TMD Konservatuvarı Müzik Bilim Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BİLİM TOPLULUĞU’NUN AMAÇLARI

Gazi Üniversitesi Müzik Bilim Topluluğu, öğrencilerin müziğe karşı olan tutumlarını ele almanın yanında, müziğe bilimsel perspektiften bakabilmeyi amaçlar. Müzikoloji disiplini kapsamında yetiştirilebilecek yeni yaklaşımlar üretmeyi hedefleyen topluluk, bu yaklaşımların akademik çevrelerde tartışılmaya sunulmasını için kurulmuştur. Üyeleri için okuma, açık oturum gibi amaçlara hizmet eden buluşmalar düzenleyerek, müzikoloji ve sosyal bilimler adına düşünmeye, üretmeye teşvik eder. Müzikolojinin bir sosyal bilim disiplini olduğunun farkında olarak, müzik bilimciler ile diğer sosyal bilim disiplinlerinde çalışan öğrencileri ve akademisyenleri bir arada toplayarak, disiplinler arası faaliyetlere zemin hazırlamayı amaçlar. Üyelerine entelektüel bir birey olma amacını kazandırmayı ve analitik düşünceyi aşılamayı hedefler. 

MÜZİK BİLİM TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Tanışma toplantısı

Topluluk üyeleri ile tanışma, gelecek etkinliklerin planlaması.

 

 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

 

KASIM’IN İLK HAFTASI 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

2

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KONSER DENEYİMİ

 

Klasik Türk müziğinin icra ortamının da gözlenmesi. değerlendirilmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

22 KASIM 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

 

Öz Kaynak

3

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

Topluluk başkanı’nın müzik üzerine sunumu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

29 KASIM 2017

-İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

4

KİTAP İNCELEMESİ (BİLİM PERSPEKTİFİNDEN MÜZİK- YETKİN ÖZER)

 

müzik üzerine önemli bir kaynak olan kitapların tartışılıp, aktarılması

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

13 ARALIK 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

 

Öz Kaynak

5

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

Topluluk başkan yardımcısı’nın müzik üzerine sunumu

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

20 ARALIK 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

6

KİTAP İNCELEMESİ (OSMANLI-TÜRK MUSIKİSİNİN KISA TARİHİ- CEM BEHAR )

müzik üzerine önemli bir kaynak olan kitapların tartışılıp, aktarılması

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

14 ŞUBAT 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

 

Öz kaynak

7

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

Topluluk proje koordinasyon sorumlusu’nun müzik üzerine sunumu

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

21 ŞUBAT 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz kaynak

8

TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSER DENEYİMİ

 

Türk halk müziğinin icra ortamının da gözlenmesi. Değerlendirmesi.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

22-25 Şubat 2018

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

Öz Kaynak

9

ÖĞRENCİ SUNUMLARI (HANDE TAŞÇEŞME)

 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği konservatuvarı çalgı eğitim bölümü mezunlarından Hande Taşçeşme’nin sunumu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

28 MART 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

10

KİTAP İNCELEMESİ (CUMHURİYET, HALK VE MÜZİK- ÖZGÜR BALKILIÇ)

 

müzik üzerine önemli bir kaynak olan kitapların tartışılıp, aktarılması

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

28 MART 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

 

Öz Kaynak

11

ÖĞRENCİ SUNUMLARI (CİHAN BÜKE)

 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği konservatuvarı müzikoloji bölümü öğrencilerinden Cihan Büke’nin sunumu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

4 NİSAN 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

12

KİTAP İNCELEMESİ (GÜRÜLTÜDEN MÜZİĞE- JACQUES ATTALI)

 

müzik üzerine önemli bir kaynak olan kitapların tartışılıp, aktarılması

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

18 NİSAN 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

Öz Kaynak

13

ÖĞRENCİ SUNUMLARI (SONGÜL CİN)

 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği konservatuvarı müzikoloji bölümü öğrencilerinden Songül Cin’in sunumu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

25 NİSAN 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

14

KLASİK BATI MÜZİĞİ KONSER DENEYİMİ

 

Klasik Batı müziğinin icra ortamının da gözlenmesi. değerlendirilmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

9 MAYIS 2017 GAZİ

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

Öz Kaynak

15

ÖĞRENCİ SUNUMLARI (DENİZ SELTUĞ)

 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği konservatuvarı Yüksek Lisans öğrencilerinden Deniz Seltuğ’un sunumu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

16 MAYIS 2017

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak