Ana Sayfa

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA TOPLULUĞU

 

 • TOPLULUĞUN TANIMI:

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü çalışma hayatına tanıtmak, çalışma hayatını da bölüm öğrencilerine tanıtmak; aynı zamanda öğrencileri akademik çalışmalara teşvik edip bu tip faaliyetlere aktif katılımlarını sağlamak, öğrencilerin toplumun muhtelif kesimleriyle ortak faaliyet yürütme ve sosyal münasebetlerini arttırma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan bir öğrenci topluluğudur.

 • TOPLULUĞUN TEMEL AMACI:
 • Öğrenciler ile mezun olduklarında muhatap olacakları meslek çevreleri arasında iletişim kurmak; öğrencilerin sendikalar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri gibi yapılarla ilişki kurmasını sağlamak; ÇEEİ disiplinini bu kurumlara tanıtmak ve bu konuda fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.
 • TOPLULUĞUN AMAÇLARI:
 • Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde okuyan öğrencilerin birbirleri arasında, öğrenciler ile bölümümüz hocaları arasında ve öğrenciler ile üniversitemiz arasında iletişimi ve etkileşimi sağlamak.
 • Bölüm öğrencilerinin çeşitli istek, talep, beklenti ve şikâyetlerinin dile getirileceği bir platform oluşturmak.
 • Öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü ve disiplinini, çalışma alanlarını ve çalışma yaşamını tanıtmak.
 • Öğrencilerin ders dışında bölüme ve hayata dair bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı nitelikte sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
 • Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün ve öğrencilerinin kamu kurumları, endüstri ilişkilerinin tarafları ve çalışma hayatı dinamikleri ile kurumsal iletişim, etkileşim ve işbirliğini sağlamak.
 • Öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgilerle, çalışma hayatının günlük pratikleri arasında bağlantı kurmak amacı ile öğrencilere staj imkanları yaratmak;
 • İlgi duyan öğrencilerin güncel bilgiler hakkında donanımını sağlamak için basın, yayın faaliyetlerinde bulunmak.
 • Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin çalışma alanlarının bulunduğu sektörlerde kolay ve verimli istihdamını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetleri yapmak ve işbirliği gerçekleştirmek.

 

 

TOPLULUĞUN AKADEMİK DANIŞMANI VE TOPLULUĞUN BAŞKANI
AKADEMİK DANIŞMAN TOPLULUK BAŞKANI

Adı Soyadı: Doç. Dr. Yücel Uyanık

Telefon:  0312 216 14 40

E-Posta: yuyanik@gazi.edu.tr

Adı Soyadı: Recep Kaan Orhan

Telefon: 0544 542 64 32

E- Posta:recepkaanorhan@gmail.com

 

TOPLULUĞUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI: Mehmet Arif ALAKAŞ

GÖREVİ: Başkan Yardımcısı

İLETİŞİM: 0546 937 01 12

arif.alakas@hotmail.com

ADI SOYADI: Gizem YAVUZ

GÖREVİ: Başkan Yardımcısı

İLETİŞİM: gizem.yavuz.gazi@gmail.com

ADI SOYADI: Gizem ATAŞ

GÖREVİ: Organizasyon Sorumlusu

İLETİŞİM: giz3matas@gmail.com

ADI SOYADI: Ahmet Göktuğ ÖNER

GÖREVİ: Organizasyon Sorumlusu

İLETİŞİM: goktugoner@gmail.com

ADI SOYADI: Sena KARTALOĞLU

GÖREVİ: İletişim ve Tanıtım Sorumlusu

İLETİŞİM: senakartaloglu@gmail.com

ADI SOYADI: Barış MENTEŞOĞLU

GÖREVİ: İletişim ve Tanıtım Sorumlusu

İLETİŞİM: 0506 933 37 77

erisares1@gmail.com

ADI SOYADI: Serdar ŞAHİN

GÖREVİ: Basın, Yayın ve Teknik Yazışmalar

Sorumlusu

İLETİŞİM: serdar.sahin.241@gmail.com

ADI SOYADI: Emine ONUR

GÖREVİ: Staj Sorumlusu

İLETİŞİM: emineonur555@gmail.com

ADI SOYADI: Muhammed Emin ALADAĞ

GÖREVİ: Bilişim Sorumlusu

İLETİŞİM: emnald25@gmail.com

ADI SOYADI: Piraye Öykü GÖKÇE

GÖREVİ: Dergi Sorumlusu

İLETİŞİM: pirayeoygokce@gmail.com

ADI SOYADI: Elif Çağla AKSU

GÖREVİ: 1. Sınıf Temsilcisi

İLETİŞİM: elfcglak@gmail.com

ADI SOYADI: Büşra Dağ

GÖREVİ: Öğrenci Konseyi Temsilcisi

İLETİŞİM: busradag.8136@gmail.com

 

ÇEKAT 2016 – 2017 YILI ETKİNLİK PLANI

 

#

Etkinlik Adı, Katılımcılar ve Kazanımları

Etkinliğin Yeri

Etkinliğin Tarihi

Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi

Kaynak

1

ÇEKAT KAHVALTISI

 

KAZANIMLAR:

ÇEKAT ‘ın yeni dönem hedefleri, misyon ve etkinlikleri hakkında bölüm öğrencilerini bilgilendirmek. Topluluk ve öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi arttırmak amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleri

Nar-ı Keyf Cafe

05/11/2016

İkramlar

Özkaynak

2

ÇEKAT KARİYER SOHBETİ

 

KAZANIMLAR:

Başarılı isimlerin hayat hikayelerini öğrenmek ve bundan tecrübe edinmek amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Yıldızlar Organizasyon Genel Müdürü

Sn. Hasan YILDIZ

Liva Pastanesi 09/11/2016 İkramlar Özkaynak

3

SENDİKA–ÜNİVERSİTE BULUŞMASI

 

KAZANIMLAR:

Disiplinimizin önemli iş alanından olan sendikaların daha iyi tanınması ve sendikalar ile bölüm öğrencilerimizin etkileşiminin arttırılması amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Türk Metal Sendikası

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

100. Yıl Kültür Merkezi

23/11/2016

Afiş, Broşür, İkramlar, Ses sistemi

Özkaynak

4

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK KONFERANSI

KAZANIMLAR:

Bölümümüz kariyer alanlarını yakından öğrenmek üzere üst düzey bir yöneticinin ağırlanarak öğrenci arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi amaçlanmştır.

 

KATILIMCILAR:

 

İŞKUR Genel Müdürü

Sn.Mehmet Ali Özkan

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

100. Yıl Kültür Merkezi

28/11/2016

Afiş, Broşür, İkramlar, Ses sistemi

Özkaynak

5

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI

 

KAZANIMLAR:

Bölümümüz öğrencilerin çalışma hayatının en önemli alanlarından olan İş Sağlığı ve Güvenliği'ni birinci ağızdan öğrenmesinin sağlaması amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

A Sınıfı İSG Uzmanı

Sn.Mehmet Ali Yıldırım

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

B Amfi 7

29/12/2016 Afiş, Broşür, İkramlar, Ses sistemi Özkaynak
6

SOSYAL GÜVENLİK KONFERANSI

 

KAZANIMLAR:

Bölümümüz kariyer alanlarını yakından öğrenmek üzere üst düzey bir yöneticinin ağırlanarak öğrenci arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi amaçlanmştır.

 

KATILIMCILAR:

SGK Başkanı

Sn. Dr. Mehmet Selim Bağlı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

100. Yıl Kültür Merkezi

28/02/2017 Afiş, Broşür, İkramlar, Ses sistemi Özkaynak

7

İŞYERİ ZİYARETİ

 

KAZANIMLAR:

Bölümümüz öğrencilerinin işçileri daha iyi anlaması, çalışma ortamını yakından görmesi ve çalışma hayatını tecrübe etmesi amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Tüm Gazi Üniversitesi Öğrencileri

MAN Türkiye A.Ş.

Ankara Fabrikası

06/03/2017

Afiş, Broşür,

Ulaşım, İkramlar

Özkaynak

8

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

 

KAZANIMLAR:

Kadınlar günü ve haftasının insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Alanında uzman kadın yöneticiler

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

100. Yıl Kültür Merkezi

 

08/03/2017

Afiş, broşür, ikramlar, ses sistemi

Özkaynak

9

AKADEMİ GENÇ SOSYAL BİLİMCİLER SEMPOZYUMU ORGANİZASYONU

 

KAZANIMLAR:

Üyelerimizin organizasyon kabiliyetini arttırmak amaçlanmıştır.

KATILIMCILAR:

Üniversitelerin Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

100. Yıl Kültür Merkezi

B Blok Amfileri

 
09-10/03/2017 Afiş, broşür, ikramlar, ses sistemi Özkaynak
10

ÇALIŞMA HAYATINDA GÜNCEL GELİŞMELER KONFERANSI

 

KAZANIMLAR:

Bölümümüz öğrencilerin çalışma hayatının en önemli alanlarından olan çalışma hayatını birinci ağızdan öğrenmesinin sağlaması amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Çalışma Genel Müdürü

Sn. Nurcan ÖNDER

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

A Blok Amfi 1

(Prof. Dr. Naci  Kınacıoğlu Amfisi)

21/03/2017 Afiş, broşür, ikramlar, ses sistemi Özkaynak
11

AKAD’EMEK ÖĞRENCİ KURULTAYI

 

KAZANIMLAR:

Bölümümüz öğrencilerin akademik çalışmalara özendirilmesi, grup halinde hareket etme kabiliyeti ve alana dair bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi amaçlanmştır.

 

KATILIMCILAR:

Türk Metal Sendikası

Üniversitelerin ÇEEİ Bölümleri

Büyük Anadolu Ereğli Hotel 12-15/04/2017 Ulaşım Özkaynak
12

GELENEKSEL 31. ÇEKAT YEMEĞİ

 

KAZANIMLAR:

bölümümüz öğrencileri ile mezunları, sendikacıları ve akademisyenleri bir araya getirerek eski ve yeni Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerinin buluşmasının sağlanması amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Hocalarımız, sendikacılar, mezunlarımız ve bölümümüz öğrencileri

Gazi Ünivertesi

Kültür Merkezi

12/05/2017 Afiş, broşür, ikramlar, ses sistemi Özkaynak

13

KARABÜK DEMİR-ÇELİK FABRİKASI - SAFRANBOLU - AMASRA GEZİSİ

 

KAZANIMLAR:

Çalışma koşullarının en ağır olduğu işyerlerini ziyaret ederek işçileri yakından anlamak.

 

KATILIMCILAR:

Bölümümüz öğrencileri

Bartın’ın Amasra ilçesi

Karabük  İli

18 - 19/05/2017

Ulaşım

Özkaynak

14

TÜRK SANAT MÜZİĞİ HALK KONSERİ

KATILIMCILAR:

TRT TSM Sanatçısı

Sn. Nurten DEMİRKOL ve Koroları

Gazi Konser Salonu

100. Yıl Kültür Merkezi

21/05/2017

26/05/2017

Ses Sistemi Özkaynak
15 İİBF MEZUNİYET TÖRENLERİ
ORGANİZASYONU
 

KAZANIMLAR:

Üyelerimizin organizasyon kabiliyetini arttırmak amaçlanmıştır.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

100. Yıl Kültür Merkezi

23 – 24/05/2017 - Özkaynak
16

ÜNİVERSİTE – SENDİKA BULUŞMASI

KAZANIMLAR:

Disiplinimizin önemli iş alanından olan sendikaların daha iyi tanınması ve sendikalar ile bölüm öğrencilerimizin etkileşiminin arttırılması amaçlanmıştır.

KATILIMCILAR:

Çelik İş Sendikası

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 
B Blok Amfi -1
25/05/2017 Afiş, Broşür, İkramlar, Ses sistemi Özkaynak

17

İNSAN VE İŞ DERGİSİ’NİN ÇIKARILMASI

 

KAZANIMLAR:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'ne yönelik sorunları ön plana çıkarmak, bölümümüz lisans öğrencilerinin yayın hazırlama yetilerinin geliştirilmesini ve faaliyetlerinin basılı ve online kalıcılığının sağlanması amaçlanmıştır.

Gazi Üniversitesi

../05/2017

-

Özkaynak

18

STAJ PROGRAMI

 

KAZANIMLAR:

Bölümümüz öğrencilerinin çalışma hayatını tecrübe etmesini sağlamak amaçlanmıştır.

HAK-İŞ Genel Merkezi 2016-2017 - -