Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

TOPLULUĞUMUZUN AMACI

Topluluğumuz; Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, Eczacılık mesleğine olan ilgisini artırmak, mesleki eğitimi evrensel seviyelere ulaştırmak, sağlık alanı ile ilgili diğer fakültelerdeki öğrencilerle bilgi paylaşımlarına ortam hazırlamak amacıyla oluşturulmuş bir öğrenci topluluğudur. Topluluğun temel amacı; disiplinli çalışma ve öğrenmeyi prensip edinerek, sağlık alanında gerçekleştireceği bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile bu amacını destekleyebilmeyi ve pekiştirebilmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla yapılacak olan faaliyetler;

  • Eczacılık fakültesi öğrencilerinin; araştırmacı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve eczacılık mesleğine ilişkin bilgi, beceri kazandırarak meslek yaşamına hazırlamak,
  • Bilimsel seminerler, toplantılar, oturumlar ve farkındalığı artırmaya yönelik çalıştaylar düzenlemek, eğitim kurslarına, pratik eğitimlere ve uzmanlaşma çalışmalarına katılmak veya bunları organize etmek,
  • Öğrencileri eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası güncel bilimsel çalışmalara ve araştırmalara, toplantılara yönlendirmek ve bu organizasyonlarda aktif rol alınmasını sağlamak,
  • Eczacılık Mesleğine yönelik sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek ve bu bağlamda seminer, kongre, konferans, toplantılar düzenlemek,
  • Halk sağlığı kampanyaları, eğitimleri ve farkındalık etkinliklerini sürdürmek, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere öğrenci katılımını teşvik etmek,
  • İlaç, eczacılık ve sağlık ile ilgili olarak; yurt içi ve/veya yurtdışındaki fakülte, merkez, birlik, dernek, kuruluş ve sektör tarafından düzenlenen aktiviteleri takip ederek; öğrencileri aktiviteler ve projeler hakkında düzenli olarak bilgilendirmek ve evrensel bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak,
  • Öğrencileri mesleki alanda yapılan poster yarışmaları, dergiler, makaleler, kongreler, konferanslar, toplantılar, sempozyumlar vb. hakkında bilgilendirmek ve katılmak isteyen üyeleri gerekli yerlere yönlendirmek,
  • Eczacılık öğrencileri ile sağlık alanında gelişme sağlayacak interdisipliner çalışmalar yürüterek diğer fakülte öğrencileri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası maddi kaynaklardan eczacılık, ilaç ve sağlık konularında projeler yaparak kaynak oluşturmak,
  • Eczacılık fakültesi öğrencilerine yönelik sosyal etkinlikler düzenleyerek, iletişimi güçlendirmek,

Topluluğumuzun genel amaçlarını oluşturmaktadır.

 

PAYDAŞ KURUMLAR

                Sağlık Bakanlığı

                Türk Eczacılar Birliği

                Ankara Eczacı Odası

                International Pharmaceutical Students’ Federation

                European Pharmaceutical Students’ Association

 

 

 

 

 

Akademik Lider

 

Topluluk Başkanı

 

Ad Soyad: Prof. Dr. Tijen ÖNKOL

Telefon:05053195494

E Posta:tijenonkol@gmail.com

Okul:Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ad Soyad:Kürşad Kadir AKBAŞ

Telefon:05073658496 

E Posta:kursad.akbas@gmail.com

Okul:Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

 

 

YÖNETİM KURULU

        Başkan Yardımcısı 

             Adı Soyadı :Buse HELVACIOĞLU

             E-Posta :busehelvacioglu@hotmail.com

             Telefon: 05448471597

 

 

Toplulukların Olağan Kongre ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

 

         Adı Soyadı :Muhammed Mustafa Sepetci

         E-Posta :mustafa.sepetci@gazi.edu.tr

         Telefon: 05416004005

Toplulukların Olağan Kongre ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

 

         Adı Soyadı :Nursel DARICI

         E-Posta :nursel.darici@gmail.com

        Telefon: 05469703868

Kurum,Kurumlar Arası Proje, Kongre Koordinasyon Sorumlusu

         Adı Soyadı :Şeyma Çepik

         E-Posta :

         Telefon: 053698445665

 

Kurum,Kurumlar Arası Proje, Kongre Koordinasyon Sorumlusu

 

         Adı Soyadı :İrem Nur Demiratan

         E-Posta :iremnur.1396@gmail.com

        Telefon: 05069343477

Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

 

        Adı Soyadı :Oktay UYGUR

         E-Posta :uygur-oktay@hotmail.com

        Telefon: 05451177380

 

Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

 

          Adı Soyadı :Neslihan ASLAN

          E-Posta :neeslihanaslan@gmail.com

         Telefon: 05342930188

      

         

Teknik Yazışmalar Sorumlusu

 

         Adı Soyadı :Gökçe Şekeroğlu

         E-Posta :

        Telefon: 05426845646

Video Çekim Sorumlusu

 

         Adı Soyadı :Aytaç KIR

         E-Posta :aytackır123@gmail.com

        Telefon: 05415118372

Video Çekim Sorumlusu

 

         Adı Soyadı :Cemal Yüzbaşı

         E-Posta :

         Telefon: 05452389655

Mezun izleme, Adres Güncelleme ve Staj Sorumlusu

 

          Adı Soyadı :Dilara AYAN

          E-Posta : fdilaraayan@gmail.com

          Telefon: 05396982004

Mezun izleme, Adres Güncelleme ve Staj Sorumlusu

 

          Adı Soyadı :Şeyma ATMACA

          E-Posta :seymaatmacaa@gmail.com

          Telefon:05542194166

Birinci Sınıf Sorumlusu

 

          Adı Soyadı :Merve Nur Bolat 

          E-Posta :

          Telefon: 05323156033

Online Dergi Sorumlusu

 

          Adı Soyadı :Barış Demirdaş

          E-Posta :demirdasb@gmail.com

          Telefon: 05059635206

Online Dergi Sorumlusu

 

           Adı Soyadı :Muhammet Enes TUNÇ 

           E-Posta :etunc1997@gmail.com

           Telefon:05071241537

 

  

2016-2017 ETKİNLİK PLANI

Etkinlik No

Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı Etkinliğin Kazanımları

Etkinlik Yeri ve Adresi

Tarihi ve Saati

Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi

Kaynak Kullanılan Kaynak

1. Etkinlik

Oryantasyon

Hamamönü/Ankara

01.10.2016

 -

Öz kaynak

2. Etkinlik

Masa Tenisi Turnuvası

Eczacılık Fakültesi

19.10.2016

 -

Öz kaynak

3. Etkinlik

Tavla Turnuvası

Eczacılık Fakültesi

19.10.2016

 -

Öz kaynak

4. Etkinlik

Anıtkabir Ziyareti

Anıtkabir

25.10.2016

50 kişilik taşıt

Öz kaynak

5. Etkinlik

Amasra-Safranbolu Gezisi

Amasra - Safranbolu

19.11.2016

40 Kişilik taşıt + Kumanya

Öz kaynak

6. Etkinlik

Futbol Turnuvası

Gazi Üniversitesi Futbol sahası

01.12.2016

 

Öz kaynak

7. Etkinlik

Öğretim Üyelerimizle Sohbetler

Eczacılık Fakültesi

07.12.2016

Maliyetsiz

Öz kaynak

8. Etkinlik

Kanser Konulu Seminer

Eczacılık Fakültesi

17.12.2016

Konuşmacılar için Seyahat/Konaklama

 

Öz kaynak
Hibe Proje
Sponsor

 

9. Etkinlik

Klinik Eczacılık Konulu Seminer

Eczacılık Fakültesi

16.02.2017

Konuşmacılar için Seyahat/Konaklama

 

Öz kaynak
Hibe Proje
Sponsor

 

10. Etkinlik

Kariyer Günleri

Eczacılık Fakültesi

17.02.2017

 

 

Öz kaynak
Hibe Proje
Sponsor

 

11. Etkinlik

 Fidan Dikme

Ankara 

25.03.2017

 50 kişilik taşıt

Öz kaynak

12. Etkinlik

Hasta Bilgilendirme Yarışması

Eczacılık Fakültesi

 -

Maliyetsiz

Öz kaynak
Hibe Proje
Sponsor

13. Etkinlik

Piknik

Mavi Göl

30.04.2017

50 kişilik taşıt

Öz kaynak

14. Etkinlik

Bisiklet Turu

Eymir Gölü

06.05.2017

50 kişilik taşıt

Öz kaynak

15. Etkinlik

Kısa Film Yarışması

Eczacılık Fakültesi

08.05.2017

 -

 

Öz kaynak
Hibe Proje
Sponsor

16. Etkinlik

Tiyatro Gösterimi

Gazi Üniversitesi Konser Salonu

09.05.2017

-

 

Öz kaynak
Hibe Proje
Sponsor

 

17. Etkinlik

İlaç Sektörü Temsilcileriyle Görüşme

Eczacılık Fakültesi

 -

 -

 

Öz kaynak
Hibe Proje
Sponsor

18. Etkinlik

14 Mayıs Etkinlikleri

Eczacılık Fakültesi

14.05.2017

 

 

Öz kaynak
Hibe Proje
Sponsor

19. Etkinlik

Mesleki İşaret Dili Eğitimi

Eczacılık Fakültesi

21.05.2017

Maliyetsiz

Öz kaynak

20. Etkinlik

Satranç Turnuvası

Eczacılık Fakültesi

22.05.2017

 -

Öz kaynak

21. Etkinlik

Paintball Turnuvası

 -

29.05.2017

 -

Öz kaynak

 

TANITIM VİDEOSU