* Öğrenci Toplulukları Toplantısı

 

12.10.2016 Çarşamba günü saat 10:00 ’da Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonunda Öğrenci Toplulukları eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya Topluluk başkanları ve başkan yardımcılarının katılması gerekmektedir.

Not: Toplantıya zamanında iştirak etmeyen topluluk mensuplarının web sitelerinin online ortamında sergilenmesi gecikeceğinden dolayı yapacağı faaliyetlerde sorumluluk alınması teknik bakımdan mümkün olmayacaktır.