Teknoloji Fakültesi Teknoloji Araştırma Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TOPLULUĞUNUN AMAÇLARI

Topluluğun amaçları:

Lisans düzeyinde farklı mühendislik dallarında bulunan öğrencilerin birbirleri ile aralarındaki iletişim ve koordinasyonu arttırarak, bilim ve teknoloji alanlarında araştıran, düşünen, fikir üreten ve bu konularda birbirleri ile fikir paylaşımında bulunan öğrenci portföyü oluşturmak ve bu öğrencilerin birlikte proje üretmek ve desteklemektir. Buna bağlı olarak teknoloji üreten okul misyonuna katkı sağlamak ve aynı zamanda, öğrenci arkadaşlarımızın kişisel gelişimlerine ülke düzeyinde bilim ve teknoloji alanında ihtiyaç duyulan kalifiye mühendislerinin yetiştirilmesinde katkıda bulunmaktır.

Topluluğun planları:

1.1: Gazi üniversitesi içerisinde AR-GE çalışmalarını destekleyen bir proje topluluğu haline gelmek

1.2Topluluğumuza üye olan arkadaşlarımıza çeşitli eğitim etkinlikleri düzenleyerek daha yüksek donanıma şahit olmalarını sağlamak ve onları mühendislik dallarında hazır hale getirmek.

1.3Sanayi işbirliğinde mühendislik öğrencilerini temsil edebilecek bir platform haline gelmek

1.4Öğrencilerin okul sonrası kariyer hedeflerini başarılı olmasına katkı bulunmak ve okul sonrası süreçte de birbirleri ile güçlü iletişime sahip olmalarını sağlamak.

2017-2018 YILLIK ETKİNLİK PLANI

 

 

Etkinliğe Katılan

Konuşmacıların Adı ve

Yapılan Her Etkinliğin Açıklayıcı Kazanımları

 

Etkinliğin Adres ve Yeri

 

Etkinliğin Tarih ve Saati

 

Etkinliğin Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi

 

Kullanılan

Kaynak

 

1. Etkinlik

Tanışma Kahvaltısı

Ana fikir:Topluluk üyelerini bir araya getirerek üyelerimizin birbirleriyle olan ilişkilerini sağlamlaştırmak için yapılan sosyal etkinliktir.

 

.

 

Ankara

 

1 Ekim

2017 Pazar

 

   _____

 

 

 

2. Etkinlik

Sanayi Gezileri

Ana fikir: Sanayi ile mühendislik öğrencilerini bir araya getirerek,öğrencileri piyasa hakkında bilgilendirmek ve staj başvurusu yapma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.

Hem stantları gezecek öğrenciler hem de ilerleyen günlerde  uygulama alanını, sahayı yerinde görecek.


 

Ankara

 

Kasım

2017

kuru pasta,çay,

kahve,su,

otobüs ,kumanye

 

 

3.

Etkinlik

Bölümler Hakkında Aylık Konferanslar

Ana fikir:Alanında uzman kişiler tarafından her bölümdeki mühendislik öğrencisine ilgisi doğrultusundaki konu hakkında bilgi verilmesi ve piyasadaki yenilikleri yakından takip etme fırsatı sunulması


 

Ankara

 

Haftaiç-

leri

2017

Salon,konuşmacılara teşekkür belgesi,

kuru pasta,çay,

kahve,su


 

 

4. Etkinlik

         Bitirme Tezlerinin Herkese Sunumu

Ana fikir:Tez hazırlayan öğrencilerin proje sunum yeteneğini geliştirerek mesleki hayatına hazırlanması , alt dönem öğrencilerinin de tez hazırlama konusunda bilgi sahibi olması ve farklı düşüncelerden yararlanarak ile özgün projeler ortaya çıkarmalarını sağlamak.


 

Ankara

 

Şubat

2018

Salon,konuşmacılara teşekkür belgesi,

kuru pasta,çay,

kahve,su

 

 

 

5. Etkinlik

8 Mart 1.Kadın Mühendisler Buluşması

Ana fikir:Mühendis kızlarımızı biraz olsun cesaretlendirmek, kadınların da mühendislikte önemli bir yere sahip olduğunu göstermeyi ve fırsat eşitliğine dair farkındalığı biraz daha artırmayı hedefliyoruz.


 

Ankara

 

8

Mart 2018

Salon,konuşmacılara teşekkür belgesi,

kuru pasta,çay,

kahve,su

 

 

 

6.

Etkinlik

Çanakkale Gezisi

Ana Fikir:Ülkenin kuruluşunda önemli bir zafer olan Çanakkale’de şehitlerimizin bıraktığı Milli Mücadele mirasının yerinde incelenip, gençlerin gelecekte ailesine ve topluma faydalı, rasyonel, milli değerlere sahip kişilik kazanması ve öğrencilerde tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


 

Çanakkale

 

Mart 2018

 

45 kişilik uzun yol taşıtı,

kumanya,

su

 

 

 

7. Etkinlik

Teknik Kurslar

Ana Fikir:Paydaş Kurum Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile öğrencilerimizi teknik anlamda geliştirme

Gazi Mesleki Eğitim M.

           

Her Cumartesi Pazar

Bilgisayar Lab.-Öğretmen

 

Paydaş Kurum

 

8.

Etkinlik

3BZ ‘ 18

Ana Fikir: Ünivesiteli gençlerin yetkinliklerinin farkına varmasını sağlamak, onları kariyer maceralarına en iyi şekilde yönlendirmek ve alanında başarılı kişilerle konuşarak kariyerlerini oluştururken cesaretlendirmek.


 

Ankara

 

Nisan 2018

Konuşmacılara Teşekkür Bel.,kuru pasta,çay,kahve,su,salon

 

 

9. Etkinlik

İGA : 3.Havalimanı Gezisi

(Sanayi Gezileri kapsamında Teknik Gezi)

Ana Fikir:Mühendislik programlarının yerinde görülüp bilgi alınması,öğrencilerin firma çalışanlarıyla staj ve işyeri eğitimi konularını görüşme fırsatı

 

İstanbul

 

Nisan

2018

45 kişilik uzun yol taşıtı,

kumanya,

su

 

 

10. Etkinlik

Sosyal Sorumluluk Projesi

Ana Fikir:23 Nisan dolayısıyla çocuklarla birlikte bir etkinlik düzenleyerek gelecek nesillere örnek teşkil edip yardımlaşma ve sevgi ağı oluşturmak.

 

Ankara

23 Nisan 2018

Cumartesi

 

Taşıt

 

 

11. Etkinlik

Artvin Havaalanı Gezisi

(Sanayi Gezileri kapsamında Teknik Gezi)

 

Ana Fikir:Yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı şantiyelerin yerinde görülmesi

 

 

Artvin

 

Mayıs

2018

45 kişilik uzun yol taşıtı,

kumanya,

su

 

Paydaş Kurum

(İnşaat Topluluğu)

12. Etkinlik

İzmir Teknik Gezisi

(Sanayi Gezileri kapsamında Teknik Gezi)

 

Ana Fikir:Yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı uygulama sahalarının yerinde görülmesi

 

 

İzmir

 

Haziran2018

30 Kişilik Taşıt,

kumanya,

su

 

13. Etkinlik

MİCROSOFT Teknik Gezisi

(Sanayi Gezileri kapsamında Teknik Gezi)

Ana fikir:Mühendislik programlarının yerinde görülüp bilgi alınması,öğrencilerin firma çalışanlarıyla staj ve işyeri eğitimi konularını görüşme fırsatı

 

İstanbul

8-10

Haziran2018

30 kişilik uzun yol taşıtı,

kumanya,

su