Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığının (MEDİKO) Topluluklar İle İlgili Görevleri

Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığının (MEDİKO) Topluluklar İle İlgili Görevleri

 Kuruluş resmi yazısının evrelerini oluşturur.

 İlgili topluluk dekanlığından Mediko’ya gelen evraklar Mediko yetkilileri tarafından 

kontrol edilir.

 Eksik evraklar var ise onların temin edilmesi istenir.

 Tamamlanan evraklar ile birlikte Mediko tarafından ilk kuruluş amaçlar, yıllık etkinlik 

plan ve tanıtım videosu olması için standartlara uyması istenir.

 Daha sonra öğrenci toplulukları koordinasyon merkezine yönlendirilerek  online 

ortama geçişini sağlarlar.