Kariyer Planlaması: Denetim Mesleği

Sunum: GAZİSEM Müdür V. Prof. Dr. Selahattin TOĞAY

Açılış Konuşması: Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim USLAN

Konuşmacı: Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ