Ana Sayfa

BİYOLOJİK TAKİP VE ARAŞTIRMA TOPLULUĞU

TOPLULUĞUN AMACI

 

MADDE 1- Biyolojik Takip ve Araştırma Topluluğu, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin ders saatleri dışında bölümde bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı faaliyetleri düzenlemeyi ve üniversitedeki akademik ortama katkıda bulunmayı amaçlar. Bu maksatla:

a)  Biyoloji topluluğu, üniversite tarafından öğrencilere tanınan olanaklardan öğrencilerin en iyi şekilde faydalanmasını sağlar.

b) Alanındaki gelişmeleri takip ederek düzenli şekilde BİTAT üyelerine duyurmak.

c) Başta Ankara ve yöresi olmak üzere doğal yaşamı koruyucu etkinliklerde bulunma. Ve bu yönde projeler geliştirme.

d)  BİTAT, bölüm tarafından düzenlenen kültürel ve teknik gezilerde öğretim üyesi ve yardımcıları organizasyon konusunda yardımcı olur.

e) Diğer üniversitelerin biyoloji topluluklarıyla iletişim kurmak ve ortak faaliyetlerde bulunmak.

f) Gazi Üniversitesinde düzenlenecek şenliklerde Biyoloji standı hazırlamak.

g) Her türlü faaliyetlerde BİTAT ’a Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine uygun şekilde sponsor tahsis edilebilir.

MADDE 2- Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) neler olduğunun tespiti, zararları , üretim şekilleri , ticaret sektöründe hangi alanlarda kullanıldığını tespit etmek ; zararları ve kullanımı hakkında farkındalık yaratmak. Bu amaçla:Biyolojik Takip ve Araştırma Topluluğu GDO ların neler olduğunu tespit ederek üniversite çapında yapacağı tanıtımlarla üniversite öğrencilerinin bilinçlenmesini sağlar. Biyolojik Takip ve Araştırma Topluluğu organizmaların genetiğinin değiştirilme işleminin nasıl gerçekleştiğini uygulama alanlarına geziler düzenleyerek GDO’nun zararlarını tanıtmayı amaçlar.

MADDE 3- İlaç yapımında kullanılan ve bazı ilaçların etken maddesini oluşturan bitkilerin tedavi yerlerinin araştırılması ve bu bitkilerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak. Bu amaçla:

a)Bölgesel ve yöresel ürünlerin (yenilebilir enerji kaynaklarını) bağışıklık sistemi ile ilişkisini inceleyen projeler geliştirme, konferanslar düzenleme.

          Akademik Danışman                      Topluluk Başkanı           

   

              

        Araş. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZBEK                           Muhammed TERZİ

         E-mail:ufukozbek@gazi.edu           E-mail:muhammed-terzi@hotmail.com

               Tel: (0312)2021215                                        Tel:05532462256

 

  Yönetim Kurulu Üyeleri  İletişim Bilgileri

 

Topluluk Başkan Yardımcısı:

 Sahra Setenay Baran

 

sahrasetenaybaran@gmail.com

05435274434

1.SınıfSorumlusu:HülyaKaya

hkaya1994@hotmail.com

05548072669

Teknik Yazışmalar Sorumlusu:

Hazal Şahin
 

 

sahinhazal95@gmail.com

05466173934


 

Web Site ve Bilgisayar Sorumlusu:

Fettah Mermeroğlu
 

 

fmermeroglu@gmail.com

05367202444


 

Web Site ve Bilgisayar Sorumlusu:

Elif Kaya
 

etkya.8@gmail.com

05542869297

Web Site ve Bilgisayar Sorumlusu:

Fatih Gündüz
 

kanvegul-0@hotmail.com

05438877557

Kongre, Koordinasyon Sorumlusu:

Burcu Karpuz

burcukarpuz01@gmail.com

05384204642

Kongre, Koordinasyon Sorumlusu:

Meryem Günay

gunay.meryem.34@gmail.com

05547994623

Kongre, Koordinasyon Sorumlusu:

Kübra Doğan
 

kbr17dgn@gmail.com

05383076232

Video Çekim Sorumlusu:

Fatma Korkusuz

korkusuzfatma95@gmail.com

05369691430

Video Çekim Sorumlusu:

Yaren Doğan

yaren_bastan@hotmail.com

05422951039

Dergi Sorumlusu: H. Büşra Küçük

khacerbusra@gmail.com

05549440346

Dergi Sorumlusu: Kübra Mülkoğlu

kmulkoglo@gmail.com

05075259992

Mezun İzleme, Adres Güncelleme ve Staj Sorumlusu:

Derya Tokgöz

 

deryatokgoz8@gmail.com

05535663115


 

Mezun İzleme, Adres Güncelleme ve Staj Sorumlusu:

Elif Aysu Özkök

elif13abc@hotmail.com

05345799289

Topluluk Olağan Kongre ve Kongre Tutanakları Arşivleme Sorumlusu:

Ebru Tepe

ebrutepee.46@hotmail.com

05314539075

 

Topluluk Olağan Kongre ve Kongre Tutanakları Arşivleme Sorumlusu: 

Merve Gür

mg.mervegr@gmail.com

05343079341

 

 

 

 

 

           

   

 

 

                    2015-2016 ETKİNLİK PLANI

 

 

 

Etkinlik

NO

 

   

 

 

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

 

 

 

        Adres ve Yer              

 

 

 

 

 

Tarih ve  Saat          

 

 

 

 

 

Malzeme  ve    İhtiyaçlar Listesi

 

 

 

 

  Kaynak

 Kullanılan Kaynak 

 

1.Etkinlik

 

Ulusal Bİyologlar Kongresi

DSİ Salonu

 

16 Nisan

  

-

 

Öz Kaynak

Hibe/ Proje

 

 

 

 

2. Etkinlik

 

 

 

KAragöl Arazi Gezisi

Çubuk-Karagöl

        20 Nisan

Otobüs - Kumanya

Öz Kaynak

Hibe/ Proje

 

 

 

 

2016- 2017

Eğitim Öğretim yılı  Faliyet Planı    

 

1.

 

BİTAT tanışma toplantısı

FEF 75.yıl konferans salonu

12 Ekim

(13:30)

 

Öz Kaynak

Hibe/ Proje

5.Etkinlik

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Öz Kaynak

Hibe/ Proje