Teknoloji Fakültesi Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Topluluğu

TOPLULUĞUN ADI

Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Topluluğu (UMTEG)

TOPLULUĞUN AMACI

Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Topluluğu, BEST (Board of European Students of Technology) adı altında Avrupa genelinde aktif görev yapan öğrenci ve mezunlar topluluğunun bir üyesi olmak ve Gazi Üniversitesi adını bu kuruma dahil etmek üzere kurulması planlanan bir topluluktur.

Ayrıca UMTEG olarak, BEST bünyesi altında Türkiye ve Avrupa’da lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören mühendislik ve teknoloji öğrencileri, mezunları ile iş birliği içerisinde bulunarak aşağıdaki görev, sorumluluk ve etkinlikleri yapmayı planlamaktadır;

  • Ulusal ve Uluslararası sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek,
  • Topluluk bünyesi altındaki öğrenci ve üyeler arasında iletişim, dostluk, dayanışma, ortak çalışma ortamı oluşturmak,
  • Kariyer planlama, mezuniyet sonrası kariyer başlangıç ve devamlılığı,
  • Sektör-Öğrenci-Üniversite üçgeni arasında paydaşlık ve köprü görevi görmek
  • Yetkinlik kursları düzenleyerek üyelerinin sosyal ve kişisel gelişimi adına ve 21.Yüzyıl’a uygun teknolojiye yatkın, gelişime açık bireylerde farkındalık oluşturma,
  • Sosyal ve teknik konular üzerine gerek yurtiçi gerek yurtdışı ayaklı projeler yürütmek.
  • Belirli bir sürede topluluk bünyesinde bulunan üye Üniversitelerle iş birliği içinde yılda 4 ayrı zaman diliminde (Yaz-Sonbahar-Kış-İlkbahar) olmak üzere kurslar düzenlemek ve yurtdışındaki kurslara üye öğrenci-mezunlar göndermek,

PAYDAŞ KURUMLAR

T.C. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Gazi Teknopark, Gazi Teknoloji Transfer Ofisi, Hewlett-Packard (HP), Vestel Group, AIRBUS Group, Whirlpool Corporation, Procter&Gamble (P&G), General Electric

2017-2018 ETKİNLİK PLANI

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Bilim Söyleşileri

Etkinlik boyunca alanında uzman hocaların konuşmacı olarak katılımlarıyla bilimsel, teknolojik ve yurtdışı deneyimleri hakkında bilgiler verileceği türden etkinlikler dizini.

 

 Teknoloji

Fakültesi Konferans Salonu

Kasım 2017

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

 

-İkramlar

Öz Kaynak

2

Erasmus Tanıtım Toplantıları

Erasmus ve Erasmus+ hakkında tanıtıcı bilgiler, nasıl gidileceği konusunda teknik bilgiler ve yararları hakkında bir toplantı. Bunlara ek olarak yurtdışındaki okullar hakkında tanıtıcı bilgi  ve ipuçlarına yönelik çalışmalar. Aynı zamanda bu konuda çalışmalar yapan kurum ve şirketler hakkında da bilgiler verilecektir.

Teknoloji

Fakültesi  Konferans Salonu

Aralık 2017

   - İlgili salonun

 

    - Etkinlik afişlerinin asılması

 

 

-İkramlar

Öz Kaynak

 

3

Teknoloji Gelişim Atölyesi

Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Topluluğu’nun bünyesinde fakülte ve/veya okul genelinde bilimsel, teknolojik ve teknik açılardan projesi veya fikri olan öğrencilere gerekli ekipman, alanında uzman hocalardan danışmanlık ve çalışma ortamı sunmak amacıyla kurulması planlanan bir atölyedir.

 

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Şubat 2. Haftası   2018

-Duyuru, afiş, Teknik Ekipman

Öz Kaynak,

Sponsor

4

AB Proje Yazımı Eğitimleri

Gazi Üniversitesi Proje koordinasyon merkezi ve Ulusal Ajans iş birliğiyle yurtdışı gönüllülük projelerinin yazılarak topluluk kurul ya da üyelerinin projeler yazması için gerekli şartların oluşturularak, bu projeler sonucunda yurtdışı deneyimi sağlayabilmesi için düşünülen bir projedir.

Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Merkezi

Şubat 2018

-Duyuru, afiş, broşür

Öz Kaynak

5

Uluslararası Girişim Günleri

Bunun hem özellikle mühendislik öğrencilerinde hem de diğer bölümlerde okuyanlar açısından bir ufuk açıcı, tecrübeli insanlarla bir araya gelerek bundan faydalanmak için çok önemli bir fırsat olduğu düşünülüyor. Konuşmacılar ve etkinlik planı daha sonra duyurularda belirtilecektir.

 

Teknoloji Fakültesi

Mayıs 2018

-Stantlar, ikram, afiş

Öz Kaynak

6

Mühendislik Tanıtım Günleri

Fakültemiz de mezun olacak ve bitirme projesi hazırlamaya yakın olan öğrencilerin projelerini tanıtıcı ve yeni işlerin ortaya çıkabileceği geniş çaplı şirketler ve TTO’ların da katılacağı bir organizasyon. Yeni startup ve mezuniyet sonrası kariyer planlamaları açısından katılım sağlayacak şirketlerin mezunlarla iletişiminin çok büyük faydalar sağlayacağı düşünülen bir etkinlik.

Teknoloji Fakültesi

Mayıs 2018

-Stantlar, ikram, afiş

Öz Kaynak