Teknoloji Fakültesi Ahşap Bilimi ve Teknolojisi Topluluğu - Öğrenci Toplulukları
Teknoloji Fakültesi Ahşap Bilimi ve Teknolojisi Topluluğu

AMAÇLAR:

 1. Ağaç ile insan hayatı arasında ilişki kurmak, ağaçla ilgili bilgiler edinmek.
 2. Ağacın sanayide kullanım çeşitliliği ile ilgili bilgiler edinmek, panel, sempozyum yapmak, konferanslar düzenlemek
 3. Sanayide seri üretim yapan ağaca dayalı dolap kapı çerçeve sanayi mamullerine eleman yetiştirme becerisi ile beraber pahalı ürün haline gelen yat sanayi, saz bağlama, ud, gitar, keman vb. müzik aletleri sanayi, oyuncak sanayi ahşap mutfak malzemeleri tasarım ve imalatı
 4. İç mimarı dekorasyon bölümü ile ilişki kurarak dizayn estetik ve dekorasyon bilgi becerisine sahip olup masif mobilya, dolap, kapı vb. tasarım imalatı
 5. Ahşap evler konusunda bilgi beceri geliştirme tasarım yapma
 6. Endüstri mühendislerinin ürettiği ağaca dayalı laminat, kontraplak, ynga levha vb. mamuller hakkında bilgi sahibi olmak
 7. Kültürel mirasa ait konak vb. eserlerin restorasyonu ile ilgili bilgi ve beceri geliştirmek
 8. İnsanlığın ve toplumun tabanında el becerisi ile meydana gelmiş kağnı arabası çeyiz sandığı kilim dokuma tezgahı yapımı tasarımı ve modernizaysonu ile imalatı için patentini alma
 9. Ağaç sanayinin ilgi duyulan ürünlerine üniversite sanayi işbirliği ile çalışılarak patent alma ve sanayiye patent verme
 10. Bu amaçlar için ilgili ve temayül etmiş öğretim üyesi ve uzmanlarla Almanya, Japonya gibi ağaç sanayide gelişmiş ülkelerin ağaç toplulukları ile ilişki kurmak ortak etkinlikler ve projeler düzenlemek
 11. Bölümümüzde olmayan beceriyi geliştirmek için uzman kişilerden kurslar almak ve bu türde programlar düzenlemek
 12. Doğa ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla ağacı yerinde tanımak için geziler düzenlemek
 13. Yapılcak işe göre üniversitenin ilgili diğer bölümleri ile işbirliği
 14. Üniversitenin BAP, Avrupa Birliği Farabi Mevlana gibi proje ofisler ile Tübitak Sanayi Bakanlığı ve organize sanayi bölgeleri ile işbirliği sağlamak
 15. Paydaş kurum yapılacak işe göre üniversitenin diğer bölüm ve toplulukları arasında işbirliği sağlamak
 16. Mobilya ve ahşap fabrikalarına endüstri mühendisliği düzeyinde programlar hazırlamak
 17. Türkiye ahşap sanayi sektörü ile birlikte kaliteyi geliştirici ve iyileştirici yönde çalışmalar yapmak
 18. Türkiye ahşap sektörünün kurumsallaşması ve markalaşması hususunda çalışmalar yapmak
 19. Türkiye ahşap sanayi sektöründe çalışanların eğitimi, iş güvenliği ve sağlığını koruma hususunda iş birliği yaparak panel, sempozyum vb. düzenlemek 

 

 

 

2019-2020 ETKİNLİK PLANI

Topluluk Adı: AHŞAP BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ TOPLULUĞU

 

Etkinlik Adı

Etkinliğe (varsa) Katılan Konuşmacıların Adı

 

Etkinliğin Kazanımları

 

Adres ve Yeri

Tarih ve Saati

Malzeme ve

İhtiyaç Listesi

Kullanılan Kaynak

Oryantasyon ve

Tanışma

-Bölümümüze yeni gelen öğrenci arkadaşlarımızın uyum sağlamasına yardımcı olma

-Topluluğumuzu tanıtma

 

Konferans

Salonu

24 Eylül 2019

-Konferans Salonu

-İkram

ÖZ KAYNAK

Beypazarı evleri inceleme gezisi

-Beypazarı tarihi ahşap evleri inceleme

Ankara/Beypazarı

19 Ekim 2019

-Ulaşım

ÖZ KAYNAK

Cumhuriyet Bayramı

-ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK’E ziyaret

 

ANITKABİR

29 Ekim 2019

-Ulaşım

ÖZ KAYNAK

Teknik Gezi

-Ahşap ürün üretimi yapan fabrika teknik gezisi

İzmir

10-25 Kasım 2019

-Ulaşım

-Kumanya

-Konaklama

 

ÖZ KAYNAK

Yönetim

Kurulu

Toplantısı

-Dönem içi yapılacak etkinliklerin görev dağılımı

-Ekip çalışmasına yatkınlık sağlama

 

Taşkent binası 3.kat 342 nolu ABİTET topluluk odası

11 Aralık2019

 

ÖZ KAYNAK

Müze Gezisi

-Tarihi ahşap eserleri inceleme

Ankara

Etnografya Müzesi

18 Ocak 2020

-Ulaşım

 

ÖZ KAYNAK

Asmaz Ahşap

Teknik Gezi

-Ahşap karkas yapılar ve ahşap ev üretimi inceleme, bilgi alma

 

Yalova

Asmaz Fabrikası

14-16 Şubat 2020

-Ulaşım

-Kumanya

ÖZ KAYNAK

2. Fidan

Dikme

Etkinliği

-Ahşap üretimi için hammadde olanağını sağlamak, yardım sağlamak

-Ağaçlanmanın önemi konusunda dikkat çekmek

 

Ankara

 

İlgili bölgenin belirlenmesi

 

1-8 Mart 2020

-Ulaşım

ÖZ KAYNAK

Çanakkale Zaferi

-Çanakkale ziyareti

Çanakkale

18 Mart 2020

-Ulaşım

-Kumanya

-Konaklama

ÖZ KAYNAK

Yıldız Entegre Fabrika Teknik Gezisi

-Yonga lif levha, MDF, panel, suntalam yapıları inceleme ve bilgi alma

Bursa/İnegöl

10-19 Nisan 2020

-Ulaşım

 

ÖZ KAYNAK

Teknik Gezi

-Ahşap yapı ve yapı malzemeleri üretimi incelemesi

Muğla

Naswood Fabrikası

8-17 Mayıs 2020

-Ulaşım

-Kumanya

-Konaklama

ÖZ KAYNAK