Teknoloji Fakültesi Otonom Sistemler Topluluğu

 

TOPLULUĞUMUZUN AMAÇLARI

1-) Ülkemiz ve dünya için teknolojik gelişimi ilke edinmiş, mühendisliğin yaratıcılık, geliştirme, bütünleştirme, paylaştırma işlevine elektro-teknoloji ve bilgi teknolojisine, insanlığa yararlı bilimlere ve uzmanlık alanlarına katkıda bulunmak,

2-) Yapay zekâ, görüntü işleme, robotik ve derin öğrenme gibi teknolojinin dünya çapında uç noktalarını oluşturan bu alanlara ilgi duyan üniversitemiz öğrencilerinin aklındaki soruları cevaplamak, dünyada hızla gelişen bu teknolojiler için ülkemizde farkındalık ve bilgi birikimini arttırmak; savunma sanayii, bilişim sektörü ve akademik çevrelerce bu alana ilgi duyan ve bahsi geçen konular hakkında çalışma yürüten kişileri ve ekipleri bir araya getirerek bilgi paylaşım ortamı oluşturmak; profesyonel bakış açısını ve öğrenci bakış açısını, tecrübe ve isteği bir araya getirmek,

3-)Bilgisayar Mühendisliği alanında akademik çalışmaların, sektörel faaliyetlerin araştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak;

4-)Bilgisayar Mühendisliği okuyan ve bu alanda çalışmak isteyen üniversite öğrencilerinin staj yapmalarına ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak,

5-) Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü denetimi altında, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki ve akademik faaliyetlerine yardımcı olmak, onlara rehberlik etmek, üyelerin koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlayıp, düzenlenecek panel ve konferanslarla okulumuza olan ilgiyi arttırmak, okulumuzu iş dünyasına daha iyi tanıtmak ve üyelerimiz ile diğer öğrenci arkadaşlarımızı iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirmektir.

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ OTONOM SİSTEMLER TOPLULUĞU 2017 – 2018 ETKİNLİK PLANI

ETKİNLİK NO

ETKİNLİK ADI

ADRES / YER

TARİH / SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1.ETKİNLİK

Tanışma Toplantısı

Gazi Üniversitesi

13 Şubat 2018

Sınıf

Öz Kaynak

2.ETKİNLİK

AKINROBOTİCS İNSANSI ROBOT FABRİKASI TEKNİK GEZİSİ

Başak Mahallesi

Konya Ereğli

Caddesi No:116 Karatay Konya (Konya – Adana Yolu 10. Km)

17 Şubat 2018

Otobüs Su ve Kumanya

Tahsisi

Öz Kaynak

3.ETKİNLİK

Dönem Ortası Yönetim Kurulu Toplantısı

Gazi Üniversitesi

9 Nisan 2018

Sınıf

Öz Kaynak

4.ETKİNLİK

Dönem Ortası Genel Kurul Toplantısı

Gazi Üniversitesi

16 Nisan 2018

Kafe

Öz Kaynak

5.ETKİNLİK

Art Of Intelligence Konferansı

Gazi Üniversitesi

21 Nisan 3018

Salon Tahsisi

Öz Kaynak

6.ETKİNLİK

Doğa Yürüyüşü

Eymir Gölü

5 Mayıs 2018

Otobüs Su ve Kumanya Tahsisi

Öz Kaynak

7.ETKİNLİK

Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı

Gazi Üniversitesi

11 Mayıs 2018

Sınıf

Öz Kaynak

 

Topluluk Başkanının                                                                                                      Akademik Danışmanın

Adı Soyadı                                                                                                              Adı Soyadı

İmza                                                                                                                        İmza