Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Yeni Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Yönerge için tıklayınız...