Teknoloji Fakültesi Teknoloji Araştıma ve İnovasyon Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE İNOVASYON TOPLULUĞU’NUN AMAÇLARI

        *Teknolojinin gelecek yıllarda önemini kavramak ve farkındalık oluşturmak.

*Teknolojide inovasyonun önemini kavramak ve farkındalık oluşturmak.

*Teknoloji Fakültesinde teknolojiyle ilişkili olabilecek bölümlerle iş birliği yapmak ve bunu alışkanlık edinmek.

*Türkiye’de Teknoloji Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinde bölümler arası iş birliği konusunda bilgi sahibi olmak, konferans vermek, ilişkiler kurmak ve ortak etkinlikler yapmak.

*Teknoloji Transferi konusunda yurt dışında bu alanda ileri gitmiş ülkelerin üniversite bölümlerinde öğrenci topluluklarıyla ilişki kurmak, ortak konferanslar, etkinlikler ve projeler yapmak.

*Türkiye’nin hayatında önemli olan teknoloji konusunda bilgi sahibi olmak ve stratejik düşünce oluşturmak için çalışmalar yapmak.

*Dünyadaki teknolojik gelişmeler konusunda konferanslar düzenlemek.

*Teknoparklarla ilişki konusunda öğrenci çalıştayı düzenlemek.

*Teknoloji transferi konusunda model uygulamaları bilme ve Türkiye’de etkin teknolojinin üretildiği illere teknik geziler yapmak, gözlemde bulunmak, staj imkanlarını araştırmak.

*Teknolojinin meydana gelmesini sağlayan teknik malzemelerin üretimini yapan emekli yada uzman kişilerin uygulama becerileri aktarma konusunda konferans verdirmek, yapacağımız projelerde uzman kişilerede yer vermek.

*Enerji, makine, bilgisayar ilişkisi konusunda konferanslar vermek, makale araştırması yapmak, bu alanda çalışma grupları oluşturmak.

*Bu temel teknolojiyi oluşturacak unsurlarla endüstriyel tasarımcısının ilişkisi konulu konferanslar vermek ve model uygulamalarla çalışmak.

*Teknolojide malzeme ve metalürjinin önemi konusunda konferanslar vermek, makale yazmak, öğrenci çalıştayı yapmak ve ortak projeler geliştirmek. Model uygulamalar görmek ve yeni modeller geliştirmek.

*Anadolu’da var olan teknoloji uygulamaların ilkeleri üzerinde araştırmalar yapmak ve bunları geliştirmek. Hayata hazırlayıcı projeleri teknoparklar vasıtası ile patentle standartlaştırmak.

*Toplumda teknolojik ihtiyaçlar konusunda analiz yapmak sosyal ve psikolojik ihtiyaç analizleri incelemek ve onların üretimi konusunda araştırmalar yapmak.

*Bulguları ortak disiplinlerle beraber değerlendirerek projeler üretmek ve patent sürecini başlatmak.

*Stratejik teknolojinin ürünü olan kalorifer kazanı, traktör, gemi vb. araçlarla üretimi konusunda alternatif enerji ile çalışabilecek aparatlar tasarlamak ve üretmek.

TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE İNOVASYON TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

NO

ETİNLİK

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Bursa Saç İşleme Teknolojileri Fuarı

BURSA

2.12.2017

46 Kişilik Otobüs+Kumanya

Özkaynak

2

TPE Patent Bilgilendirme Konferansı 

Dekanlık Konferans Salonu

22.02.2017

Konferans Salonu

ÖZkaynak

3

Çanakkale Şehitleri Anma

ÇANAKKALE

18.03.2017

46 Kişilik Otobüs+Kumanya

Özkaynak

4

 Rize Kültürel Gezi

Rize

7.04.2017

46 Kişilik Otobüs+Kumanya

Özkaynak

5

İzmir İnovasyon Kampı

İZMİR

28.04.2017-29.04.2017

46 Kişilik Otobüs+Kumanya

Özkaynak

6

İftar Yemeği

ANKARA

22.05.2017

 

 

Özkaynak