Toplulukları Standartlaştırma Stratejisi

Toplulukları Standartlaştırma Stratejisi

 

Öğrenci Toplulukları Web Sitesinin Teknik Özellikleri

    Öğrenci toplulukları içerik yönetim sistemi PHP programlama dili ile büyük ölçekli uygulamalar geliştirmek için en uygun mimarilerden birini sunan Symfony çatısı kullanılarak geliştirilmiştir. Veritabanı olarak MariaDB kullanılmıştır. Bu sayede eş zamanlı bağlantı ve önbellekleme sağlanmıştır. Memcache altyapısının kullanılması sayesinde site aylık 5 milyon ziyaretçiye kadar hiçbir altyapı değişikliği yapılmadan kullanılabilir.

    Sitede her biri endüstri standardı olan jQuery, Bootstrap, CKEditor gibi araçlardan da faydalanılmıştır. Site, modern tarayıcılar ile sorunsuz çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Firefox, Chrome ve Internet Explorer'ın güncel sürümleri ile uyumludur.

    Ayrıca site mobil cihazlardan giren kullanıcılar için de sorunsuz görünmektedir.

 

Öğrenci  Toplulukları Kulüpleri  Yöneticileri ve Mensuplarına,

Öğrenci toplulukları için yeni sistem devreye girmiştir. Toplulukların daha verimli çalışabilmesi için standart bir yapılanma gerekmektedir. Gazi Üniversitesi Öğrenci Toplulukları’nın herbiri aşağıda maddelerle belirtilen içerik ve tasarım değişikliklerini yapmakla yükümlüdür.

Öğrenci topluluklarının 14/12/2012 tarihi itibariyle topluluk web sayfalarında yapması gereken düzenlemeler maddeler halinde aşağıda verilmiştir. Düzenlemeler topluluk e-posta adresi ve parolası kullanılarak Gazi İYS platformunda yapılacaktır.

1. Öğrenci topluluklarının web sayfalarını düzenleyebilmeleri için “Öğrenci Topluluklarının Site Hazırlanmasında Teknik Aşamalar” adında bir kullanım kılavuzu hazırlanmış ve bu kılavuz Gazi Üniversitesi Öğrenci Toplulukları web sayfasında erişime açılmıştır. Bu kılavuzdan yararlanarak web sayfalarınında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

2. Hedefler belirlenirken her topluluğun kurumsal paydaşları kamu ya da özel sektör olanlarda açıkça belirtilmelidir. Bu hedefler, özel genel hedeflerin içine anlamlıca yerleştirilecek ve kurumsal farkındalık oluştururlacaktır.

Ayrıca amaçları genel olmak kaydı ile bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda olmaları gerekmektedir.

Her topluluk kendi üniversitesinde, ulusal ya da uluslararası diğer üniversitelerde beraber ortak etkinlik yapabilir. Öğrenci toplulukları ortak etkinlik düzenlemeyi hedeflemelidir.Ulusal ve uluslararası üniversite öğrenci topluluklarıyla yapılan ortak etkinlikler Rektörlük makamı tarafından özellikler ödüllendirilecektir.

3. Gazi İYS platformuna yüklenen resimlerin yükseklik ve genişlik değerleri düzenlenerek sisteme aktarılmalıdır. Resimlerin  yüksekliği 250 piksel, genişliği 200 piksel olarak düzenlenerek sisteme yüklenmelidir. Her yönetim kurulu üyesi ve akademik danışmanına  ait ad-soyad, akademik  ünvanı,  çalışma alanı, telefon numarası, mail adresi bilgileri boyutu düzenlenmiş resimlerin altında yer almalıdır.

4. "1 Yıllık Etkinlikler Planı" tablosunun genişliği 900 pikseli olmalıdır.

5. Yönetim kurulu üyeleri açıkça belirtilmelidir. 

Aşağıdaki Sayılar Aynı Zamanda Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımıdır

     1 En az Dr.ya da Yrd. Doç. ünvanlı öğretim üyesi Akademik Lider

     1 Kişi Başkan

     1 Kişi Başkan Yardımcısı

     1 Kişi Birinci sınıf sorumlusu

     1 Kişi Teknik Yazışmalar Sorumlusu

     1 Kişi Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

     1 Kişi Video çekim sorumlusu

    1 Kişi Online dergi sorumlusu

    1 Kişi Mezun izleme, Adres Güncelleme ve Staj Sorumlusu

    1Kişi Kurum,Kurumlar Arası Proje, Kongre Koordinasyon Sorumlusu1

    2 Kişi Toplulukların Olağan Kongre ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

Bu sayılar tamamlanarak topluca Rektör Danışmanına müracaat edilerek zihinsel kuruluş tamamlanmış olur.

Zihinsel kuruluştan sonra bürokratik aşamalara geçilir.

 

6. “Üye Kayıt Formu”  üst menüde en sağda bulunmalıdır (Bakınız http://gencdus.gazi.edu.tr/).

7. “Üye Listesi” üst menüde “Üye Kayıt Formu”nun solunda yer almalıdır (Bakınız http://gencdus.gazi.edu.tr/).

8. “1 Yıllık Etkinlikler Planı” tablosu aşağıda verilen formatta yeniden düzenlenmelidir.

 

                    2016-2017  ETKİNLİK PLANI

 

 

Etkinlik

NO

 

   

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

 

 

 Adres ve Yer              

 

 

 

 

 Tarih ve  Saat          

 

 

 

 

 Malzeme  ve    İhtiyaçlar Listesi

 

 

 

 

  Kaynak

 Kullanılan                Kaynak 

 

1.Etkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 Öz Kaynak

 Sponsor

 Hibe Proje

 

 

 2. Etkinlik

 

 

 

 

 

 

 3. Etkinlik

 

 

 

 

 

 ....

 

 

 

 

 


Tablonun etkinlik satırında "Etkinlik No", ''ETKİNLİĞE KATILANLARIN ADI", ''KONFERANSIN ADI ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI'',"Yer ve Adres", "Tarih ve Saat", "Malzemeler ve İhtiyaçlar Listesi" ve "Kaynak" başlıkları bulunmalıdır. 

Sütunlardaki bilgiler açık ifade edilmelidir. Her sütuna ait açıklamalar aşağıda verilmiştir.

1. Sütunda etkinlikler numaralarla belirtilmelidir (1. Etkinlik, 2. Etkinlik,....15. Etkinlik gibi)

2. Sütunda etkinliğin adı ve ana fikri açık olarak yazılmalıdır. Konuşmacıların toplumsal statü ve akademik ünvanları belirtilmelidir. Konuşmacılar öncelikle üniversitemiz akademik personeli olmalıdır. Ayrıca diğer kurumlardan da konu alanı uzmanı konuşmacı olarak davet edilebilir. Davet edilen konuşmacıların medyatik, spekülatif isimler olmamasına dikkat edilmelidir.

3. Etkinliğin yeri ve adresi açık olarak belirtilmelidir (... Salonu, .. Sokak, No:.., Semt, İlçe/İl...).

4. Etkinliğin tarihi ve saati açık olarak belirtilmelidir.

5. Sütunun adı “Maliyet” değiştirilip, “Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi” olarak değiştirilmelidir.

6. sütunda,  etkinliğin kaynağı belirtilmelidir. Kaynakların açıklaması aşağıdaki gibidir.

Öz kaynak: Mediko’dan alınan destek.

Hibe proje: Avrupa birliği , Erasmus, Farabi, Tübitak, Kosgeb, dernekler, vakıflar vb. kurumlardan alınan destek

Sponsor:  Sponsor kuruluş desteğidir. Sponsorluk yasasının bütün haklarını, toplulukların yasal çerçevede kullanması demektir. Sponsorluk yasasını inceleyiniz.

9. Güncel etkinlik videosu “1 Yıllık Etkinlikler Planı” tablosunun altında yer alacaktır. Video boyutlandırması Youtube üzerinden 640x480 seçilerek topluluğun sitesine yüklenmelidir. Her etkinliğin videosu ayrı olmalıdır. Böylece her etkinlik için sayfanın altında Facebook beğen butonu çıkacaktır ve Rektörlük Makamının vereceği ödül sisteminde bu beğeniler esas kabul edilecektir.

10. Topluluk sayfasının içeriği İngilizce’ ye çevrilerek, Gazi İYS platformunda İngilizce web sayfası topluluk tarafından hazırlanacaktır. İngilizce web sayfasının hazırlamak için “Öğrenci Topluluklarının Site Hazırlanmasında Teknik Aşamalar” kılavuzundan yararlanabilirsiniz.

Toplulukların İngilizce web sayfaları uluslararası alanlarda da etkinlik yapmak için  iletişim kurma yollarını açacaktır. Topluluk yönetim kurulu İngilizce web sayfalarını hazırlamakla yükümlüdür.

11. Topluluk kurmak için sitedeki örnek formata uygun amaçlar, bir yıllık etkinlik planı, etkinliğin adı ve ana fikri, yer ve adres, tarih ve saat, ihtiyaç listesi ve etkinliğin kaynağı (öz kaynak mı, sponsor mu yoksa destek proje mi olduğu) açıkça belirtilerek, topluluk müracaat başvurusu  Öğrenci Toplulukları ve Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı’na sunulmalıdır. Başvuru yapan topluluk değerlendirme sonrasında erişime açılacaktır.

Topluluk üyeleri  ivedilikle yukarıdaki hususlarda gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Sistemin daha etkin olarak çalışması açısından bu düzenlemeler önem arz etmektedir.

 

Web sitemizde görülen her topluluğun yönetim kurulu, üye listesi (mail adresi, telefon numarası, okul numarasını içeren), etkinlikleri açık olarak web sayfasında yayınlanacaktır. Üye listesinde telefon numarasını vermek istemeyen topluluk üyelerinin bilgileri ilgili rektör danışmanına elden teslim edilmesi gerekmektedir.

12.Tanıtım videosu nasıl olmalı ?

Tanıtım videosu öğrenci topluluğunun hedeflerine hizmet edebilecek her türlü bilgi kaynağını oluşturan öğretim üyeleri ve idarecilerinizin tümü üye öğrencilerinizin tümünün gurup mensubiyetini oluşturacak tarzda görüntüleri yayınlanır.Veya topluluğunun amaçlarında anlatıldığı  üniversite ve bölümün tanıtıldığı konuşmalar ve resimli slayt gösterileri beraberce yapılanın adı TANITIM VİDEOSUDUR.Tanıtım videosu sitenin tanıtılmasında etkinlik planının en altında sürekli gösterime hazır olan bir anlayışta olmalıdır. 97 ve 98. topluluklar tanıtım videosunda örnektir.

13.Etkinlik videosu nasıl olmalı?

Bir yıllık etkinlik planının içerisinde ürün meydana getiren etkinliğin başından sonuna çekimi yapılır,bu çekimde etkinliğe katılan öğretim üyeleri,öğrenciler ve ürünün nasıl olduğunu bilginin belgesi haline getirecek şekilde çekimini temin edilir.Bu bilgi sitenizde arşivde saklanır ve bilginin paylaşılmasında önemli bir materyal olarak kullanılır.Site arşivi etkinlik videolarının saklandığı yerdir. 77 ve 23 vb. topluluklarda gözüktüğü gibi bir etkinliğin nasıl yapıldığını başından sonuna gösteren çekim etkinlik videosu olup,konferans, panel, sempozyum,çalıştay vb. faaliyetlerin bilgiyi öne çıkaracak tarzda videoya alınması etkinlik videosudur.

14.Tablonun etkinlik satırında ''Etkinliğin Adı ve Anafikri'' başlığı yerine ETKİNLİĞE KATILANLARIN ADI,KONFERANSIN ADI,ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI maddeleri yazılarak düzenlenecek ve uygulanacaktır.

Bütün şartları yerine getirmiş olan toplulukların çalışması, etkinliği, üye listesi yakınen takip edilecek, öz kaynak desteği verilecek, ayrıca sponsorluk ve hibe konusunda kurs ve seminer verilerek topluluklara direk ve dolaylı yoldan desteğimiz devam edecektir. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Prof.Dr. Emin KURU

 

14/12/2012