Öğrenci Topluluklarının Akademik Liderleri, Topluluk Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Dikkaktine

     Öğrenci Toplulukları yönetmeliğinin 14.Maddesine göre her topluluk bir yıllık etkinlik planını eğitim öğretim yılının ilk bir ay içerisisinde yapmak zorundadır. Etkinlik planlarınızın yönerge gereği 3 hafta içerisinde yapılarak idari denetime sunulması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

 

Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Merkezi