TMD Konservatuvarı Müzik Bilim Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BİLİM TOPLULUĞU’NUN AMAÇLARI

Gazi Üniversitesi Müzik Bilim Topluluğu, öğrencilerin müziğe karşı olan tutumlarını ele almanın yanında, müziğe bilimsel perspektiften bakabilmeyi amaçlar. Müzikoloji disiplini kapsamında yetiştirilebilecek yeni yaklaşımlar üretmeyi hedefleyen topluluk, bu yaklaşımların akademik çevrelerde tartışılmaya sunulmasını için kurulmuştur. Üyeleri için okuma, açık oturum gibi amaçlara hizmet eden buluşmalar düzenleyerek, müzikoloji ve sosyal bilimler adına düşünmeye, üretmeye teşvik eder. Müzikolojinin bir sosyal bilim disiplini olduğunun farkında olarak, müzik bilimciler ile diğer sosyal bilim disiplinlerinde çalışan öğrencileri ve akademisyenleri bir arada toplayarak, disiplinler arası faaliyetlere zemin hazırlamayı amaçlar. Üyelerine entelektüel bir birey olma amacını kazandırmayı ve analitik düşünceyi aşılamayı hedefler. 

 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BİLİM TOPLULUĞU BAHAR DÖNEMİ ETKİNLİK PLANI

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Yönetim Kurulu Toplantısı

Dönem İçindeki Etkinliklerin Düzenlenmesiyle İlgili Toplantı

 Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

 

7 Şubat

2018

-

Öz Kaynak

2

Öğrenci Sunumları

Topluluk Başkanının Sunumu

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

21 Şubat 2018

- İlgili Afişlerin Basımı

 

 

Öz Kaynak

3

Müzikoloji Atölyesi

Topluluk Üyeleri Arasında Müzik Araştırmaları İle İlgili Söyleşi

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

28 Şubat 2018

- İlgili Afişlerin Basımı

Öz Kaynak

4

Kitap İncelemesi (Bilim Perspektifinden Müzik- Yetkin Özer)

 

Müzik Araştırmalarında Kaynak Olan Kitapların Tartışılıp, Aktarılması

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

7

Mart

2018

-

 

Öz Kaynak

5

Yönetim Kurulu Toplantısı

Dönem İçindeki Etkinliklerin Düzenlenmesiyle İlgili Toplantı

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

14 Mart

2018

-

Öz Kaynak

6

Öğrenci Sunumları

Topluluk Üyelerinin Sunumu

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

21 Mart

2018

- İlgili Afişlerin Basımı

 

 

Öz Kaynak

7

Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi’ne Teknik Gezi

Öğrencilerin Araştırmalarını Sunabileceği Ve Akademik Kongreleri Tecrübe Edebileceği Günübirlik Teknik Gezi.

Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi Yahşiyan/Kırıkkale

28

Mart

2018

-Otobüs

Öz Kaynak

8

Müzikoloji Atölyesi

Topluluk Üyeleri Arasında Müzik Araştırmaları İle İlgili Söyleşi

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

4

Nisan

2018

- İlgili Afişlerin Basımı

Öz Kaynak

9

Kitap İncelemesi (Cumhuriyet, Halk Ve Müzik- Özgür Balkılıç)

 

Müzik Üzerine Önemli Bir Kaynak Olan Kitapların Tartışılıp, Aktarılması

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

11

Nisan

2018

-

 

Öz Kaynak

10

Yönetim Kurulu Toplantısı

Dönem İçindeki Etkinliklerin Düzenlenmesiyle İlgili Toplantı

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

18 Nisan 2018

-

Öz Kaynak

12

Öğrenci Sunumları

Topluluk Üyelerinin Sunumu

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

25 Nisan 2018

- İlgili Afişlerin Basımı

 

Öz Kaynak

13

Müzikoloji Atölyesi

Topluluk Üyeleri Arasında Müzik Araştırmaları İle İlgili Söyleşi

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

2

Mayıs

2018

- İlgili Afişlerin Basımı

Öz Kaynak

14

KİTAP İNCELEMESİ

 

Müzik Üzerine Önemli Bir Kaynak Olan Kitapların Tartışılıp, Aktarılması

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

9 Mayıs

2018

-

 

Öz Kaynak