Topluluk Kuruluş Şartları

TOPLULUK KURULUŞ ŞARTLARI

1- KURUCU ÜYELERİN ÖĞRENCİ BELGELERİ

(Toplam 15 Öğrenci)

 

2- KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Örnek

 1 Kişi Başkan

 1 Kişi Başkan Yardımcısı

 1 Kişi Birinci Sınıf Temsilcisi

 1 Kişi Teknik Yazışmalar Sorumlusu

 1 Kişi Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu

 1 Kişi Video Çekim Sorumlusu

 1 Kişi Adres Güncelleme ve Mezun İzleme Sorumlusu 

 1 Kişi Staj ve E-Dergi Sorumlusu

 1 Kişi Olağan Öğrenci Kongresi Tertip ve Arşiv Sorumlusu

 2 Kişi Kurumlar Arası Proje ve Koordinasyon Sorumlusu

 

3- ÖNERİLEN AKADEMİK LİDERİN ADI, SOYADI LİDERLİĞİ KABUL ETTİĞİNE İLİŞKİN İMZALI ONAY BELGESİ

( Doktorasını Tamamlamış Öğretim Üyesi)

Örnek

Fakültemizde/Yüksekokulumuzda kurulması planlanan X Topluluğu’nun Akademik Lideri olmayı kabul ediyorum.

Adı Soyadı

Ünvanı

Telefon

 E-Posta

 İmza

 

4- TOPLULUĞUN ADI

(Topluluk Adı Amacını Yansıtacak Nitelikte Olmalı)

 

5- TOPLULUĞUN AMACI

Paydaş Kurumlar Belirtilmeli

Misyon ve Vizyon  

E- Dergi

 

6- FAALİYETLERİN TÜRÜ ve BİR YILLIK FAALİYET PLANI

Örnek

7- TOPLULUĞUN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ ve İŞLEYİŞ YÖNERGE HÜKÜMLERİNE UYULACAĞINA DAİR KURUCU ÜYELERİN TAAHHÜDÜ

Örnek

Gazi Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi hükümlerine, kurucu üyeler olarak uyacağımızı taahhüt ederiz.

Not: Bütün üyeler imzalayacaktır.

 

Adı Soyadı

Telefon

E-Posta

İmza

8- TOPLULUK TANITIM VİDEOSU

( Sadece Görsellerden Hazırlanmalıdır)