Misyon - Vizyon - Öğrenci Toplulukları
Misyon - Vizyon

Misyon

Gazi Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının, Sağlık, Kültür, Spor Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir biçimde yönetilmesini, Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş yönergesi doğrultusunda toplulukların desteklenmesini ve işleyişini sağlamak.

Vizyon

Gazi Üniversitesi Öğrenci Topluluklarını, üniversitemizle, toplumla ve uluslararası camiayla bütünleşen, başarılı topluluklar haline getiren ve bu topluluklarda görev alan öğrencileri çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlayan iklimi sağlayan bir merkez olmaktır.