Öğrenci Toplulukları Koordinasyonunun Kuruluş Aşamasındaki Görevleri

Öğrenci Toplulukları Koordinasyonunun Kuruluş Aşamasındaki Görevleri 

 Müracaatın ilk aşaması, akademik lider ve 15 öğrenciyle beraber Topluluklar 

Koordinasyon Merkezine başvurulur. Buradan internet sitesindeki kriterler teker 

teker gösterilir.

 Toplulukların genel kuralları ve yetileri hakkında genel bilinçlendirme yapılır. Bu 

sayede eksikliklerin giderilmesi sağlanması yardımcı olunur.

 Kurulacak olan topluluğun online ortamdaki yapısına bakılır.

 Eksiklikler var ise beraberce tamamlama yapılır,Yok ise web sitesine kuruluş aşaması 

gerçekleşir.

 Web sitesine online ortamda nasıl konulması gerektiğini topluluk mensuplarına 

öğretir ve topluluğun şifresini imza karşılığı topluluk başkanına zimmetlenir.