Öğrenci Topluluk Koordinasyon Merkezindekilerin Etkinlik Başvurularındaki Görevleri

Öğrenci Topluluk Koordinasyon Merkezindekilerin Etkinlik Başvurularındaki Görevleri 

 Dilekçe ile gelip gelmediklerine bakılır. Akademik lider ve topluluk başkanının imzasının

olup olmadığını denetler.

 Talep edilen etkinliğin yıllık etkinlik planının içinde olup olmadığı kontrol edilir. Eğer 

bulunuyorsa onay verilir;  aksi halde onay verilmez.

 Yıllık kullanıcılar otobüs ve maddi para standartlarını geçip geçmediği kontrol ederler.

 Etkinlik planının yıllık güncellemesinin yerine gelip gelmediğini kontrol eder.