         

 

                                        TANITIM VİDEOSU