Teknoloji Fakültesi Ahşap Bilimi ve Teknolojisi Topluluğu

AMAÇLAR:

 1. Ağaç ile insan hayatı arasında ilişki kurmak, ağaçla ilgili bilgiler edinmek.
 2. Ağacın sanayide kullanım çeşitliliği ile ilgili bilgiler edinmek, panel, sempozyum yapmak, konferanslar düzenlemek
 3. Sanayide seri üretim yapan ağaca dayalı dolap kapı çerçeve sanayi mamullerine eleman yetiştirme becerisi ile beraber pahalı ürün haline gelen yat sanayi, saz bağlama, ud, gitar, keman vb. müzik aletleri sanayi, oyuncak sanayi ahşap mutfak malzemeleri tasarım ve imalatı
 4. İç mimarı dekorasyon bölümü ile ilişki kurarak dizayn estetik ve dekorasyon bilgi becerisine sahip olup masif mobilya, dolap, kapı vb. tasarım imalatı
 5. Ahşap evler konusunda bilgi beceri geliştirme tasarım yapma
 6. Endüstri mühendislerinin ürettiği ağaca dayalı laminat, kontraplak, ynga levha vb. mamuller hakkında bilgi sahibi olmak
 7. Kültürel mirasa ait konak vb. eserlerin restorasyonu ile ilgili bilgi ve beceri geliştirmek
 8. İnsanlığın ve toplumun tabanında el becerisi ile meydana gelmiş kağnı arabası çeyiz sandığı kilim dokuma tezgahı yapımı tasarımı ve modernizaysonu ile imalatı için patentini alma
 9. Ağaç sanayinin ilgi duyulan ürünlerine üniversite sanayi işbirliği ile çalışılarak patent alma ve sanayiye patent verme
 10. Bu amaçlar için ilgili ve temayül etmiş öğretim üyesi ve uzmanlarla Almanya, Japonya gibi ağaç sanayide gelişmiş ülkelerin ağaç toplulukları ile ilişki kurmak ortak etkinlikler ve projeler düzenlemek
 11. Bölümümüzde olmayan beceriyi geliştirmek için uzman kişilerden kurslar almak ve bu türde programlar düzenlemek
 12. Doğa ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla ağacı yerinde tanımak için geziler düzenlemek
 13. Yapılcak işe göre üniversitenin ilgili diğer bölümleri ile işbirliği
 14. Üniversitenin BAP, Avrupa Birliği Farabi Mevlana gibi proje ofisler ile Tübitak Sanayi Bakanlığı ve organize sanayi bölgeleri ile işbirliği sağlamak
 15. Paydaş kurum yapılacak işe göre üniversitenin diğer bölüm ve toplulukları arasında işbirliği sağlamak
 16. Mobilya ve ahşap fabrikalarına endüstri mühendisliği düzeyinde programlar hazırlamak
 17. Türkiye ahşap sanayi sektörü ile birlikte kaliteyi geliştirici ve iyileştirici yönde çalışmalar yapmak
 18. Türkiye ahşap sektörünün kurumsallaşması ve markalaşması hususunda çalışmalar yapmak
 19. Türkiye ahşap sanayi sektöründe çalışanların eğitimi, iş güvenliği ve sağlığını koruma hususunda iş birliği yaparak panel, sempozyum vb. düzenlemek 

 

NO

ETKİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES  VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Oryantasyon ve Tanışma

-Bölümümüze yeni gelen öğrenci arkadaşlarımızın uyum sağlamasına yardımcı olma

-Topluluğumuzu tanıtma

Konferans Salonu

25 Eylül Salı

09.00

-İlgili salonun tahsis edilmesi

-İkram

ÖZ KAYNAK

2

TÜYAP Ağaç İşleme Makineleri Gezisi

-Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin teknolojidekki yerini öğrenme

İstanbul

12 -13 Ekim

-Ulaşım

ÖZ KAYNAK

3

Yönetim Kurulu Toplantı

-Dönem içi yapılacak etkinliklerin görev dağılımı

-Ekip Çalışmasına yatkınlık sağlama

Taşkent bina 3.kat  342 nolu ABİTET topluluk odası

6 Kasım

 

 

ÖZ KAYNAK

4

 

Konferans

-Ahşap sektörünün ihracaat ve ithalat alanındaki gelişmeleri

-Orta Anadolu İhraacatlar Topluluğu

 

-Konuşmacı Tahsin ATA

Konferans Salonu

17-21 Aralık

-İkram

ÖZ KAYNAK

5

Konferans

-Ahşap sektörünün dünü,bugunu v e geleceği hakkında b ilgi edinme

 

-Prof.Dr. Ramazan ÖZEN

Konferans Salonu

7-11 Ocak

-İkram

ÖZ KAYNAK

6

ERSA Fabrika

Teknik Gezi

-Ahşap sektöründe üretilen ürünlerin yapım aşamalarını öğrenme

-Fabrika ortamındaki çalışma şekli hakkında bilgi edinme

Sincan OSB/Ankara

25-28 Şubat

-Ulaşım

ÖZ KAYNAK

7

Mezun Olacak Üyelerimiz için Ağaç Dikme Programı

-Akşap üretimi için hammade olanağını sağlamay yardım sağlamak

-Ağaçlanmanın önemi konusunda dikkat çekmek

İlgili bölgesnın belirlenmesi

18-22 Mart

-Ulaşım

ÖZ KAYNAK

8

Konferans

-Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin iç mimarideki kullanımı hakkında bilgi edinme

 

-İç Mimar Zekai SELEN

-Konferans salonu

15-19 Nisan

-İkram

ÖZ KAYNAK

9

Safranbolu Evleri Teknik Gezi

-Ahşap evleri inceleme ve bilgi edinme

 

-Konferans salonu

13-17 Mayıs

-Ulaşım

ÖZ KAYNAK

10

Veda Yemeği

-Üyelerimizle vedalaşmak

-İlgili mekanın tahsis edilmesi

Haziran

 

ÖZ KAYNAK